Rektor, dziekan

Godziny przyjęć studentów.

Rektor mgr inż. Ewa Pańka

Dyżury dla studentów i pracowników:

środa 12:00 – 13:00

tel. +48 71 377 21 05
e-mail: rektor@edukacja.wroc.pl

Dziekan dr Jarosław Wąsiński przyjmuje studentów:

wtorek 08.00 – 10.00
środa 12.00 – 14.00

Pozostałe terminy do uzgodnienia bezpośrednio z Dziekanem.

Wzór wniosku do Dziekana – wzory dokumentów

tel. +48 71 37 72 121, kom. 508 276 179
e-mail:  dziekan@edukacja.wroc.pl