Zapowiedź konkursu organizowanego przez Samorząd Studencki

Szanowni Studenci,

Mamy zaszczyt zapowiedzieć kolejny konkurs, dedykowany kandydatom i studentom WSZ Edukacja. Przedmiotem konkursu jest opracowanie spójnego zbioru wytycznych pt. „Regulamin wykorzystania generatorów tekstu, obrazu i dźwięku opartych na sztucznej inteligencji w WSZ Edukacja we Wrocławiu.” 

Celem konkursu jest stworzenie zbioru wytycznych, które będą skutecznym narzędziem do wspomagania i rozwoju wiedzy, a sposób ich wykorzystywania będzie etyczny i odpowiedzialny. Chcemy, abyście, jako studenci, mieli szansę aktywnie kształtować przyszłość sztucznej inteligencji na naszej uczelni.

Najlepsze propozycje rekomendacji zostaną przyjęte jako oficjalny dokument Uczelni, a autor/autorzy zostaną nagrodzeni w ramach konkursu organizowanego przez Samorząd Studencki.

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich kandydatów i studentów WSZ Edukacja we Wrocławiu i naszej filii w Kłodzku. Szczegóły konkursu, w tym terminy nadsyłania prac konkursowych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej uczelni z dniem 1 czerwca 2023.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w tej inicjatywie. To doskonała okazja, aby wykazać się wiedzą i umiejętnościami, a także wnieść wartościowy wkład w rozwój naszej uczelni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorem konkursu jest Samorząd Studencki.