Konferencja Naukowa-październik 2017

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

Termin: 23 października 2017.

 

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Katedra Pedagogiki

 

pod honorowym patronatem

J.M. REKTORA Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

dr Marka LEWANDOWSKIEGO

 

PARTNERZY KONFERENCJI

Klaster B&R&I

 

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji

 

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych

 

Departament Edukacji

Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Edukacja sp. z. o. o. we Wrocławiu

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO KONFERENCJI:dr hab. Janusz Czerny, prof. WSZ E – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

dr hab. Helena Ciążela, prof. APSAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr hab. Chęcińska Urszula, prof. USUniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-MichalskaUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Karcz-Taranowicz Eugenia, prof. UOUniwersytet Opolski
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZUniwersytet Zieleniogórski Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
prof. zw. dr hab. Jerzy JarowieckiWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
dr Jolanta KowalUniwersytet Wrocławski
dr hab. Krystyna Leksicka, prof. WSZ EWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
prof. zw. dr hab. Maciej R. ŁukaszewiczWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
prof. zw. dr hab. Bożena MuchackaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. zw. dr hab. Joanna RostropowiczWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
dr hab. Józef Szocki, prof. WSZ EWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APSAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr hab. Marta Uberman, prof. URUniwersytet Rzeszowski
dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek prof. UWrUniwersytet Wrocławski
dr hab. Alicja ŻywczokUniwersytet Śląski

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Piotr Jarco – przewodniczący: e-mail: badania@poczta.onet.pl; tel. 604 907 502

dr Krzysztof Dziedzic – sekretarz
dr Krystyna Ostapiuk
dr Maria Zajączkowska

 

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”,
ul. Krakowska 56-62, 50 – 425 Wrocław

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek – 23. 10. 2017 r.

9:00 – 9:45 – Rejestracja uczestników
10:00 – 10:35 – Uroczyste otwarcie konferencji.
Słowo powitalne wygłosi: dr Marek Lewandowski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja
Referat wprowadzający: dr. hab. Janusz Czerny, prof. WSZ E, Katarzyna RzepkaWychowanie w dobie ekspansji scjentyzmu
10:40 – 10:50 – przerwa kawowa

Sesja I
10.55 – 12.55
Przewodniczą:< dr. hab. Janusz Czerny, prof. WSZ E, prof.zw. dr hab. Joanna Rostropowicz, dr Krzysztof Dziedzic,

10:55– 11:25
prof. zw. dr hab. Maciej R. Łukaszewicz
Performatywna mapa edukacji: lepsze jest możliwe
Film: „Fantastyczne przygody nieznośnego bachora”

11:25 – 11:45
dr hab. Krystyna Leksicka, prof. WSZ E
Edukacja wobec kategorii niepewności: tezy E. Morin, U. Becka, I.Z. Baumana

11:45 – 12:05
dr hab. Andrzej Ciążela, prof. APS
Edukacja i nauka w XXI wieku wobec kultury postprawdy

12:05 – 12:25
prof. dr hab. Józef SzockiWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Archipelag Gutenberga i technologie informacyjne w edukacji szkolnej

Obiad
12 30 – 13:00

Sesja II
13.40 – 15:15
Przewodniczą: prof. zw. dr hab. Maciej R. Łukaszewicz, , dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ, dr. hab. Józef Szocki, prof. WSZ E

13:40 – 13:50
dr Lucyna Myszka-Strychalska
Znaczenie popkultury dla rozwoju współczesnej młodzieży – zadania pedagog.
13:50 – 14:00
dr Paulina Peret-Drążewska
Styl życia współczesnej młodzieży w społeczeństwie ryzyka. Analiza teoretyczno-empiryczna

14:00 – 14:10
dr Danuta Wiśniewska
Współczesne przemiany szkolnictwa wyższego i edukacji akademickiej w Polsce – konsekwencje dla studiujących.

14:10 – 14:20
dr Piotr Jarco, – dr Łukasz Haromszeki
Przywódca edukacyjny i jego cechy w perspektywie osób przewodzonych.
14:30 – 15:15
Dyskusja i podsumowanie Konferencji

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 

Teksty powinny być napisane czcionką 12-punktową, z odstępami półtorej linii pomiędzy wierszami, z marginesami o szerokości około 2,5 cm ze wszystkich stron, zapisane w pliku Word. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania merytorycznego oraz językowego i kształtowania artykułów pod względem typograficznym i graficznym.  

 

Prace autorskie muszą zawierać następujące elementy:

1. Autor, tytuł i tekst pracy – praca powinna mieć objętość nie mniejszą niż 0,5 arkusza wydawniczego, czyli ponad 20 000 znaków całego tekstu włącznie ze spacjami.

Praca musi posiadać ponadto następujące informacje:

  • imię i nazwisko każdego autora,
  • jednostka organizacyjna każdego autora (afiliacja, miejsce pracy),
  • e-maile kontaktowe każdego autora,
  • pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim,
  • 3-6 słów kluczowych w języku polskim i angielskim,

Ponadto:

  • źródła wsparcia materialnego w postaci grantów oraz dotacji, subwencji, sprzętu, produktów itp., jeżeli takie istnieją.

Praca może być podzielona na części, rozdziały, punkty w sposób odpowiadający zawartości merytorycznej.

 

2. Abstrakty (streszczenia)

Bez względu na język, w którym praca została napisana, powinny jej towarzyszyć abstrakty (streszczenia). Praca powinna mieć 2 abstrakty (streszczenia) – w języku polskim i ten sam merytorycznie abstrakt (streszczenie) w języku angielskim.

 

3. Przypisy i bibliografia

Przypisy powinny być ponumerowane z użyciem cyfr arabskich i wykonane w postaci skróconego opisu bibliograficznego, umieszczone na dole strony.

Przypisy powinny być wykonane zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego w następujący sposób:

Cytowane dzieło zwarte (książka):

1 J. Kowalski, Nauka na świecie, Wydawnictwo X, Wrocław 2010, s. 58.

Cytowane dzieło zbiorowe (praca zbiorowa, książka wielu autorów, z konkretnym podziałem autorskim):

1 J. Nowak, Rozwój nauki, [w:] Świat i jego historia, Wydawnictwo X, Wrocław 2010, s. 138.

Cytowany artykuł z czasopisma:

1 J. Kolski, Rola nauki w rozwoju cywilizacji, „Kwartalnik Historii Nauki” 2010, nr 2, s. 51.

 

4. Materiały uzupełniające tekst pracy

Tabele powinny posiadać swoją numerację w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście oraz krótki tytuł.

Ilustracje powinny być ponumerowane w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście.

Ilustracje mogą być przesyłane w formie zdjęć albo w formie elektronicznej, np. jako format jpg, tiff. Ze względu na jakość reprodukowania poligraficznego, ilustracje powinny być przesyłane w rozdzielczości 300 dpi (ppi) albo o wielkości umożliwiającej zmniejszenie do 300 dpi. Na przykład ilustracja w formacie jpg o rozdzielczości 72 dpi i wielkości 80 cm x 80 cm umożliwia zreprodukowanie do 300 dpi w wielkości docelowej 19 cm x 19 cm.