Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu od początku swojej działalności dąży do tego, by była miejscem przyjaznym dla wszystkich Studentów. Dzięki odpowiednio przystosowanej infrastrukturze, zróżnicowanym formom nauczania oraz wspomaganiu procesu dydaktycznego nowoczesnymi środkami dydaktycznymi jest Uczelnią otwartą na potrzeby Studentów z niepełnosprawnością.

Władze Uczelni chcąc zapewnić osobom z niesprawnością komfort i bezpieczeństwo studiowania powołały Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON).

BON jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych przez władze Uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnością, ale dysponuje zdecydowanie szerszym zakresem usług na rzecz poprawy  warunków w procesie kształcenia na Uczelni.

Różnorodność usług oferowanych przez BON jest związana z rodzajami dysfunkcji i deficytów oraz potrzebami, które mają osoby z niepełnosprawnością. Rodzaj przyznanego studentowi wsparcia jest bezpośrednio zależny od rodzaju niepełnoprawności.

Każda osoba zarówno ucząca się, jak i pracująca w WSZ „Edukacja”, może zwrócić się do pracowników BON z pytaniem oraz prośbą o wsparcie w sprawach związanych z funkcjonowaniem na Uczelni studenta z niepełnosprawnością. Wykładowcy mogą np. konsultować z Koordynatorem ds. osób z niepełnosprawnością dobór metod i środków dydaktycznych pod kątem potrzeb osób posiadających różne rodzaje dysfunkcji, natomiast Studenci – oczekiwać wsparcia w procesie kształcenia, zasięgać informacji na temat możliwości ubiegania się o stypendia czy kierować pytania dotyczące organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom, które same zgłoszą taka potrzebę i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

Kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62,
Budynek A, pok. 116, I piętro

tel.: 71 377-21-17

INFORMACJE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Pamiętaj, jeżeli:

 • poszukujesz jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem na uczelni;
 • potrzebujesz wsparcia o charakterze materialnym;
 • chcesz porozmawiać z psychologiem;
 • odczuwasz chęć pracy z coachem;
 • zastanawiasz się nad wyborem kierunku lub specjalności kształcenia;
 • potrzebujesz pomocy w procesie dydaktycznym (dostosowanie formy zajęć, egzaminów, , wypożyczenie sprzętu itp.);
 • potrzebujesz asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • poszukujesz wsparcia w integracji ze społecznością Uczelni;
 • chcesz podjąć jakąś inicjatywę społeczną lub zrealizować projekt;
 • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach

zapraszamy do BIURA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WSZ „Edukacja”.

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W latach 2013-2014, w  ramach stwarzania dogodnych warunków kształcenia studentom niepełnosprawnym Uczelnia zakupiła specjalistyczny  sprzęt komputerowy:

 • 8 komputerów Intel Core i5 3470, HDD 1TB, 8GB RAM, monitor 27″IPS, MS Office, program czytający Ivona
 • 8 notebooków z ekranem 15″: Intel Core i5 3230M, 6GB RAM, HDD 500GB, MS Office
 • 8 notebooków z ekranem 17,3″: Intel Core i5 3337U, 5GB RAM, HDD 500GB, MS Office
 • 5 netbook-ów
 • 8 elektronicznych czytników książek
 • 10 tabletów 10,5\” i 8,4\” z systemem Android
 • Lupa elektroniczna
 • 6 projektorów multimedialnych
 • 4 zestawy nagłośnieniowe
 • 4 kamery internetowe
 • oraz  tablice interaktywne, projektory multimedialne wraz z wyposażeniem, ergonomiczne krzesła i elektrycznie regulowane stoły. Sześć  zestawów komputerowych zostało zainstalowanych w bibliotece, 9 notebooków przeznaczonych jest do wypożyczenia, pozostały sprzęt jest do dyspozycji studentów niepełnosprawnych na terenie Uczelni. Sprzęt został sfinansowany z dotacji MNiSW w ramach działań mających na celu stworzenie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego ich udziału w procesie kształcenia.

Zgodnie z §5 Regulaminu przyznawania wsparcia studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą wypożyczyć:
- notebooki Dell Inspirion 17-3721 z MS Windows 8 i MS Office 2013

- notebooki Dell Vostro 3560 z MS Windows 8 i MS Office 2013

- czytniki książek Onyx Boox

- tablety Samsung Galaxy Tab S T805 10,5″

- tablety Samsung Galaxy Tab S T705 8,4″

Osoby zainteresowane wypożyczeniem proszone są o zgłaszanie się do BON (Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością) tel. 71 37 72 117

Do pobrania:

REGULAMIN przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu”

Ważne akty prawne

Ważne akty prawne

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

Zobacz
Zalecenia dla wykładowców

Zalecenia dla wykładowców

Student nie może być traktowany krzywdząco z powodu swojej niepełnosprawności. Wymaga to od nauczycieli akademickich dwojakiego rodzaju działań

Zobacz
Przydatne publikacje

Przydatne publikacje

Polecamy publikacje poruszające temat aktywizacji osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i edukacji.

Zobacz
Ważne organizacje

Ważne organizacje

W Polsce działa wiele organizacji, których celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych.

Zobacz