Dla studentów

Ważne ogłoszenia

Zobacz Ważne ogłoszenia

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych, opiekunów ciągów, terminów składania indeksów oraz pozostałych informacji niezbędnych studentom WSZ „Edukacji”.

Stypendia

Zobacz Stypendia

Informacje o rodzajach stypendiów, zasadach ich przyznawania, terminach składania wniosków stypendialnych oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące pomocy finansowej dla studentów WSZ „Edukacja”.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Zobacz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu od początku swojej działalności dąży do tego, by była miejscem przyjaznym dla wszystkich Studentów.