Aktualności

 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zaczyna kształcić studentów za granicą

  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” zaczyna kształcić studentów za granicą

  Od października 2011r. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” uruchomi swój pierwszy zagraniczny Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pardubicach (Republika Czeska), w którym będzie prowadzić studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie w trybie stacjonarnym. Studia będą prowadzone na 2 specjalnościach, tj.: Zarządzanie zasobami ludzkimi i Zarządzanie przedsiębiorstwem.

 • Porozumienie o współpracy z ARAW

  Porozumienie o współpracy z ARAW

  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA podpisały 4 marca 2011 roku porozumienie o współpracy, wzajemnym wsparciu i wymianie doświadczeń.

 • Tylko „Edukacja” i Uniwersytet otrzymały dofinansowanie

  Tylko „Edukacja” i Uniwersytet otrzymały dofinansowanie

  Ponad 16 milionów złotych na wzbogacenie programu studiów i stypendia dostały Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” i Uniwersytet Wrocławski w ministerialnym konkursie na tzw. kierunki zamawiane.

 • Dlaczego warto studiować w Edukacji

  Dlaczego warto studiować w Edukacji

  We Wrocławiu działa 26 uczelni wyższych. Wybór jest ogromny ale „Edukacja” jest tylko jedna. Przekonaj się, że to właśnie u nas warto studiować.

 • Dziennikarstwo w „Edukacji” będzie najlepsze we Wrocławiu

  Dziennikarstwo w „Edukacji” będzie najlepsze we Wrocławiu

  Katedra dziennikarstwa postawiała sobie za cel dokonać daleko idącej reorganizacji zajęć na kierunku dziennikarstwo. Dotyczy to głównie zmian w procesie nauczania mediów elektronicznych. Od nowego roku zostanie w WSZ „Edukacja” zorganizowana redakcja radiowa, która będzie realizować samodzielne korespondencje z Wrocławia dla publicznego Radia Opole. Celem tej ewolucji jest stworzenie najlepszego Dziennikarstwa Elektronicznego na Dolnym Śląsku.

 • Uczelnia bez barier

  Uczelnia bez barier

  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” szczególny nacisk kładzie na dostosowanie infrastruktury i systemu nauczania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stwarza dla nich komfortowe warunki do nauki i pomaga w każdym aspekcie ich edukacji. To prawdziwa uczelnia bez barier!

 • Historia w murach zapisana

  Historia w murach zapisana

  Okazały budynek przy ulicy Krakowskiej od 1997 roku jest siedzibą Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie sekrety kryje ta budowla? Pełna wspomnień opowieść to ponad sto lat historii Wrocławia.