Wirtualna mobilność nauczycieli akademickich i studentów

Warunki mobilności wirtualnej nauczycieli akademickich i studentów

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, od dnia 11 lutego 2021 wprowadzone zostały wyjątkowe rozwiązanie stypendialne dla cudzoziemców jakim jest realizacja stażu w formie mobilności wirtualnej. Wyższa Szkoła Zarzadzania Edukacja jest gotowa współpracować w kwestii stypendiów na staże wirtualne przeznaczone  dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni krajów członkowskich CEEPUS. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest  złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na stronie internetowej Programu www.ceepus.info

Warunkiem współpracy jest to aby studenci i nauczyciele akademiccy, którzy chcą skorzystać z wymiany na warunkach mobilności wirtualnej uzyskali zgodę Wyższej Szkoły Zarzadzania Edukacja. Następnie  nasza uczelnia przekazuje plan nauczania lub dydaktyki zdalnej.

Procedura składania aplikacji jest przedstawiona na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA: Wirtualna mobilność CEEPUS w Polsce – NAWA