Przydatne publikacje

  • Brzezińska, A.I., Woźniak, Z., Maj, K. (red.) (2007). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Academica.
  • Kowalik, Z. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • Morysińska, A., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Sochańska-Kawiecka, M., Makowska-Belta, E., Zielińska, D. (2013). Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji. Raport podsumowujący badania realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”. Wrocław: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej.
  • Woźniak, A. (2010). Aktywizacja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. W: A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.). Edukacja kulturowa. Społeczność – Aktywizacja – Uczenie się. Wrocław: Wydawnictwo WSZE.