Język angielski w nauczaniu

STUDIA PODYPLOMOWE: Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym – studia podyplomowe

Jaki jest cel tych studiów?

Głównym celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i szkole podstawowej, w klasach nauczania wczesnoszkolnego.
Ukończenie studiów podyplomowych język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i w edukacji przedszkolnej zapewni absolwentom jeden z elementów potrzebnych do zatrudnienia jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu lub szkole podstawowej w klasach nauczania wczesnoszkolnego, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym – dla kogo takie studia?

Program kierowany jest do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach, zerówkach i w szkole podstawowej (w klasach nauczania wczesnoszkolnego), którzy nie mają niezbędnych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Kandydat powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2/B1.

Jakich korzyści mogą spodziewać się słuchacze?

• studia zapewniają szybki sposób na podwyższenie swoich kwalifikacji metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)

• przygotowanie merytoryczne do egzaminu PTE
• Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego
• wykładane przedmioty dają praktyczne przygotowanie do pracy jako nauczyciel języka angielskiego
Zajęcia są prowadzone przez kompetentną kadrę w przyjaznej atmosferze.

Jakie kwalifikacje otrzymuje się po ukończeniu studiów?

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym to studia doskonalące. Pozwalają słuchaczom:

 • poznać i nauczyć się różnorodnych nowoczesnych i efektywnych technik pracy z dziećmi podczas nauczania języka angielskiego;
 • stymulują rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności z zakresu szeroko pojętej wiedzy o języku angielskim;
 • przygotowują do zdania egzaminu PTE.

Oprócz metodyki, warsztatów metodycznych czy praktycznej nauki języka angielskiego w programie znajduje się fonetyka, wiedza o krajach anglojęzycznych i literaturze dla dzieci i młodzieży.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zakończone egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2.

Czy studia mają praktyczny charakter?

Znaczna cześć zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania dzieci języka angielskiego, a także praktycznej nauki języka angielskiego, m.in. mówienie, fonetyka, słuchanie, pisanie, gramatyka, multimedia, gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego czy microteaching.

STUDIA PODYPLOMOWE: Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym – studia podyplomowe

Jaki jest cel tych studiów?

Głównym celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie słuchaczy do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i szkole podstawowej, w klasach nauczania wczesnoszkolnego.
Ukończenie studiów podyplomowych język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i w edukacji przedszkolnej zapewni absolwentom jeden z elementów potrzebnych do zatrudnienia jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu lub szkole podstawowej w klasach nauczania wczesnoszkolnego, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym – dla kogo takie studia?

Program kierowany jest do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach, zerówkach i w szkole podstawowej (w klasach nauczania wczesnoszkolnego), którzy nie mają niezbędnych kwalifikacji do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Kandydat powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej A2/B1.

Jakich korzyści mogą spodziewać się słuchacze?

• studia zapewniają szybki sposób na podwyższenie swoich kwalifikacji metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)

• przygotowanie merytoryczne do egzaminu PTE
• Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego
• wykładane przedmioty dają praktyczne przygotowanie do pracy jako nauczyciel języka angielskiego
Zajęcia są prowadzone przez kompetentną kadrę w przyjaznej atmosferze.

Jakie kwalifikacje otrzymuje się po ukończeniu studiów?

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym to studia doskonalące. Pozwalają słuchaczom:

 • poznać i nauczyć się różnorodnych nowoczesnych i efektywnych technik pracy z dziećmi podczas nauczania języka angielskiego;
 • stymulują rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności z zakresu szeroko pojętej wiedzy o języku angielskim;
 • przygotowują do zdania egzaminu PTE.

Oprócz metodyki, warsztatów metodycznych czy praktycznej nauki języka angielskiego w programie znajduje się fonetyka, wiedza o krajach anglojęzycznych i literaturze dla dzieci i młodzieży.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zakończone egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2.

Czy studia mają praktyczny charakter?

Znaczna cześć zajęć realizowana jest w formie warsztatów i ćwiczeń przygotowujących do nauczania dzieci języka angielskiego, a także praktycznej nauki języka angielskiego, m.in. mówienie, fonetyka, słuchanie, pisanie, gramatyka, multimedia, gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego czy microteaching.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Z CERFYFIKATEM 4 920 zł 3 raty x 1 640 zł 15 rat x 350 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY
LICZBA GODZIN: 360  (plus 90 godz. praktyk)

 • Zintegrowane sprawności językowe (90 godz.)
 • Fonetyka i ćwiczenia w mówieniu (30 godz.)
 • Metodyka nauczania języka angielskiego (30 godz.)
 • Warsztaty metodyczne (12 godz.)
 • Literatura anglojęzyczna i storytelling (18 godz.)
 • Elementy kultury i historii krajów anglojęzycznych (24 godz.)
 • Gramatyka praktyczna i pedagogiczna (30 godz.)
 • Praktyczna nauka języka angielskiego- konwersacje (12 godz.)
 • Praktyczna nauka języka angielskiego PTE Skills (42 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (12 godz.)

 

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Karolina Ciekot

Wiodący:

mgr Katarzyna Mochniak na codzień jest koordynatorką grup dziecięcych w prestiżowej szkole językowej International House we Wrocławiu, tam też prowadzi kursy przygotowujące nauczycieli języka angielskiego do pracy z dziećmi. Szkoliła nauczycieli w Polsce, Anglii, Turcji, Portugalii i na Malcie, w planach ma też Irak. Regularnie bierze udział w konferencjach naukowych. Jest absolwentką filologii angielskiej i wydziału pedagogiczno-instrumentalnego.

mgr Karolina Ciekot jest absolwentką NKJO we Wrocławiu i filologii angielskiej UWr, Nauczyciel akademicki od 2009, a także nauczyciel języka angielskiego i angielskiego zawodowego w Zespole Szkól Gastronomicznych we Wrocławiu. Na studiach podyplomowych w DSW i WZS Edukacja prowadzi zajęcia z fonetyki, kultury i historii krajów anglojęzycznych, warsztaty metodyczne oraz literaturę.

mgr Bogumiła Kozakiewicz- absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od ponad 20 lat pracuje w języku angielskim jako nauczycielka, tłumaczka i wykładowca. Przez szereg lat prowadziła seminaria z Historii sztuki i teatru w English Division Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, tłumaczyła filmy popularno-naukowe BBC; uczy w języku angielskim  specjalistycznej terminologii logistycznej na MWSLiT we Wrocławiu. Tłumaczka poezji amerykańskiej , tekstów poświęconych sztuce współczesnej, a także licznych przekładów w dziedzinie socjologii medycyny, stomatologii i ekonomii. Od lat prowadzi zajęcia z j. angielskiego na studiach licencjackich i podyplomowych na wrocławskich uczelniach. Prywatnie- artystka multimedialna, związana z legnicko-wrocławską formacją INIRE

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Język angielski w nauczaniu
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..