NOWOŚĆ

Od roku 2014/15, w ramach programu Erasmus Plus istnieje możliwość wyjazdów studentów na zagraniczne płatne staże, bądź praktyki.

 

Przyszli absolwenci – „Świeżo upieczeni absolwenci”, muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę w okresie nieprzekraczającym rok od daty ukończenia studiów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://erasmus.wszedukacja.pl/