Terminy rekrutacji

Rekrutacja na studia I i II stopnia w WSZ „Edukacja” prowadzona jest dwa razy w roku.

  • Na semestr zimowy: od marca do października.
  • Na semestr letni: od listopada do końca lutego.