Edukacja techniczna i informatyczna

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja techniczna i informatyczna

edukacja tech i informatycznaCzym jest technologia informacyjna i edukacja techniczna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotów takich, jak technika i informatyka we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu techniki i informatyki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych i informatycznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie techniki i informatyki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Informatyka, technika, technologia informacyjna oraz edukacja techniczna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 6 900 zł (jednorazowa opłata) lub 370 zł miesięcznie (20 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012 poz. 131 uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (przedmioty techniczne i/lub informatyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przedmioty ogólnotechniczne i informatyczne w szkolnictwie zawodowym). Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co więcej, wszyscy studenci zostaną przygotowani do nauczania wielu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mają charakter interdyscyplinarny i wzbogacą warsztat każdego nauczyciela.

Praktyczny charakter studiów

Większość zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych Edukacja techniczna i informatyczna odbywa się w pracowniach komputerowych, w formie ćwiczeń praktycznych. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 120 godzin).

STUDIA PODYPLOMOWE: Edukacja techniczna i informatyczna

edukacja tech i informatycznaCzym jest technologia informacyjna i edukacja techniczna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotów takich, jak technika i informatyka we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu techniki i informatyki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych i informatycznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie techniki i informatyki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Informatyka, technika, technologia informacyjna oraz edukacja techniczna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 6 900 zł (jednorazowa opłata) lub 370 zł miesięcznie (20 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012 poz. 131 uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (przedmioty techniczne i/lub informatyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przedmioty ogólnotechniczne i informatyczne w szkolnictwie zawodowym). Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia we wszystkich typach szkół.

Co więcej, wszyscy studenci zostaną przygotowani do nauczania wielu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mają charakter interdyscyplinarny i wzbogacą warsztat każdego nauczyciela.

Praktyczny charakter studiów

Większość zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych Edukacja techniczna i informatyczna odbywa się w pracowniach komputerowych, w formie ćwiczeń praktycznych. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 120 godzin).

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA 6 900 zł 4 raty x 1800 zł 20 rat x 370 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Edukacja techniczna i informatyczna

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 350 godzin +120 godzin praktyki

 • Narzędzia informatyki (24 godz.)
 • Podstawy algorytmiki (12 godz.)
 • Języki programowania (26 godz.)
 • Grafika i multimedia (15 godz.)
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne (16 godz.)
 • Witryny i aplikacje internetowe (24 godz.)
 • Sieci komputerowe (15 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki (60 godz.)
 • Materiałoznawstwo i wytrzymałości materiałów (20 godz.)
 • Rysunek techniczny, systemy CAD i CAM (20 godz.)
 • Podstawy konstrukcji maszyn (16 godz.)
 • Podstawy automatyki i robotyki (12 godz.)
 • Podstawy elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki (15 godz.)
 • Prototypowanie, metody przyrostowe (15 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania techniki (60 godz.)
 • Praktyka zawodowa – nauczanie techniki (60 godz.)
 • Praktyka zawodowa – nauczanie informatyki (60 godz.)

W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr inż. Bogdan Kostecki

dr inż. Ewelina Sadowska –  nauczyciel, nauczyciel akademicki, konsultant specjalizujący się w metodyce kształcenia zawodowego.

mgr inż. Bogdan Kostecki – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, konsultant w obszarze kształcenia zawodowego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, rzeczoznawca SIMP, autor publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego

dr inż. Ryszard Janas – absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktorat w obszarze nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki. Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, długoletni konsultant Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, nauczyciel akademicki. Twórca pierwszych w kraju pracowni specjalistycznych w szkołach średnich do nauczania sterowania programowalnego (sterowniki PLC), autor i recenzent publikacji, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych, podręczników i opracowań z zakresu kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej, ekspert wielu projektów edukacyjnych w tych branżach, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współautor i realizator projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku i wielu innych projektów dotyczących oświaty i kształcenia zawodowego.

mgr inż. Daniel Jabłoński – auczyciel dyplomowany. Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania, kierunek Informatyka, specjalność – inżynieria oprogramowania oraz Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, kierunek Informatyka, specjalność – sieci komputerowe i systemy baz danych. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz recenzent zadań egzaminacyjnych w zawodzie technik informatyk. Instruktor tenisa stołowego i czynny zawodnik 3-ligowego klubu sportowego. Autor elektronicznego dziennika lekcyjnego, nauczyciel przedmiotów informatycznych.

 

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Edukacja techniczna i informatyczna
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..