Akademia liderów coachingu

Program studiów na kierunku Akademia liderów coachingu

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 180

MODUŁ I – Psychologia i Zdrowie

•Podstawy psychologii stresu i zdrowia (4 godz.)

•Podstawy psychologii rozwojowej i prenatalnej (4 godz.)

•Rola czynników psychologicznych w chorobach wieku dziecięcego (4 godz.)

•Zaburzenia psychosomatyczne w teorii psychoanalitycznej oraz psychodynamicznej (6 godz.)

•Wybrane zagadnienia z medycyny psychosomatycznej (4 godz.)

•Podstawy anatomii i fizjologii człowieka (4 godz.)

•Zdrowie fizyczne i odżywianie kobiety i jej dziecka w okresie ciąży (4 godz.)

•Promocja zachowań prozdrowotnych i świadomość zdrowia (2 godz.)

 

<h2>MODUŁ II – Biologia emocji i Psychosomatyka</h2>  

•Psychologiczne i emocjonalne aspekty zdrowia i choroby w psychobiologii (6 godz.)

•Biologiczne podstawy w psychologii (4 godz.)

•Podstawy praw biologicznych w programach psychobiologii (8 godz.)

•Emocjonalne i biologiczne znaczenie zaburzeń zdrowotnych i zachowań oraz konflikty biologiczne narządów i układów ciała człowieka (56 godz.)

•Psychobiologia przekonań i neurobiologia emocji (4 godz.)

•Człowiek jako system regulacji psychobiosomatycznej (2 godz.)

•Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna (6 godz.)

•Świadomość zdrowia emocjonalnego w życiu człowieka (2 godz.)

•Podstawy terapii systemowej (4 godz.)

•Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym (8 godz.)

•Psychogenealogia, transgeneracja i genogram relacji rodzinnych (6 godz.)

•Praca z emocjami i ograniczającymi przekonaniami w terapii systemowej (4 godz.)

 

<h2>MODUŁ III – Wybrane techniki terapeutyczne</h2>  

•Mindfulness i prywatna ścieżka w coachingu zdrowia (4 godz.)

•Techniki w terapii psychobiologicznej osoby dorosłej i dziecka (4 godz.)

•Modele zmiany zachowań zdrowotnych w programach psychobiologii (4 godz.)

•Warsztat umiejętności terapeutyczno-rozwojowych dla rodziców (2 godz.)

•Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i umiejętności prospołeczne (6 godz.)

•Uważność i empatia w terapii dzieci i dorosłych w model strukturalnym zaburzeń osobowości (4 godz.)

•Metody uwalniania emocji i programy naprawcze zdrowia i finansów w psychobiologii (4 godz.)

•Podstawy psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej i fenomenologii, jako wstęp do terapii psychosomatycznej (2 godz.)

•Doświadczenie psychiczne i doświadczenie somatyczne (2 godz.)

•Poznawanie procesu psychosomatycznego na przykładzie Focusingu Relacji Wewnętrznych w pracy z felt sense (2 godz.)

•Felt sense w innych psychoterapiach somatycznych  (2 godz.)

•Warsztaty własnej pracy z felt sense (2 godz.)

 

* Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

STUDIA PODYPLOMOWE: Akademia liderów coachingu

coaching Jaki jest cel studiów?

Studia umożliwiają zdobycie nowego, intratnego i fascynującego zawodu. Ich celem jest wykształcenie wysokich kompetencji trenerskich, tak by każdy certyfikowany trener, coach, trener zawodowy mógł samodzielnie prowadzić szkolenia.

Celem społecznym jest wprowadzenie na rynek szkoleniowy trenerów o wysokich kwalifikacjach. Studia polegają na kształceniu trenerów szkoleniowych w formule „train the trainer”.

Opłata za studia wynosi 6900 zł, którą można rozłożyć na 10 miesięcznych rat w wysokości 720 zł.

Dla kogo jest ten kierunek? Profil kandydata

Akademia liderów coachingu to studia dla osób chcących występować przed szeroką publicznością i prowadzić szkolenia. Najlepiej sprawdzą się w tym osoby:

 • pragnące zdobyć zawód: certyfikowany trener, coach, trener zawodowy;
 • występujące publicznie i mające do czynienia z grupami słuchaczy w pracy zawodowej;
 • prowadzące szkolenia, posiadające wiele nieświadomych kompetencji w tym zawodzie;
 • wykonujący zawód menedżera i coacha, pragnący zmienić jakość pracy z grupą;
 • wykonujący zawód trenera, pragnący podwyższyć kwalifikacje.

Kim jest trener zawodowy?

To nowy, dochodowy zawód, który dynamicznie rozwija się w Polsce. Jest to unikatowy, jedyny w kraju program pozwalający na osiągnięcie pozycji i sukcesu na rynku trenerskim. Trener certyfikowany (trener zawodowy) zazwyczaj wykazuje się:

 • wysokimi kompetencjami trenerskimi;
 • świadomym i etycznym wpływem na ludzi;
 • polepszeniem wydajności zarządzania i szkoleń;
 • umiejętnościami z zakresu: rozwój osobisty i coaching.

Jakie kwalifikacje uzyskuje trener zawodowy?

Studia podyplomowe mają charakter doskonalący. Pozwalają zdobyć nowy zawód, potwierdzony dyplomem i certyfikatem. Pozwalają wypracować i/lub podwyższyć kompetencje w obszarze prowadzenia prezentacji szkoleniowych, warsztatów, efektywnej pracy szkoleniowej z grupą i wystąpień publicznych.

Po dwóch semestrach absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do prowadzenia dowolnych szkoleń, jako trener zawodowy i coach. Otrzymają również numerowany certyfikat Szkoły Zmiany, który poświadczy profesjonalizm w zawodzie trenerskim oraz pozwoli im cieszyć się poważaniem i osiągać sukcesy na rynku trenerskim.

Efektem studiów będzie także wypracowanie gotowych do przekazywania paneli szkoleniowych w tematach wybranych przez studentów.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Znaczna cześć zajęć realizowana jest w formie warsztatów coachingowyh i ćwiczeń przygotowujących do trenerstwa w wielu aspektach.

Słuchacz zdobędzie:

 • praktyczne umiejętności trenerskie do efektywnego nauczania ludzi i przekazywania wiedzy w szerokiej formule szkoleniowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych;
 • umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb określonych grup szkoleniowych;
 • umiejętność analizowania grupy szkoleniowej, rynku szkoleniowego, potrzeb klienta.


Cena studiów w roku akademickim 2017/2018

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
AKADEMIA LIDERÓW COACHINGU 6 900 zł 2 raty x 3600 zł 10 rat x 720 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Akademia liderów coachingu

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 180

MODUŁ I – Psychologia i Zdrowie

•Podstawy psychologii stresu i zdrowia (4 godz.)

•Podstawy psychologii rozwojowej i prenatalnej (4 godz.)

•Rola czynników psychologicznych w chorobach wieku dziecięcego (4 godz.)

•Zaburzenia psychosomatyczne w teorii psychoanalitycznej oraz psychodynamicznej (6 godz.)

•Wybrane zagadnienia z medycyny psychosomatycznej (4 godz.)

•Podstawy anatomii i fizjologii człowieka (4 godz.)

•Zdrowie fizyczne i odżywianie kobiety i jej dziecka w okresie ciąży (4 godz.)

•Promocja zachowań prozdrowotnych i świadomość zdrowia (2 godz.)

 

<h2>MODUŁ II – Biologia emocji i Psychosomatyka</h2>  

•Psychologiczne i emocjonalne aspekty zdrowia i choroby w psychobiologii (6 godz.)

•Biologiczne podstawy w psychologii (4 godz.)

•Podstawy praw biologicznych w programach psychobiologii (8 godz.)

•Emocjonalne i biologiczne znaczenie zaburzeń zdrowotnych i zachowań oraz konflikty biologiczne narządów i układów ciała człowieka (56 godz.)

•Psychobiologia przekonań i neurobiologia emocji (4 godz.)

•Człowiek jako system regulacji psychobiosomatycznej (2 godz.)

•Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna (6 godz.)

•Świadomość zdrowia emocjonalnego w życiu człowieka (2 godz.)

•Podstawy terapii systemowej (4 godz.)

•Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym (8 godz.)

•Psychogenealogia, transgeneracja i genogram relacji rodzinnych (6 godz.)

•Praca z emocjami i ograniczającymi przekonaniami w terapii systemowej (4 godz.)

 

<h2>MODUŁ III – Wybrane techniki terapeutyczne</h2>  

•Mindfulness i prywatna ścieżka w coachingu zdrowia (4 godz.)

•Techniki w terapii psychobiologicznej osoby dorosłej i dziecka (4 godz.)

•Modele zmiany zachowań zdrowotnych w programach psychobiologii (4 godz.)

•Warsztat umiejętności terapeutyczno-rozwojowych dla rodziców (2 godz.)

•Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami i umiejętności prospołeczne (6 godz.)

•Uważność i empatia w terapii dzieci i dorosłych w model strukturalnym zaburzeń osobowości (4 godz.)

•Metody uwalniania emocji i programy naprawcze zdrowia i finansów w psychobiologii (4 godz.)

•Podstawy psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej i fenomenologii, jako wstęp do terapii psychosomatycznej (2 godz.)

•Doświadczenie psychiczne i doświadczenie somatyczne (2 godz.)

•Poznawanie procesu psychosomatycznego na przykładzie Focusingu Relacji Wewnętrznych w pracy z felt sense (2 godz.)

•Felt sense w innych psychoterapiach somatycznych  (2 godz.)

•Warsztaty własnej pracy z felt sense (2 godz.)

 

* Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

WYKŁADOWCY

Opiekun merytoryczny kierunku: Katarzyna Minkowska

Wykładowcy:

Katarzyna Minkowska – certyfikowany coach ICF, trener zawodowy, menedżer. Twórca Szkoły Zmiany™, Misji Ja™ i programu Trener Zawodowiec™. Na co dzień zajmuje się coachingiem rozwoju osobistego, życia, sprzedaży i biznesu oraz coachingiem zarządczym. Od wielu lat jest czynnym trenerem, stosującym skutecznie metody coachingu grupowego. Doświadczenie z klientem to ponad 3500 godzin sesji indywidualnych i ok. 3000 godzin szkoleń i warsztatów.

Kinga Budzińska – menedżer z 10-letnim doświadczeniem, certyfikowany trener Szkoły Zmiany.

Maria Ciesielska – projektantka artystyczna, specjalistka ds. wizerunku, certyfikowany trener Szkoły Zmiany.

Bartosz Goleniewicz – jeden z najmłodszych w Polsce dyrektorów ze środowiska sprzedaży bezpośredniej, certyfikowany trener Szkoły Zmiany.

Daniela Tagowska – artysta plastyk, certyfikowany coach ICF, doświadczony trener w obszarze rozwoju kreatywności.

Justyna Urban-Malina - bankowiec, szkoleniowiec, menedżer, certyfikowany trener Szkoły Zmiany.

Anna Jurek – przedsiębiorca, szkoleniowiec, menedżer, specjalista ds. wizerunku, certyfikowany trener Szkoły Zmiany.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Akademia liderów coachingu
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..