Publikacje książkowe

Nazwa publikacji Autor Informacje dodatkowe Cena
„ICTM 2016: Proceedings of the Third International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies” Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr Soja, Ralph Sonntag Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2016 POBIERZ
„ICTM 2015: Proceedings of the Third International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies” Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr Soja, Ralph Sonntag Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2015 POBIERZ
„ICTM 2013: Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies” Jolanta Kowal, Narcyz Roztocki, Heinz Roland Weistroffer Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2013 POBIERZ
„ICTM 2012: Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies” Jolanta Kowal i Narcyz Roztocki Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2012 POBIERZ
„School tourism as a form of participation in physical education” Piotr Oleśniewicz Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2012
„Inna Edukacja” Ryszard Łukasiewicz Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2012, s.178 29 zł
„Nowa ekonomia turystyki kulturowej” red. naukowa:  Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ Edukacja 2012, s.456 50 zł
„Turystyka jako rytuał” red. naukowa:  Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 292, 29 zł
„Instrumentalizacja turystyki kulturowej” red. naukowa:  Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 282 29 zł
„Zarządzanie przedsiębiorcze” red. naukowa:  Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 297 29 zł
„Kompetencje komunikacyjne nauczycieli” autor:  Krystyna Ostapiuk Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 185 23 zł
„Życie literackie we Wrocławiu po 1976 roku” autor:  Paweł Urbaniak Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2011, s. 189 29 zł
„Podstawy programowania strukturalnego i obiektowego w C++” seria: mongrafie;
Autor :Adam Sielick1
Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2010, s.213 31,50 zł
„Edukacja kulturowa” społeczność – aktywizacja- uczenie się -  monografie – prace zbiorowe – II część red. naukowy: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska – Nowak Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.245 40 zł
„Autokreacja poprzez turystykę”- monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.540 60 zł
”Uwarunkowania integracji w agroturystyce”- monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Damian Knecht Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.135 30 zł
”Unia Europejska- centra i peryferia integracji i rozwoju społeczno – gospodarczego”- monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Bożena Błahut, Karol J. Błahut Wydawnictwo WSZ Edukacja 2010, s.48 25 zł
”Zapasy w systemie logistycznym produkcji” – monografie Autor :Ryszard Łubniewski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2009,s.147  30 zł
”Edukacja kulturowa” -  monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska – Nowak Wydawnictwo WSZ Edukacja 2009,s.227  40 zł
„Wizja powojennego państwa niemieckiego w koncepcjach Kręgu z Krzyżowej” – monografie – prace zbiorowe Autor: Sebastian Fikus Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2009,s.136  30 zł
”Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej” red. naukowy: Bogusława Skulska Wydawnictwo WSZ Edukacja 2009, s.318  46 zł
”Cultural heritage: as a tourism motive” editor Mieczysław K. Leniartek Wydawnictwo WSZ Edukacja, 2008, s. 135  30 zł
„Komercjalizm turystyki kulturowej” red. nauk Mieczysław K. Leniartek. Wydawnictwo WSZ „Edukacja”, 2008, s. 466 50 zł
„Eksploracja przestrzeni historycznej” – monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Mieczysław K.Leniartek Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” 2008 s. 292 50 zł
„Wspóldziałanie władz samorządowych uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym” – monografie – prace zbiorowe red. naukowy: Leon Jakubów Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2008s. 393 60 zł
„Międzynarodowe stosunki gospodarcze” red. naukowy: Elżbieta Ostrowska, Robert Mangold Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2008,  30 zł
„Hotel w XXI wieku” autorzy: Sylwia Oparka , Elżbieta Nawrocka Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2008 s. 197  36 zł
„Prasa lokalna Dolnego Śląska: tradycja i współczesność” red. naukowa: Jerzy Jarowiecki, Grzegorz Nieć Wydawnictwo WSZ „Edukacja”  36 zł
„Polska na początku XXI wieku” red. naukowy Lesław Koćwin Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2007  36 zł
„Podstawy programowania w Turbo Pascalu” autor: Adam Sielicki Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2007, s. 210  30 zł
„Geneza i przemiany turystyki” red. naukowa:  Krzysztof Mazurski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 120  30 zł
„Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju” red. naukowa:  Tadeusz Iwanek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 305  69 zł
„Strategie rozwoju lokalnego” red. naukowa: Leon Jakubów Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 205  45 zł
„Szef komórki marketingu” red. naukowa: Bronisław Pilawski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2006, s. 210  30 zł
„Konsument na rynku prasowym” autor: Ryszard Żabiński Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 210  45 zł
„Mikroekonomia-wybrane problemy” red. naukowa: Stefan Linka Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 176  31 zł
„Badania marketingowe – poznajemy rynek” autorzy: Jana Stavkova, Jana Turcinkova Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 120  22 zł
„Stosowana polityka gospodarcza” autor: Antonin Slany, przekład: Jerzy Mielecki Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005,
s. 108
 26 zł
„Zarządzanie strategiczne” autor: Stanisław Kiełczewski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 87  33 zł
„Związki gospodarcze i grupy producenckie” red. naukowa: Damian Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2005, s. 265 53 zł
„Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej” red. naukowa: Lesław Koćwin Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 384  49 zł
„Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw” Tom I i IIred. naukowa: Marek Piałucha Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 201 T.I, s. 205- T.II  36 zł T.I, 36 zł T. II
„Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa” – wydanie 2 uzupełnione i poprawione autor: Grzegorz Michalski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 295  36 zł
„Rachunkowość w praktyce jednostek gospodarczych” red. Maria Niewiadoma Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 190  41 zł
„Strategiczna ocena polskiej transformacji systemowej” autor: Stanisław Kiełczewski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 290 48 zł
„Kryzys i jego odmiany” autor: Tadeusz Iwanek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2004, s. 90  17 zł
„Trendy w rozwoju przedsiębiorstw” autor: Ladislav Blażek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 90  19 zł
„Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej” red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 290  45 zł
„Strategia marketingowa w procesach zmian” – NAK£AD WYCZERPANY red. naukowa: Aniela Styś Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 183  40 zł
„Wartość i jej szacowanie” autor: Tadeusz Iwanek Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2003, s. 72  15 zł
„Polskie stereotypy i uprzedzenia” red. naukowa: Jerzy Jarco, Grażyna Dolińska Wydawnictwo: WSZ „Edukacja” 2002, s. 407  39 zł
„Międzynarodowe porównania spożycia” autor: Kazimierz Żebrowski Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2002, s. 154  32 zł
„Vademecum strategii i działań operacyjnych w turystyce i uzdrowiskach” autor: Aleksander Kornak Wydawnictwo: WSZ „Edukacja” 2002, s. 374  39 zł
„Skrypt z języka niemieckiego” red. naukowa: Magdalena Adamska – Poszwa Wydawnictwo WSZ „Edukacja 2002, s. 180  23 zł
„Wybrane zagadnienia weryfikacji reprezentetatywności prób społeczno – ekonomicznych w badaniach jakościowych” red. naukowa: Jolanta Kowal Wydawnictwo: WSZ „Edukacja 2002, s. 36  15 zł
„Zarządzanie Public Relations” autor: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2002, s. 148  37 zł
„Etyczne i psychologiczne aspekty badań rynkowych” red. naukowa: Jolanta Kowal, Krystyna Węgłowska-Rzepa Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 163  30 zł
„Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zofia Hasińka Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 133  25 zł
„Podstawy analizy decyzyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem” – monografia autor: Bolesław Wersty Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 179  37 zł
„Technika pisania prac o charakterze naukowym” – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Urszula Szubert – Zarzeczny Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 23  15 zł
„Public Relations na tle problemów zarządzania” - NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s.310  56 zł
„Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski”  – monografia autor: Urszula Szubert – Zarzeczny Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2001, s. 238  34 zł
„Socjologia” – monografia – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Jacenta Łucewicz Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 149  30 zł
„Jak skutecznie studiować” – skrypt autorzy: Andrzej Ładyżyński, Ewa Walejewska Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 125  17 zł
„Wstęp do internetu” – skrypt – NAKŁAD WYCZERPANY autorzy: Jolanta Kowal, Wojciech Kowal, Szymon Ludowicz, Artur Rot Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 136  22 zł
„Biznesmen i menedżer. Problemy bohaterów naszych czasów” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Jerzy Jarco Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 280  37 zł
„Menedżer w dobie informacyjnej – postindustrialnej” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Frankowicz Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 424  45 zł
„Kształcenie menedżerów organizacji funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym – postindustrialnym” – NAKŁAD WYCZERPANY Kierownik naukowy serii: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 245  28 zł
„Menedżer w dobie transformacji” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 253  26 zł
„Kierowanie firmą na rynku żywnościowym” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Damian Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 224  26 zł
„Zbiór zadań z rachunkowości” – skrypt autor: Maria Niewiadoma Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 154  23 zł
„Analiza i diagnostyka ekonomiczna” – monografia – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Bolesław Wersty Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 116  24 zł
„Socjologia i komunikacja społeczna” – wykłady autorzy: Jerzy Jarco, Bianka Lewandowska, Joanna Stasiuk Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 2000, s. 270  34 zł
„Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych” – skrypt – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 197  22 zł
„Filozofia, etyka i logika – wykłady” – skrypt autorzy: Jerzy Jarco, Antoni Kamiński Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 143  23 zł
„Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non – profit” – NAKŁAD WYCZERPANY red. naukowa: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 170  22 zł
„Wybrane zagadnienia turystyki” red. naukowa: Urszula Szubert -Zarzeczny Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1999, s. 151  23 zł
„Zarządzanie marketingowe” – skrypt – NAKŁAD WYCZERPANY autor: Zdzisław Knecht Wydawnictwo WSZ „Edukacja” 1998, s.140  22 zł

Wszystkie pozycje można kupić w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56-62.

Zamówienia na publikacje prosimy przesyłać na adres e-mailowy: podyplomowe@edukacja.wroc.pl
lub na adres:
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” Ośrodek Badań Naukowych
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

Sprzedażą zajmuje się
mgr inż. Ewa Pańka, tel. 0-71 377-21-28