Coaching i zarządzanie pracownikami

STUDIA PODYPLOMOWE: Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników

coaching Czym jest coaching i zarządzanie potencjałem pracowników:

Współczesne organizacje potrzebują liderów! W ciągu dwóch semestrów przygotowujemy Cię do pełnienia roli coacha, który wspiera pracowników i kadrę zarządzającą w osiąganiu celów zawodowych.

Ukończenie tego kierunku otwiera nowe ścieżki kariery. Umożliwiamy nie tylko kompleksowe wykonywanie zadań coacha, ale też specjalisty realizującego zadania personalne w organizacji. Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników to kierunek dla osób, które interesuje zarządzanie zasobami ludzkimi i zagadnienia związane z HR (w tym rekrutacja i selekcja pracowników). Wszystkie nabyte umiejętności przydadzą się również osobom na stanowiskach menadżerskich.

W rok studenci dowiedzą się czym jest kultura pracy, ocena efektywności wykonywania zadań oraz poznają metody motywacyjne. Koszt studiów to 430 złotych miesięcznie (10 rat) lub 3900 zł (opłata jednorazowa).

W trakcie studiów nacisk zostanie położony na:

 • rozwijanie narzędzi i metod pracy coachingowej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • budowanie relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi;
 • wykorzystywanie potencjału pracowników i stymulowanie naturalnych predyspozycji jednostek oraz rozwijanie możliwości tkwiących w zespołach;
 • rekrutacja i selekcja pracowników;
 • poznawanie metod wartościowania pracy i podstaw controllingu pracowniczego;
 • budowanie kultury pracy, zasad oceny efektywności wykonywania zadań i metod motywacyjnych;
 • wspieranie relacji interpersonalnych w samej organizacji i z jej klientami;
 • budowanie i wspieranie przywództwa organizacyjnego.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych (po ukończeniu I lub II stopnia studiów), pracujących bądź chcących w przyszłości wykonywać zadania w obszarze coachingu, HR, ZZL. Czekamy na osoby, które chcą rozwijać się jako: coach, menadżer zespołu, menadżer projektu, konsultant personalny, doradca zawodowy, rekruter, trener, nauczyciel, właściciel firmy itp. Nasza oferta edukacyjna odpowiada na potrzeby nowoczesnych organizacji i rynku pracy, a zdobyte informacje będą przydatne także dla tych, którzy myślą o założeniu i prowadzeniu własnej firmy.

Czy zarządzanie zasobami ludzkimi jest dla mnie?

Kierunek Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników ma charakter doskonalący. Wykładowcy są nastawieni na wzmocnienie kompetencji w obszarze zarządzania i dbania o zasoby ludzkie w organizacji.

Studia Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników dają umiejętności, dzięki którym:

 • poprowadzisz profesjonalne sesje coachingowe, podczas których wykorzystasz narzędzia pracy coacha w praktyce biznesowej;
 • przeprowadzisz diagnoże osobistych zasobów jednostki i dążeń do zmian w dostępie do nich;
 • poznasz zasady rozwoju potencjału klienta;
 • wykorzystasz coaching w profesjonalnym leadershipie;
 • nabędziesz metody wartościowania pracy i podstawy controllingu pracowniczego;
 • zdobędziesz wiedzę na temat budowania relacji pracowniczych i zarządzania kulturą organizacyjną;
 • dowiesz się jak przebiega rekrutacja i selekcja pracowników
 • wdrożysz techniki motywowania i inspirowania pracowników;
 • nauczysz się gromadzenia i raportowania dowolnych danych pozyskiwanych od personelu i klientów (metody ilościowe i jakościowe z zastosowaniem narzędzi internetowych typu open source).

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW:

Przeważająca część zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do pracy w środowisku organizacyjnym. Przedmioty związane bezpośrednio z pracą i zadaniami coacha odbywają się w formie sesji i warsztatów. Wykorzystywane są aktywne metody i techniki nauczania, które przygotowują do pracy w charakterze coacha i menadżera personalnego nowoczesnej organizacji. Formy ćwiczeniowe i warsztatowe wypełniają minimum 60% czasu nauki w trakcie studiów.

STUDIA PODYPLOMOWE: Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników

coaching Czym jest coaching i zarządzanie potencjałem pracowników:

Współczesne organizacje potrzebują liderów! W ciągu dwóch semestrów przygotowujemy Cię do pełnienia roli coacha, który wspiera pracowników i kadrę zarządzającą w osiąganiu celów zawodowych.

Ukończenie tego kierunku otwiera nowe ścieżki kariery. Umożliwiamy nie tylko kompleksowe wykonywanie zadań coacha, ale też specjalisty realizującego zadania personalne w organizacji. Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników to kierunek dla osób, które interesuje zarządzanie zasobami ludzkimi i zagadnienia związane z HR (w tym rekrutacja i selekcja pracowników). Wszystkie nabyte umiejętności przydadzą się również osobom na stanowiskach menadżerskich.

W rok studenci dowiedzą się czym jest kultura pracy, ocena efektywności wykonywania zadań oraz poznają metody motywacyjne. Koszt studiów to 430 złotych miesięcznie (10 rat) lub 3900 zł (opłata jednorazowa).

W trakcie studiów nacisk zostanie położony na:

 • rozwijanie narzędzi i metod pracy coachingowej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • budowanie relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi;
 • wykorzystywanie potencjału pracowników i stymulowanie naturalnych predyspozycji jednostek oraz rozwijanie możliwości tkwiących w zespołach;
 • rekrutacja i selekcja pracowników;
 • poznawanie metod wartościowania pracy i podstaw controllingu pracowniczego;
 • budowanie kultury pracy, zasad oceny efektywności wykonywania zadań i metod motywacyjnych;
 • wspieranie relacji interpersonalnych w samej organizacji i z jej klientami;
 • budowanie i wspieranie przywództwa organizacyjnego.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych (po ukończeniu I lub II stopnia studiów), pracujących bądź chcących w przyszłości wykonywać zadania w obszarze coachingu, HR, ZZL. Czekamy na osoby, które chcą rozwijać się jako: coach, menadżer zespołu, menadżer projektu, konsultant personalny, doradca zawodowy, rekruter, trener, nauczyciel, właściciel firmy itp. Nasza oferta edukacyjna odpowiada na potrzeby nowoczesnych organizacji i rynku pracy, a zdobyte informacje będą przydatne także dla tych, którzy myślą o założeniu i prowadzeniu własnej firmy.

Czy zarządzanie zasobami ludzkimi jest dla mnie?

Kierunek Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników ma charakter doskonalący. Wykładowcy są nastawieni na wzmocnienie kompetencji w obszarze zarządzania i dbania o zasoby ludzkie w organizacji.

Studia Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników dają umiejętności, dzięki którym:

 • poprowadzisz profesjonalne sesje coachingowe, podczas których wykorzystasz narzędzia pracy coacha w praktyce biznesowej;
 • przeprowadzisz diagnoże osobistych zasobów jednostki i dążeń do zmian w dostępie do nich;
 • poznasz zasady rozwoju potencjału klienta;
 • wykorzystasz coaching w profesjonalnym leadershipie;
 • nabędziesz metody wartościowania pracy i podstawy controllingu pracowniczego;
 • zdobędziesz wiedzę na temat budowania relacji pracowniczych i zarządzania kulturą organizacyjną;
 • dowiesz się jak przebiega rekrutacja i selekcja pracowników
 • wdrożysz techniki motywowania i inspirowania pracowników;
 • nauczysz się gromadzenia i raportowania dowolnych danych pozyskiwanych od personelu i klientów (metody ilościowe i jakościowe z zastosowaniem narzędzi internetowych typu open source).

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW:

Przeważająca część zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do pracy w środowisku organizacyjnym. Przedmioty związane bezpośrednio z pracą i zadaniami coacha odbywają się w formie sesji i warsztatów. Wykorzystywane są aktywne metody i techniki nauczania, które przygotowują do pracy w charakterze coacha i menadżera personalnego nowoczesnej organizacji. Formy ćwiczeniowe i warsztatowe wypełniają minimum 60% czasu nauki w trakcie studiów.

Cena studiów w roku akademickim 2020/2021

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
COACHING I ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNIKÓW 3 900 zł 2 raty x 2100 zł 10 rat x 430 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Coaching i zarządzanie potencjałem pracowników

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin ogółem: 240 godzin

Semestr I

 • Wstęp do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji (12 godz.)
 • Istota i rodzaje coachingu (12 godz.)
 • Psychologia uczenia się i rozwoju dorosłych (9 godz.)
 • Diagnoza potencjału pracowników (9 godz.)
 • Komunikacja społeczna i wystąpienia publiczne (9 godz.)
 • Modele i metody pracy coacha (9 godz.)
 • Warsztaty/sesje coachingu (30 godz.)
 • Rekrutacja i selekcja pracowników (12 godz.)
 • Systemy motywowania pracowników (12 godz.)

Semestr II

 • Warsztaty/sesje coachingu (30 godz.)
 • Zarządzanie karierą w organizacji (9 godz.)
 • Wartościowanie pracy i controlling pracowniczy (9 godz.)
 • Przywództwo organizacyjne (12 godz.)
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej z elementami socjologii i psychologii pracy (12 godz.)
 • Etyka pracy w coachingu i pracy z ludźmi (6 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (12 godz.)

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Anna Mitręga

dr Anna Mitręga – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

dr Piotr Jarco – pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Doktor nauk społecznych i ekonomicznych (ekonomia, socjologia, polityka społeczna). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół społeczno-psychologicznych i ekonomicznych uwarunkowań aktywności (bierności) ludzkiej. Wykładowca z dziedzin takich jak Socjologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi czy Psychologia Pracy i Organizacji. Autor 25 publikacji, koordynator wielu projektów z obszaru polityki społecznej i sondażowych badań socjo-ekonomicznych.

dr Łukasz Haromszeki – pracownik Katedry Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu. Interdyscyplinarnie wykształcony specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Zainteresowania naukowe: przywództwo organizacyjne, kierowanie przez wartości i CSR, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, wywieranie wpływu, motywowanie pracowników, aktywność liderów w społecznościach lokalnych. Absolwent studiów magisterskich (2002) i doktoranckich (2006) na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Studiów Filozoficzno-Etycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2004), Studiów z Psychologii Zarządzania na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2012), Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2005), Studiów Przywództwa i Komunikacji Społecznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2002). Uczestnik kursów z zakresu psychologii i języka angielskiego w Diablo Valley College San Ramon w Kalifornii (1999). Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań specjalistycznych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Coaching i zarządzanie pracownikami
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..