AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!

W związku z realizacją projektu pt. „AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na następujące stanowiska: