Stypendia

Rodzaje stypendiów

Zobacz Rodzaje stypendiów

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim systemem stypendialnym: stypendia Rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Ogłoszenia stypendialne

Zobacz Ogłoszenia stypendialne

Informacje dotyczące wniosków stypendialnych, kryteriów podziału stypendiów, dokumentów potrzebnych do przyznania stypendiów oraz regulamin świadczeń dla studentów.

Kontakt w sprawie stypendium

Zobacz Kontakt w sprawie stypendium

Kontakt do Działu Stypendiów – informacja o godzinach obsługi finansowej studentów, telefon oraz adres poczty elektronicznej.