Geografia

STUDIA PODYPLOMOWE: GEOGRAFIA

Czym jest kierunek Geografia?

Studia Podyplomowe – „Geografia” są ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z geografii. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania geografii. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentom nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzystają w praktyce zawodowej. Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotów geografia zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co więcej, wszyscy studenci zostaną przygotowani do nauczania wielu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mają charakter interdyscyplinarny i wzbogacą warsztat każdego nauczyciela.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności. Ukończenie studiów umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela geografii. Absolwent studiów uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrować wiedzy z innymi dziedzinami nauki Słuchacze będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z geografii.

STUDIA PODYPLOMOWE: GEOGRAFIA

Czym jest kierunek Geografia?

Studia Podyplomowe – „Geografia” są ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z geografii. Przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania geografii. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentom nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzystają w praktyce zawodowej. Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotów geografia zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata:

Do złożenia dokumentów zachęcamy:

 • nauczycieli posiadających pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu
 • absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci tego kierunku będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

Co więcej, wszyscy studenci zostaną przygotowani do nauczania wielu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów mają charakter interdyscyplinarny i wzbogacą warsztat każdego nauczyciela.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności. Ukończenie studiów umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela geografii. Absolwent studiów uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrować wiedzy z innymi dziedzinami nauki Słuchacze będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z geografii.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
Geografia 3 900 zł  3 raty x 1300 zł 15 rat x 290 zł
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Geografia

CZAS TRWANIA: 3 semestry

LICZBA GODZIN: 275 godzin, plus 90 godz. praktyk

 • Astronomiczne podstawy geografii 15
 • Geologia 15
 • Hydrologia i oceanologia 15
 • Gleboznawstwo, geografia gleb i biogeografia 20
 • Kartografia, topografia i teledetekcja 15
 • Geografia fizyczna 35
 • Geografia społeczno-ekonomiczna 30
 • Geografia regionalna Polski i świata 35
 • Dydaktyka geografii 70
 • Dydaktyka geografii -technologia informacyjna 20

W przygotowaniu…

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Geografia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..