Koła naukowe

Z inicjatywy Ośrodka Badań Naukowych i Samorządu Studenckiego założono Studenckie Koła Naukowe.

Koła naukoweSłużą one studentom w rozwijaniu zainteresowań konkretną dziedziną wiedzy, uczą ponadto samorządności i przedsiębiorczości. Aktualnie w WSZ „Edukacja” funkcjonują cztery Koła Naukowe:

  1. Koło Naukowe przy katedrze Zarządzania.
  2. Koło Naukowe przy katedrze Pedagogiki.
  3. Koło Naukowe przy katedrze Filologii angielskiej.
  4. Koło Naukowe przy katedrze Informatyki.