Cyberbezpieczeństwo

STUDIA PODYPLOMOWE: CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Studia są realizowane przez ekspertów z firmy Theavy Corp.

Studia podyplomowe - cyberbezpieczeństwoCzym jest cyberbezpieczeństwo?

Wirtualna rzeczywistość, środowisko i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to jeden z głównych priorytetów społecznej komunikacji. Rozwój globalnej sieci Internet przynosi nieocenione korzyści, ale równie poważne zagrożenia, które wynikają z jego niewłaściwego zabezpieczenia i korzystania z zasobów sieci.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem w otoczeniu gospodarczym oraz bezpiecznej realizacji społecznych funkcji instytucji sektora publicznego.

Absolwenci zostaną przygotowani do:

 • identyfikowania i zapobiegania aktywności zagrażającej bezpieczeństwu w sieci (głównie przestępczości internetowej),
 • zwalczania różnych form cyberprzestępczości,
 • reagowania na incydenty sieciowe.

Kluczowymi determinantami prowadzonych zajęć będzie zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym oraz prawidłowe dostosowanie działań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji (wynikające z potrzeb otoczenia gospodarczego). Istotnymi zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć będą standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne operacyjnego pomiaru bezpieczeństwa.

Zakres i tematyka zajęć będzie obejmować:

 • podstawy sieci informatycznych – wybrane zagadnienia,
 • podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • cyberprzestępczości,
 • prawa
 • metodyki operacyjnego pomiaru bezpieczeństwa.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Podczas studiów zagadnienia merytoryczne są traktowane w sposób przekrojowy, obejmujący szeroki zakres kryteriów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia są nauczane od podstaw. Studia są adresowane dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Od kandydatów nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Podczas studiów istnieje możliwość uzyskania certyfikatów pożądanych przez pracodawców w procesie rekrutacji:

- z zakresu bezpieczeństwa,
- informatyki,
- certyfikat audytora wiodącego ISO27001 akredytowanego przez międzynarodową jednostkę certyfikującą

oraz certyfikatów poświadczających zdobycie kwalifikacji m.in. następujących organizacji:

- Microsoft,
- Cisco,
- OpSec Certificates
- Etc.

Logo firmy realizującej studia

STUDIA PODYPLOMOWE: CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Studia są realizowane przez ekspertów z firmy Theavy Corp.

Studia podyplomowe - cyberbezpieczeństwoCzym jest cyberbezpieczeństwo?

Wirtualna rzeczywistość, środowisko i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to jeden z głównych priorytetów społecznej komunikacji. Rozwój globalnej sieci Internet przynosi nieocenione korzyści, ale równie poważne zagrożenia, które wynikają z jego niewłaściwego zabezpieczenia i korzystania z zasobów sieci.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem w otoczeniu gospodarczym oraz bezpiecznej realizacji społecznych funkcji instytucji sektora publicznego.

Absolwenci zostaną przygotowani do:

 • identyfikowania i zapobiegania aktywności zagrażającej bezpieczeństwu w sieci (głównie przestępczości internetowej),
 • zwalczania różnych form cyberprzestępczości,
 • reagowania na incydenty sieciowe.

Kluczowymi determinantami prowadzonych zajęć będzie zarządzanie bezpieczeństwem operacyjnym oraz prawidłowe dostosowanie działań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji (wynikające z potrzeb otoczenia gospodarczego). Istotnymi zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć będą standardy, aspekty prawne oraz aspekty techniczne operacyjnego pomiaru bezpieczeństwa.

Zakres i tematyka zajęć będzie obejmować:

 • podstawy sieci informatycznych – wybrane zagadnienia,
 • podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • cyberprzestępczości,
 • prawa
 • metodyki operacyjnego pomiaru bezpieczeństwa.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Podczas studiów zagadnienia merytoryczne są traktowane w sposób przekrojowy, obejmujący szeroki zakres kryteriów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagadnienia są nauczane od podstaw. Studia są adresowane dla osób początkujących lub średnio zaawansowanych. Od kandydatów nie jest wymagana znajomość zagadnień technicznych w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Podczas studiów istnieje możliwość uzyskania certyfikatów pożądanych przez pracodawców w procesie rekrutacji:

- z zakresu bezpieczeństwa,
- informatyki,
- certyfikat audytora wiodącego ISO27001 akredytowanego przez międzynarodową jednostkę certyfikującą

oraz certyfikatów poświadczających zdobycie kwalifikacji m.in. następujących organizacji:

- Microsoft,
- Cisco,
- OpSec Certificates
- Etc.

Logo firmy realizującej studia

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 6 500 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Czas trwania studiów: 2 semestry

liczba godzin: 198

 • Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego (18 godz.)
 • Wstęp do systemów UNIX na bazie KALI LINUX (12 godz.)
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne (18 godz.)
 • Dokumentacja akredytacyjna systemów teleinformatycznych ( 18 godz.)
 • OSSTMM cz.1 (18 godz.)
 • Zaawansowane bezpieczeństwo cybernetyczne  (18 godz.)
 • OSSTMM cz.2 (18 godz.)
 • Zaawansowane użytkowanie KALI LINUX (18 godz.)
 • Testy penetracyjne(60 godz.)

Studenci zapoznają się między innymi:

 • Bezpieczeństwem sieci,
 • Bezpieczeństwem systemów operacyjnych,
 • Rozwiązaniami telekomunikacyjnymi,
 • Ochroną danych,
 • Technicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa:
 • Technikami i narzędziami wykorzystywanymi przez hakerów,
 • Technikami i narzędziami używanymi do włamywania się do systemów teleinformatycznych,
 • Narzędziami do łamania haseł,
 • Narzędziami do wykrywania włamań,
 • Technikami i narzędziami wykorzystywanymi m.in. do przejmowania kontroli nad telefonem,
 • Wymaganiami dotyczącymi audytów bezpieczeństwa,
 • Praktycznymi zasadami zarządzania incydentami,
 • Dobry praktykami wdrażania,
 • Metodyki operacyjnego pomiaru bezpieczeństwa,
 • Prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa,
 • Reagowaniem na incydenty sieciowe,
 • Zarządzaniem bezpieczeństwem operacyjnym,
 • Systemami komputerowymi wykorzystywanymi do dokonywania ataków & obrony.
Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Cyberbezpieczeństwo
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..