Praca w przedszkolu

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Klub i Przedszkole „Bajkowa Przystań” zatrudni Nauczyciela wychowania przedszkolnego

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia I stopnia lub studia podyplomowe z pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Doświadczenie w pracy w z dziećmi w wieku przedszkolnym (min.1 rok)

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat,
 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi,
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w placówce,
 • Realizowanie zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy przedszkola
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z opieką nad dziećmi,
 • Współpraca z pomocą nauczyciela w zakresie utrzymania ładu, porządku i estetyki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci
 • Współpraca, oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z rodzicami, opiekunami i współpracownikami.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu,
 • Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji,
 • Możliwość doskonalenia metod kształcenia
 • Dodatkowe kursy i szkolenia w zależności od indywidualnych potrzeb pracownika.

 

 

ZGŁOSZENIA: (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy kierować na adres: rekrutacja@bajkowaprzystan.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie się nasza ofertą.