Aktualności – konferencje naukowe

  • Konferencja naukowa „Globalne wyzwania XXI wieku” w WSZ „Edukacja”

    Konferencja naukowa „Globalne wyzwania XXI wieku” w WSZ „Edukacja”

    We współczesnej gospodarce światowej globalizacja jest zjawiskiem powszechnym. Globalizacja stosunków międzynarodowych jest procesem będącym rezultatem postępującej liberalizacji w sferze wymiany handlowej, obrotu usługowego, finansowego, kapitałowego czy technologicznego. W rezultacie czego zwiększa się rola korporacji transnarodowych a rola i funkcja państwa ulegają zmianie. Globalizacja w XXI wieku sprzyja rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu, jednak wiąże się także z wieloma problemami i wyzwaniami.

  • Udział w konferencjach

    Udział w konferencjach

    W związku z otrzymywaną corocznie dotacją finansową z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność statutową Uczelni oraz chęcią uporządkowania dokumentacji potrzebnej do rozliczenia tych funduszy bardzo proszę, aby od teraz każdy z pracowników Uczelni starający się o dofinansowanie udziału w konferencji – szkoleniu stosował się do ustalonych w tym celu procedur.