Doradca zawodowy

O kierunku

Przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze doradcy zawodowego, zarówno w instytucjach rynku pracy, jak również w placówkach oświatowych. Studia pokazują zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi we współczesnej gospodarce. Program studiów pozwala na profesjonalne przygotowanie z zakresu rozwoju zawodowego człowieka, treningu interpersonalnego, diagnostyki oraz planowania kariery zawodowej.

Adresaci

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, magisterskich i wyższych studiów zawodowych, a także nauczyciele, pracownicy urzędów pracy, pracownicy instytucji szkoleniowych, pracodawcy.

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Warsztat pracy doradcy kariery zawodowej
 • Rola doradcy zawodu w oświacie
 • Planowanie edukacyjnej i zawodowej drogi ucznia
 • Trening umiejętności podejmowania decyzji
 • Radzenie sobie ze stresem, zmianą w ramach umiejętności zawodowych
 • Efektywne poszukiwanie pracy
 • Rynek pracy w Unii Europejskiej
 • Autoprezentacja
 • Prawo pracy
 • Poradnictwo edukacyjne i zawodowe z wykorzystaniem Internetu i technik multimedialnych
 • Aktywność w poruszaniu się po rynku pracy
 • Kształtowanie nowoczesnych systemów oceny pracowników

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin ogółem: 350 godzin

Terminy zajęć: 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Doradca zawodowy
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..