Wymiany zagraniczne

Program Erasmus

Zobacz Program Erasmus

Program Erasmus przeznaczony jest dla studentów WSZ „Edukacja”. Głównym jego celem jest poprawa jakości kształcenia i wzmacnianie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego. Dzięki programowi pracownicy i studenci mogą wyjechać na wyjazdy zagraniczne w celu podwyższenia kwalifikacji.

Wirtualna mobilność nauczycieli akademickich i studentów

Zobacz

Wyższa Szkoła Zarzadzania Edukacja jest gotowa współpracować w kwestii stypendiów na staże wirtualne przeznaczone dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni krajów członkowskich CEEPUS.

Kontakt – Dział Współpracy z Zagranicą

Zobacz