Coaching – akredytowany program ACSTH

Cena studiów w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING 6 900 zł 2 raty x 3600 zł 10 rat x 720 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

STUDIA PODYPLOMOWE: Coaching

Coaching Czym jest coaching?

Studia podyplomowe na kierunku Coaching przygotuję Cie do samodzielnego prowadzenia sesji z klientami biznesowymi i indywidualnymi. Słuchacz po ukończeniu tych studiów, poprowadzi life coaching lub business coaching w firmach różnej wielkości, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz z klientem indywidualnym.

Program studiów jest akredytowany przez International Coach Federation. Dzięki temu otrzymujesz gwarancję zdobycia aż dwóch dokumentów potwierdzających twoje kwalifikacje w roli coacha. Wraz z ukończeniem tego kierunku zdobędziesz:

 • dyplom studiów podyplomowych
 • certyfikat ukończenia kursu ACSTH, pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC.

Akredytacja ACSTH jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 6 900 zł, którą można zamienić na wygodnych dziesięć miesięcznych rat po 720 zł każda.

Coaching – do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe dostępne są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych. Ukończenie tego kierunku gwarantuje zdobycie nowego zawodu i umożliwia ubieganie się o międzynarodową akredytację ACSTH na poziomie ACC.

Nasza oferta z pewnością zainteresuje osoby wkraczające lub funkcjonujące w szeroko rozumianym biznesie – w przemyśle, handlu, usługach. Zajęcia z pewnością zaciekawią osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów, menadżerów, kadry kierownicze przedsiębiorstw, przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy pragnących nabyć i poszerzyć swoje umiejętności do prowadzenia procesów coachingowych.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ACSTH

1. Program studiów przygotowuje do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
2. Prowadzenie procesów coachingowych w trakcie studiów,
3. Odbywanie superwizji z certyfikowanymi coachami,
4. Studia posiadają akredytację International Coach Federation (ACSTH),
5. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
6. Studia nie posiadają żadnych ukrytych kosztów – cena obejmuje warsztaty, sesje mentorskie grupowe i indywidualne oraz materiały szkoleniowe
7. absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ACSTH,
8. Absolwenci kierunku są zwolnieni z egzaminu ustnego podczas procesu akredytacyjnego w ACSTH,

Akredytacja ACSTH na poziomie ACC

To międzynarodowy egzamin w języku polskim, po którym uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation honorowany w ponad 100 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Akredytacja potwierdza wiarygodność coacha oraz działanie wg profesjonalnych standardów. Akredytacja ACSTH jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Akredytowany program ACSTH

Studia z programem akredytowanym to podwójny certyfikat: dyplom studiów podyplomowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia ACSTH pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC. Absolwenci studiów akredytowanych są dopuszczani do procesu akredytacyjnego w ACSTH, są zwolnieni z egzaminu ustnego, zdają jedynie egzamin pisemny, co powoduje znaczne przyspieszenie procedury egzaminacyjnej.

Perspektywy rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów

Z certyfikatem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • instytucjach państwowych, w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia
 • można również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej

Wiedza zgodna z kodeksem etycznym ACSTH pozwoli każdemu absolwentowi na podjęcie pracy coachingowej w każdym otoczeniu/środowisku. Słuchacze rowiną przede wszystkim swoje kompetencje interpersonalne, nabędą umiejętność wspierania zmian u klienta, a także zostaną przygotowani do prowadzenia sesji coachingowych i wdrażania coachingu w organizacjach z wykorzystaniem narzędzi i metod pracy coachingowej.

Cena studiów w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING 6 900 zł 2 raty x 3600 zł 10 rat x 720 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Coaching – akredytowany przez ACSTH

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin ogółem: 180 godzin

 • Techniki i narzędzia coachingowe (18 godz.)
 • Emocje w pracy z klientem (18 godz.)
 • Filozofia i specyfika pracy coachingowej (18 godz.)
 • Etapy procesu i struktura sesji coachingowej (18 godz.)
 • Kompetencje interpersonalne w pracy coacha (18 godz.)
 • Marketing rynku coachingowego (12 godz.)
 • Metody alternatywne w określaniu potencjału klienta (10 godz.)
 • Coaching biznesu (9 godz.)
 • Sesje mentorskie grupowe (10 godz.)
 • Sesje mentorskie indywidualne  (6 godz.)
 • E-learning (25 godz.)

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

mgr Katarzyna Winkowska
doradca zawodowy, coach ICF (ACC) z doświadczeniem w pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia, Biurze Karier oraz Szkolnym Ośrodku Kariery jako doradca zawodowy. Obecnie prowadzi indywidualne sesje coachingowe www.wincoaching.pl oraz współpracuje z innymi podmiotami jako doradca zawodowy, coach kariery.  Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja, Assessment Center i Development Center w Wyższej Szkole Bankowej oraz Poradnictwo edukacyjno- zawodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.  Z Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” zawodowo związana od 2014r

mgr Izabela Kluzek
dyrektor zarządzający HPR Group oraz certyfikowanym Coachem ICF, ukończyła szkołę trenerską, a także liczne szkolenia z obszaru HR. Jest certyfikowanym praktykiem metody Points of You. Prowadzi executive i business coaching, jak i coaching grupowy.
Wykłada na uczelniach wyższych prowadzi zajęcia przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji ICF. Jest mentorem w procesach akredytacji.

mgr Anna Lewecka Olech
Psycholog, Certyfikowany Coach ICF, trener biznesu, absolwentka Szkoły Trenerów Metrum i Pracowni Elżbiety Sołtys, ukończyła także podyplomowo Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem Certyfikowanym Praktykiem Points of you.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Coaching – akredytowany program ACSTH
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..