Biologia

STUDIA PODYPLOMOWE: BIOLOGIA

edukacja tech i informatycznaCzym jest kierunek Biologia?

Studia Podyplomowe – „Biologia” są ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z biologii. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania biologii. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentom nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzystają w praktyce zawodowej.
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotów biologia  zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności.
Ukończenie studiów umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela biologii.
Absolwent studiów uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrować wiedzy z innymi dziedzinami nauki
Słuchacze będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z biologii.


STUDIA PODYPLOMOWE: BIOLOGIA

edukacja tech i informatycznaCzym jest kierunek Biologia?

Studia Podyplomowe – „Biologia” są ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z biologii. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania biologii. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentom nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzystają w praktyce zawodowej.
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotów biologia  zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności.
Ukończenie studiów umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela biologii.
Absolwent studiów uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrować wiedzy z innymi dziedzinami nauki
Słuchacze będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z biologii.


Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
Biologia 3 900 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 290 zł
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Biologia

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 275 godzin, plus 90 godz. praktyk

 • Biologia komórki (15 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – wirusy, bakterie, protisty, grzyby (18 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – rośliny (15 godzin)
 • Fizjologia roślina (9 godzin)
 • Różnorodność biologiczna – zwierzęta bezkręgowe i kręgowe (21 godzin)
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka (30 godzin)
 • Genetyka i inżynieria genetyczna (18 godzin)
 • Podstawy ekologii oraz ochrony środowiska i przyrody (9 godzin)
 • Biologia ewolucyjna (9 godzin)
 • Fizjologia zwierząt (15 godzin)
 • Zajęcia terenowe – Różnorodność biologiczna – 12 godzin
 • Zajęcia terenowe – Podstawy ekologii oraz ochrony środowiska i przyrody- 9 godzin
 • Dydaktyka nauczania biologii (90 godzin)
 • Przygotowanie do egzaminu (5 godz.)

 

 

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Lidia Kasza

mgr Katarzyna Włażewska
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel mianowany, uczący w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym w systemie dziennym i zaocznym. Koordynator projektów edukacyjnych oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, przewodniczący zespołu przyrodniczego, opiekun kółka biologicznego.

mgr Grażyna Pilarska
absolwentka wydziału biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, egzaminator maturalny z przedmiotu biologia. Absolwentka Studiów Podyplomowych „Lider Oświaty” ukończonych na Collegium Civitas i CEO w Warszawie. Wieloletni dyrektor szkoły.

mgr Maria Grudniewska
nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek -Geografia nauczycielska. Ukończyła Podyplomowe Studium Wiedzy o Śląsku. Nauczyciel geografii i przyrody, koordynator ścieżek edukacyjnych i opiekun koła turystycznego.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Biologia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..