Historia i wiedza o społeczństwie

STUDIA PODYPLOMOWE: Historia i wiedza o społeczeństwie

Historia i wiedza o społeczeństwie – dla kogo są te studia?

Kierunek Historia i wiedza o społeczeństwie przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie. Są to studia dla osób, które:

 • zamierzają zająć się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania;
 • chcą zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w kręgu tych zagadnień;
 • myślą o uzupełnieniu wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich.

Studia można opłacić jednorazową wpłatą (6 900 zł) lub wygodnym systemem ratalnym 20x370zł.

Jakich spodziewać się korzyści z ukończenia tego kierunku?

Słuchacze będą mieli możliwość uaktualnienia oraz poszerzenia wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.

Studia obejmują zajęcia merytoryczne oraz praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół, który wykorzystuje ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące studenta.

Ponadto absolwenci studiów:

 • będą posiadać ogólną wiedzę w zakresie historii i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • będą rozumieli i potrafili wyjaśnić procesy historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze dokonujące się w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;

Jakie kwalifikacje zdobywa się po ukończeniu studiów?

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich ukończenie będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie ze wszelkimi prawnymi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające te uprawnienia.

Historia i Wiedza o społeczeństwie – praktyczny charakter studiów

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotu historia i społeczeństwo. W sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy.

Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu: historia i wiedza o społeczeństwie.

STUDIA PODYPLOMOWE: Historia i wiedza o społeczeństwie

Historia i wiedza o społeczeństwie – dla kogo są te studia?

Kierunek Historia i wiedza o społeczeństwie przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii oraz Wiedzy o społeczeństwie. Są to studia dla osób, które:

 • zamierzają zająć się prowadzeniem dydaktyki w tych dwóch dziedzinach i pragną zdobyć umiejętności w zakresie nowoczesnych sposobów nauczania;
 • chcą zdobyć informacje o źródłach i nowych publikacjach w kręgu tych zagadnień;
 • myślą o uzupełnieniu wiedzy o najbardziej aktualne i najczęściej komentowane fakty z zakresu współczesnej myśli politycznej, systemów, zagadnień gospodarczych czy europejskich.

Studia można opłacić jednorazową wpłatą (6 900 zł) lub wygodnym systemem ratalnym 20x370zł.

Jakich spodziewać się korzyści z ukończenia tego kierunku?

Słuchacze będą mieli możliwość uaktualnienia oraz poszerzenia wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół.

Studia obejmują zajęcia merytoryczne oraz praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół, który wykorzystuje ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące studenta.

Ponadto absolwenci studiów:

 • będą posiadać ogólną wiedzę w zakresie historii i nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym;
 • będą rozumieli i potrafili wyjaśnić procesy historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze dokonujące się w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;

Jakie kwalifikacje zdobywa się po ukończeniu studiów?

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich ukończenie będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie ze wszelkimi prawnymi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające te uprawnienia.

Historia i Wiedza o społeczeństwie – praktyczny charakter studiów

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę, która umożliwi im pracę w szkolnictwie w charakterze nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotu historia i społeczeństwo. W sposób kompetentny będą mogli przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać, aktualizować oraz integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy.

Absolwenci będą przygotowani do diagnozowania i projektowania zadań z zakresu: historia i wiedza o społeczeństwie.

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 6 900 zł  4 raty x 1800 zł 15 rat x 370zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Historia i wiedza o społeczeństwie 

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 500 (w tym 150 godzin praktyk)

Kierunek historia:

 • Cywilizacje starożytne (22 godz.)
 • Dydaktyka historii (60 godz.)
 • Elementy historii kultury i sztuki (12 godz.)
 • Historia historiografii (9 godz.)
 • Nowożytność (16 godz.)
 • Polska po roku 1981 (14 godz.)
 • Średniowiecze (19 godz.)
 • Wiek XIX (17 godz.)
 • Wiek XX (25 godz.)

Kierunek wiedza o społeczeństwie:

 • Demokracja w Rzeczpospolitej Polskiej (6 godz.)
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie (60 godz.)
 • Nieletni wobec prawa (10 godz.)
 • Organizacje międzynarodowe (6 godz.)
 • Prawa człowieka (20 godz.)
 • Rodzina (9 godz.)
 • Społeczna natura człowieka (9 godz.)
 • Społeczność lokalna i regionalna ( 6 godz.)
 • Szkoła i edukacja (12 godz.)
 • Środki masowego przekazu (3 godz.)
 • Udział obywatela w życiu publicznym  (5 godz.)
 • Wspólnoty narodowe, etniczne (4 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem ( 6 godz.)

W zawiązku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela program i czas trwania studiów mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany w programie (zmiana ilości godzin) wymuszą  zaktualizowanie cennika studiów podyplomowych  w roku akademickim 2019/2020.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Agnieszka Mrowiec

mgr Beata Pyrzyńska

mgr Andrzej Adryan

mgr Grażyna Grzegorczyk

mgr Danuta Fesz-Grubiak

mgr Przemysław Pacykowski

mgr Małgorzata Pacykowska

 

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Historia i wiedza o społeczństwie
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..