Wymiany zagraniczne

Program Erasmus

Zobacz Program Erasmus

Program Erasmus przeznaczony jest dla studentów WSZ „Edukacja”. Głównym jego celem jest poprawa jakości kształcenia i wzmacnianie europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego. Dzięki programowi pracownicy i studenci mogą wyjechać na wyjazdy zagraniczne w celu podwyższenia kwalifikacji.

NOWOŚĆ

Zobacz NOWOŚĆ

Od roku 2014/15, w ramach programu Erasmus Plus istniejrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę w okresie nieprzekraczającym rok od daty ukończenia studiów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://erasmus.wszedukacja.pl/

Kontakt – Dział Współpracy z Zagranicą

Zobacz