Edukacja techniczna

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA TECHNICZNA

Czym jest edukacja techniczna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotu technika we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu techniki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie techniki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Technika oraz edukacja techniczna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 290 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych  oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują  uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co więcej, wszyscy studenci zostaną przygotowani do nauczania wielu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mają charakter interdyscyplinarny i wzbogacą warsztat każdego nauczyciela.

Praktyczny charakter studiów

Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych Edukacja techniczna odbywają się w większości w formie ćwiczeń praktycznych.. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 60 godzin).

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA TECHNICZNA

Czym jest edukacja techniczna?

Przygotowaliśmy kierunek studiów podyplomowych, którego ukończenie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień do nauczania przedmiotu technika we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra.
Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu techniki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych na różnych poziomach kształcenia.
Studia podyplomowe obejmujące nauczanie techniki oraz uzyskanie uprawnień trwają 3 semestry. Technika oraz edukacja techniczna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach. Koszt studiów to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 290 zł miesięcznie (15 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu
 • absolwentów studiów licencjackich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych  oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują  uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli nauczać w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co więcej, wszyscy studenci zostaną przygotowani do nauczania wielu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mają charakter interdyscyplinarny i wzbogacą warsztat każdego nauczyciela.

Praktyczny charakter studiów

Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych Edukacja techniczna odbywają się w większości w formie ćwiczeń praktycznych.. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (łącznie 60 godzin).

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
EDUKACJA TECHNICZNA 3 900 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 290 zł
 
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Edukacja techniczna

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 365 godzin ( w tym 90 godzin praktyki)

 • Materiałoznawstwo

 • Rysunek techniczny
 • Zarys postępu technicznego
 • Dydaktyka techniki z elementami pomiaru dydaktycznego
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Pracownia techniczna, narzędzia i urządzenia techniczne
 • Technologie informacyjne w nauczaniu techniki
 • Podstawy ergonomii i higieny pracy
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Podstawy pomocy przedmedycznej

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr inż. Bogdan Kostecki

dr inż. Ewelina Sadowska –  nauczyciel, nauczyciel akademicki, konsultant specjalizujący się w metodyce kształcenia zawodowego.

mgr inż. Bogdan Kostecki – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, konsultant w obszarze kształcenia zawodowego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, rzeczoznawca SIMP, autor publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego

dr inż. Ryszard Janas – absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktorat w obszarze nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki. Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, długoletni konsultant Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, nauczyciel akademicki. Twórca pierwszych w kraju pracowni specjalistycznych w szkołach średnich do nauczania sterowania programowalnego (sterowniki PLC), autor i recenzent publikacji, programów nauczania, zadań egzaminacyjnych, podręczników i opracowań z zakresu kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej, ekspert wielu projektów edukacyjnych w tych branżach, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Współautor i realizator projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku i wielu innych projektów dotyczących oświaty i kształcenia zawodowego.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Edukacja techniczna
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..