Ważne organizacje

W Polsce działa wiele organizacji, których celem jest wspieranie osób z ograniczoną sprawnością. Są to m.in.:

Bardzo ważną rolę w ułatwieniu dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych odgrywa pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., np. w ramach programów celowych.