Język łaciński i kultura antyczna

STUDIA PODYPLOMOWE: JĘZYK LACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

Czym jest kierunek Język łaciński i kultura antyczna?

Studia Podyplomowe „Język łaciński i kultura antyczna” są ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentowi nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzysta w praktyce zawodowej, a które są niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotu „język łaciński i kultura antyczna”, zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Jaki jest praktyczny charakter studiów i co uzyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (60h). Ukończenie studiów umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej we wszystkich typach szkół. Absolwent studiów uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrowania wiedzy z innymi dziedzinami nauki.

STUDIA PODYPLOMOWE: JĘZYK LACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

Czym jest kierunek Język łaciński i kultura antyczna?

Studia Podyplomowe „Język łaciński i kultura antyczna” są ofertą dydaktyczną kierowaną do nauczycieli, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Nauczyciel uzyska merytoryczne i metodyczne przygotowanie do nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej. Ścieżka edukacyjna umożliwi absolwentowi nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności, które wykorzysta w praktyce zawodowej, a które są niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu obejmującego treści programowe przedmiotu „język łaciński i kultura antyczna”, zgodnie z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Jaki jest praktyczny charakter studiów i co uzyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, warsztatów oraz ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli czynnych zawodowo oraz metodyków, co jest gwarancją uzyskania fachowej wiedzy oraz konkretnych umiejętności. Przewidziany jest również czas na odbycie praktyki zawodowej (60h). Ukończenie studiów umożliwi Słuchaczowi podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela języka łacińskiego i kultury antycznej we wszystkich typach szkół. Absolwent studiów uzyska rzetelną, wszechstronną wiedzę, którą będzie potrafił wykorzystać w pracy w szkole. Zdobędzie umiejętność samodzielnego pogłębiania, aktualizowania oraz integrowania wiedzy z innymi dziedzinami nauki.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA  3 900 zł  3 raty x 1300 zł 15 rat x 290zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin ogółem: 365 (w tym 90 godzin praktyk)

 • Fonetyka i ćwiczenia w mówieniu (6 godz.)
 • Praktyczna nauka języka łacińskiego (45 godz.)
 • Gramatyka z elementami opisowej (20 godz.)
 • Historia starożytnej Grecji i Rzymu (6 godz.)
 • Literatura antyczna (12 godz.)
 • Religie świata antycznego (6 godz.)
 • Kultura starożytności (8 godz.)
 • Emisja głosu z elementami retoryki (9 godz.)
 • Dydaktyka nauczania przedmiotu (90 godz.)
 • Tłumaczenie oryginalnych tekstów łacińskich (20 godz.)
 • Mitologia grecka i rzymska (12 godz.)
 • Praktyczna nauka języka starogreckiego (12 godz.)
 • Emisja głosu – profilaktyka (9 godz.)
 • Filozofia starożytna (9 godz.)
 • Współczesne recepcje antyku (6 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (5 godz.)

Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

mgr Szymon Wandzel – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Dyrektor i nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym „Edukacja”. Prezes Fundacji Laetare. Prowadzi szkolenia i kursy o tematyce psychologicznej, szczególnie w zakresie depresji u dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w dziedzinie mariologii i na tej drodze stara się o tytuł doktora.

dr Anna Rej – polonistka, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, red. nauk. publikacji „Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj” (wyd. Universitas, Kraków 2015), autorka wielu artykułów i wykładów poświęconych literaturze, członkini Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, inicjatorka wydarzeń czytelniczych (np. Bibliopolis. Miasto biblioteka Wrocław ESK 2016).

dr Anetta Grzesik-Robak Politolog, historyk, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Społecznych . W 2006 r. obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, wieloletni nauczyciel akademicki oraz licealny. Specjalizuje się w metodologii nauczania przedmiotów humanistyczno- społecznych, prowadzi również szkolenia dla nauczycieli.

dr Mateusz Pakuła

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Język łaciński i kultura antyczna
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..