Badania statutowe – zasady i przepisy od 2011

Ustawa o zasadach finansowania nauki

Ustawa – przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Rozporządzenie MNiSW w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków

Rozporządzenie MNiSW w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania

Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę i na finansowanie działalności statutowej

Metryki aktów prawnych

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.05.2010 r.

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10.11.2010 r.

Komunikat w sprawie finansowania baz danych

Komunikat nr 6/2011 MNiSW w sprawie współczynnika alfa

Komunikat nr 3/2011 MNiSW w sprawie współczynnika przeniesienia

Komunikat MNiSW w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego w jednostkach naukowych

Kominikat nr 2/2011 MNiSW w sprawie współczynnika kosztochłonności badań w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki

Działalność Statutowa 2011/2012

Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca