Coaching – akredytowany program ACSTH

 STUDIA PODYPLOMOWE: Coaching

Czym jest coaching?

Studia podyplomowe na kierunku Coaching przygotuję Cie do samodzielnego prowadzenia sesji z klientami biznesowymi i prywatnymi. Doradca zawodowy lub coach, po ukończeniu tych studiów,poprowadzi life coaching lub business coaching  w firmach różnej wielkości, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz z klientem indywidualnym.

Program studiów jest akredytowany przez International Coach Federation. Dzięki temu otrzymujesz gwarancję zdobycia aż dwóch dokumentów potwierdzających twoje kwalifikacje w roli coacha. Wraz z ukończeniem tego kierunku zdobędziesz:

 • dyplom studiów podyplomowych
 • certyfikat ukończenia kursu ACSTH, pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC.

Akredytacja ACSTH jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 6 900 zł, którą można zamienić na wygodnych dziesięć miesięcznych rat po 720 zł każda.

Doradca zawodowy – do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Te studia podyplomowe dostępne są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych.  Ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie nowego zawodu i umożliwia ubieganie się o międzynarodową akredytację ACSTH na poziomie ACC.

Nasza oferta z pewnością zainteresuje osoby wkraczające lub funkcjonujące w szeroko rozumiany biznes – w przemyśle, handlu, usługach. Zajęcia z pewnością zaciekawią osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów, menadżerów, kadry kierownicze przedsiębiorstw, przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy pragnących nabyć i poszerzyć swoje umiejętności do prowadzenia procesów coachingowych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ACSTH

 1. program studiów przygotowuje do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
 2. prowadzenie procesów coachingowych w trakcie studiów,
 3. odbywanie superwizji z certyfikowanymi coachami,
 4. studia posiadają akredytację International Coach Federation (ACSTH),
 5. zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 6. studia nie posiadają żadnych ukrytych kosztów – cena obejmuje warsztaty, sesje mentorskie grupowe i indywidualne oraz materiały szkoleniowe
 7. absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ACSTH,
 8. 8.     absolwenci kierunku są zwolnieni z egzaminu ustnego podczas procesu akredytacyjnego w ACSTH,

 

Akredytacja ACSTH na poziomie ACC

To międzynarodowy egzamin w języku polskim, po którym uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation honorowany w ponad 100 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Akredytacja potwierdza wiarygodność coacha oraz działanie wg profesjonalnych standardów. Akredytacja ACSTH jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Akredytowany program ACSTH

Studia z programem akredytowanym to podwójny certyfikat: dyplom studiów podyplomowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia ACSTH pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC. Absolwenci studiów akredytowanych są dopuszczani do procesu akredytacyjnego w ACSTH, są zwolnieni z egzaminu ustnego, zdają jedynie egzamin pisemny, co powoduje znaczne przyspieszenie procedury egzaminacyjnej.

Perspektywy rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów

Z certyfikatem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • instytucjach państwowych, w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia
 • można również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej

Wiedza zgodna z kodeksem etycznym ACSTH pozwoli każdemu absolwentowi na podjęcie pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku.  Słuchacze rowiną przede wszystkim swoje kompetencje interpersonalne, nabędą umiejętność wspierania zmian u klienta, a także zostaną przygotowani do prowadzenia sesji coachingowych i wdrażania coachingu w organizacjach z wykorzystaniem narzędzi i metod pracy coachingowej.

 STUDIA PODYPLOMOWE: Coaching

Czym jest coaching?

Studia podyplomowe na kierunku Coaching przygotuję Cie do samodzielnego prowadzenia sesji z klientami biznesowymi i prywatnymi. Doradca zawodowy lub coach, po ukończeniu tych studiów,poprowadzi life coaching lub business coaching  w firmach różnej wielkości, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz z klientem indywidualnym.

Program studiów jest akredytowany przez International Coach Federation. Dzięki temu otrzymujesz gwarancję zdobycia aż dwóch dokumentów potwierdzających twoje kwalifikacje w roli coacha. Wraz z ukończeniem tego kierunku zdobędziesz:

 • dyplom studiów podyplomowych
 • certyfikat ukończenia kursu ACSTH, pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC.

Akredytacja ACSTH jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 6 900 zł, którą można zamienić na wygodnych dziesięć miesięcznych rat po 720 zł każda.

Doradca zawodowy – do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Te studia podyplomowe dostępne są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych.  Ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie nowego zawodu i umożliwia ubieganie się o międzynarodową akredytację ACSTH na poziomie ACC.

Nasza oferta z pewnością zainteresuje osoby wkraczające lub funkcjonujące w szeroko rozumiany biznes – w przemyśle, handlu, usługach. Zajęcia z pewnością zaciekawią osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów, menadżerów, kadry kierownicze przedsiębiorstw, przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy pragnących nabyć i poszerzyć swoje umiejętności do prowadzenia procesów coachingowych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ACSTH

 1. program studiów przygotowuje do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
 2. prowadzenie procesów coachingowych w trakcie studiów,
 3. odbywanie superwizji z certyfikowanymi coachami,
 4. studia posiadają akredytację International Coach Federation (ACSTH),
 5. zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 6. studia nie posiadają żadnych ukrytych kosztów – cena obejmuje warsztaty, sesje mentorskie grupowe i indywidualne oraz materiały szkoleniowe
 7. absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ACSTH,
 8. 8.     absolwenci kierunku są zwolnieni z egzaminu ustnego podczas procesu akredytacyjnego w ACSTH,

 

Akredytacja ACSTH na poziomie ACC

To międzynarodowy egzamin w języku polskim, po którym uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation honorowany w ponad 100 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Akredytacja potwierdza wiarygodność coacha oraz działanie wg profesjonalnych standardów. Akredytacja ACSTH jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Akredytowany program ACSTH

Studia z programem akredytowanym to podwójny certyfikat: dyplom studiów podyplomowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia ACSTH pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC. Absolwenci studiów akredytowanych są dopuszczani do procesu akredytacyjnego w ACSTH, są zwolnieni z egzaminu ustnego, zdają jedynie egzamin pisemny, co powoduje znaczne przyspieszenie procedury egzaminacyjnej.

Perspektywy rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów

Z certyfikatem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • instytucjach państwowych, w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia
 • można również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej

Wiedza zgodna z kodeksem etycznym ACSTH pozwoli każdemu absolwentowi na podjęcie pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku.  Słuchacze rowiną przede wszystkim swoje kompetencje interpersonalne, nabędą umiejętność wspierania zmian u klienta, a także zostaną przygotowani do prowadzenia sesji coachingowych i wdrażania coachingu w organizacjach z wykorzystaniem narzędzi i metod pracy coachingowej.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
COACHING 7 500 zł 2 X 3 750 ZŁ 10 X 780 ZŁ
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin ogółem: 180 godzin

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

 • Techniki i narzędzia coachingowe (18 godz.)
 • Emocje w pracy z klientem (18 godz.)
 • Filozofia i specyfika pracy coachingowej (18 godz.)
 • Etapy procesu i struktura sesji coachingowej (18 godz.)
 • Kompetencje interpersonalne  (18 godz.)
 • Marketing rynku coachingowego (12 godz.)
 • Metody alternatywne w określaniu potencjału klienta (10 godz.)
 • Coaching twórczości lub coaching zmiany (9 godz.)
 • Sesje mentorskie grupowe (10 godz.)
 • Sesje mentorskie indywidualne  (6 godz.)

W przygotowaniu…

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Coaching – akredytowany program ACSTH
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..