O bibliotece

Zasoby biblioteczne gromadzone są zgodnie z profilem kształcenia Uczelni. Główny zrąb księgozbioru stanowią nauki ekonomiczne i społeczne. Nasze zasoby są stale wzbogacane o najnowszą literaturę dla wszystkich kierunków studiów.

Biblioteka

Biblioteka działa w oparciu o system komputerowy: MAK, który pozwala na czynności w procesie gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru.

Misją biblioteki WSZ Edukacja jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Misję tę spełniają oprócz Biblioteki Głównej we Wrocławiu punkty biblioteczne w oddziałach Zamiejscowych Uczelni w Kłodzku.

Nasze działania mają służyć zaspokajaniu potrzeb informacyjnych czytelników. W tym celu wykorzystujemy doświadczenie własne i innych bibliotek oraz dostępne środki finansowe. Jednocześnie wskazujemy naszym czytelnikom różne ścieżki wyszukiwania informacji.

Katalog online

Czytelnia

Do dyspozycji czytelników jest kilkadziesiąt stanowisk do pracy w czytelni oraz sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz katalogu on-line biblioteki. Katalog w programie MAK umożliwia wielopoziomowe wyszukiwanie literatury m.in. według tytułu, nazwiska autora lub redaktora, wydawnictwa, oraz według haseł przedmiotowych.

Zbiory biblioteki stanowią: księgozbiór oraz czasopisma. Biblioteka prenumeruje czasopisma fachowe z dziedziny ekonomii (np. „Marketing w praktyce”), zarządzania (np. „Przegląd Organizacji”, „Harvard Bussines Review”), dziennikarstwa (np. „Zeszyty Prasoznawcze”, „Press”) oraz z turystyki („Rynek Turystyczny”). Dodatkowo posiadamy naukowe uczelni wyższych (m.in.: „Edukacja Humanistyczna” wydawana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie, „Nauka i Gospodarka” wydawana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Od 2006 roku biblioteka oferuje również bazę czasopism elektronicznych – Lex Administracja. Program ten obejmuje dostęp zarówno do bieżących jak i retrospektywnych pełnotekstowych wydań osiemnastu tytułów czasopism (m.in. „Personel i Zarządzanie”, „Gazeta Prawna”) oraz dzienników ustaw, Monitora Polskiego. Od 2014 uzyskała dostęp do naukowych baz danych udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki: Elsevier, Scopus, Springer, Web of Knowledge, Wiley, EBSCO, Nature i Science

Uczelnia podpisała ponad 70 umów dotyczących wymiany międzybibliotecznej. Współpracą w zakresie wymiany wydawnictw zainteresowane były uczelnie niepubliczne (m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) oraz instytucje państwowe (m.in. Instytut Turystyki). Również uczelnie zagraniczne m.in. Uniwersytet im. T. Masaryka w Brnie współpracują z naszą Uczelnią w zakresie wymiany wydawnictw. Pozyskiwane w ten sposób publikacje, często dotyczące wąskiego zakresu specjalizacji znakomicie wzbogacają księgozbiór biblioteki.

Załączniki:

Regulamin biblioteki