Edukacja informatyczna

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA INFORMATYCZNA

Czym jest technologia informacyjna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotów takich, jak informatyka we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu informatyki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów informatycznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie informatyki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Informatyka, technologia informacyjna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 290 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (przedmioty informatyczne w szkołach podstawowych i w szkolnictwie zawodowym). Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Praktyczny charakter studiów

Większość zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych Edukacja informatyczna odbywa się w pracowniach komputerowych, w formie ćwiczeń praktycznych. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 60 godzin).

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA INFORMATYCZNA

Czym jest technologia informacyjna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotów takich, jak informatyka we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu informatyki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów informatycznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie informatyki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Informatyka, technologia informacyjna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 290 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (przedmioty informatyczne w szkołach podstawowych i w szkolnictwie zawodowym). Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Praktyczny charakter studiów

Większość zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych Edukacja informatyczna odbywa się w pracowniach komputerowych, w formie ćwiczeń praktycznych. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 60 godzin).

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
EDUKACJA INFORMATYCZNA 3 900 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 290 zł
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Edukacja informatyczna

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 365 godzin ( w tym 90 godzin praktyki)

 • Narzędzia informatyki (20 godz.)
 • Podstawy algorytmiki (15 godz.)
 • Języki programowania (15 godz.)
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne (15 godz.)
 • Dydaktyka informatyki (90 godz.)
 • Narzędzia informatyki (10 godz.)
 • Języki programowania (15 godz.)
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne  (10 godz.)
 • Witryny i aplikacje internetowe (15 godz.)
 • Podstawy druku 3D (10 godz.)
 • Grafika i multimedia (20 godz.)
 • Witryny i aplikacje internetowe (15 godz.)
 • Sieci komputerowe (20 godz.)
 • Seminarium (5 godz.)

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr inż. Bogdan Kostecki 

mgr inż. Bogdan Kostecki – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, konsultant w obszarze kształcenia zawodowego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, rzeczoznawca SIMP, autor publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego, autor i recenzent podstaw programowych oraz programów nauczania kształcenia zawodowego, autor zadań egzaminacyjnych na zewnętrzne egzaminy zawodowe, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

dr inż. Ewelina Sadowska – doktor nauk technicznych z obszaru materiałoznawstwa, nauczyciel dyplomowany, konsultant specjalizujący się w metodyce kształcenia zawodowego, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, autorka i recenzentka podstaw programowych, podręczników oraz planów i programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego.

dr inż. Ryszard Janas - doktor nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki. Długoletni nauczyciel i dyrektor szkoły zawodowej oraz nauczyciel konsultant, nauczyciel akademicki. Autor i recenzent publikacji, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych, podręczników i opracowań z zakresu kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej, ekspert wielu projektów edukacyjnych w tych branżach, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Edukacja informatyczna
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..