Kadry i płace

STUDIA PODYPLOMOWE: Kadry i płace

kadry i płaceCzym są studia podyplomowe Kadry i płace?

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy:

 • w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy;
 • w jednostkach budżetowych;
 • w biurach rachunkowych;
 • w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Studia podyplomowe przygotowują studentów do prowadzenia bieżących spraw pracowniczych, naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Jednorazowa opłata za studia to 3500 zł, którą można również zamienić na wygodne 10 rat po 380 zł miesięcznie.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe na tym kierunku kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych pogłębianiem i nabyciem nowych umiejętności. Zaadresowane są również do tych, którzy już pracują w działach kadrowo-finansowych dużych firm, jak również osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Program przystosowany jest też dla osób prowadzących działalność w ramach:

 • spółek cywilnych i prawa handlowego;
 • jednostek budżetowych;
 • szkół;
 • organizacji społecznych i samorządowych.

Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi. Dla tych pracujących w działach personalnych studia będą okazją do wymiany doświadczeń oraz zdobycie świeżego spojrzenia na zmiany w przepisach.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Certyfikat z obsługi programu Gratyfikant GT

Ukończone studia podyplomowe są gwarantem otrzymania świadectwa oraz certyfikatu ukończenia szkolenia z obsługi programu Gratyfikant GT.

Kadry i płace to kierunek, na którym każdy nauczy się stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne wdrażanie rozwiązań w pionie kadrowo-płacowym.

Studenci nabędą umiejętności:

 • samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym
 • nauczą się obsługi programu Płatnik
 • nauczą się obsługi programu kadrowo – płacowego Garatyfikant GT.

Ponieważ studia skierowane są zarówno do osób, które zatrudnione są komórkach kadrowo-płacowych, jak i do osób, którym tematyka studiów jest obca, obsługa programów jest rozpoczynana od poziomu podstawowego.

Co więcej, studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach, jednostkach budżetowych oraz przy prowadzeniu własnej działalności. Pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Studia podyplomowe kładą duży nacisk na wymiar praktyczny realizowanych zagadnień. W związku z tym zajęcia prowadzone są częściowo w formie wykładów, a częściowo w formie warsztatów.

Podczas zajęć słuchacze nabędą praktycznych umiejętności w szczególności w zakresie rozliczania czasu pracy w różnych systemach oraz naliczania wynagrodzeń za pracę, jak i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

STUDIA PODYPLOMOWE: Kadry i płace

kadry i płaceCzym są studia podyplomowe Kadry i płace?

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy:

 • w jednostkach kadrowo-płacowych zakładów pracy;
 • w jednostkach budżetowych;
 • w biurach rachunkowych;
 • w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Studia podyplomowe przygotowują studentów do prowadzenia bieżących spraw pracowniczych, naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Jednorazowa opłata za studia to 3500 zł, którą można również zamienić na wygodne 10 rat po 380 zł miesięcznie.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe na tym kierunku kierowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych pogłębianiem i nabyciem nowych umiejętności. Zaadresowane są również do tych, którzy już pracują w działach kadrowo-finansowych dużych firm, jak również osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Program przystosowany jest też dla osób prowadzących działalność w ramach:

 • spółek cywilnych i prawa handlowego;
 • jednostek budżetowych;
 • szkół;
 • organizacji społecznych i samorządowych.

Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi. Dla tych pracujących w działach personalnych studia będą okazją do wymiany doświadczeń oraz zdobycie świeżego spojrzenia na zmiany w przepisach.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Certyfikat z obsługi programu Gratyfikant GT

Ukończone studia podyplomowe są gwarantem otrzymania świadectwa oraz certyfikatu ukończenia szkolenia z obsługi programu Gratyfikant GT.

Kadry i płace to kierunek, na którym każdy nauczy się stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne wdrażanie rozwiązań w pionie kadrowo-płacowym.

Studenci nabędą umiejętności:

 • samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym
 • nauczą się obsługi programu Płatnik
 • nauczą się obsługi programu kadrowo – płacowego Garatyfikant GT.

Ponieważ studia skierowane są zarówno do osób, które zatrudnione są komórkach kadrowo-płacowych, jak i do osób, którym tematyka studiów jest obca, obsługa programów jest rozpoczynana od poziomu podstawowego.

Co więcej, studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach, jednostkach budżetowych oraz przy prowadzeniu własnej działalności. Pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Studia podyplomowe kładą duży nacisk na wymiar praktyczny realizowanych zagadnień. W związku z tym zajęcia prowadzone są częściowo w formie wykładów, a częściowo w formie warsztatów.

Podczas zajęć słuchacze nabędą praktycznych umiejętności w szczególności w zakresie rozliczania czasu pracy w różnych systemach oraz naliczania wynagrodzeń za pracę, jak i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
KADRY I PŁACE 3500 zł 2 raty x 1750 zł 10 rat x 380zł
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Kadry i płace

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin ogółem: 220 godzin

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Dobór pracowników (6 godz.)
 • Dokumentacja kadrowa (18 godz.)
 • Obsługa programu Gratyfikant – InsERT (18 godz.)
 • Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych (9 godz.)
 • Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń (18godz.)
 • Prawo pracy (21godz.)
 • Rozliczanie PIT-ów (6godz.)
 • Seminarium (5 godz.)
 • Świadczenia pracownicze (15 godz.)
 • Wprowadzenie do rozliczania wynagrodzeń(15 godz.)
 • Wykorzystanie programów informatycznych w dziale kadrowo-płacowym (69 godz.)

Wykładowcy

Wiodący wykładowcy:

dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejwska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. W roku 1998 obroniła rozprawę doktorską i uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk ekonomicznych.
W działalności naukowo – dydaktycznej zajmuje się problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw, inwestycji bezpośrednich, zarządzania kapitałem obrotowym, wyceny wartości przedsiębiorstwa. Szczególne zainteresowania skupione są na planowaniu finansowym, ocenie efektywności inwestycji, bieżącym zarządzaniu finansami.
Od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania kapitałem obrotowym, ekonomii menedżerskiej, obsługi programów finansowo – księgowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

mgr Urszula Sierżant
Ukończyłam Akademię Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek ” Finanse przedsiębiorstw i instytucji samorządowych”. Od kilkunastu lat przygotowuję młodzież i słuchaczy do egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną gdzie osoby egzaminowane muszą wykazać się wiedzą z zakresu ekonomii, rachunkowości, kadr i płac. Prowadzę zajęcia na kursach i szkoleniach. Od dziewięciu lat prowadzę obsługę księgową i kadrową w firmie męża, gdzie łączę wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną.

dr inż. Andrzej Michaluk
Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora uzyskał w Akademii Sztabu Generalnego. Posiada 40. letni staż na stanowiskach dydaktycznych w wyższym szkolnictwie wojskowym i 22. letni w wyższym szkolnictwie cywilnym. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi oraz przywództwem w organizacji. W tym zakresie realizował projekty dla Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON. Jest autorem kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu zarządzania i przywództwa. Aktualnie jest kierownikiem zakładu w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

mgr Krzysztof Stucke
Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi  własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego  ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

mgr Kazimiera Wijatyk-Kubicka
Radca prawny, trener, wykładowca w szkołach wyższych. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu oraz licznych szkoleń. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego) oraz organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników organów administracji publicznej, a także służb mundurowych. W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego Kazimiera Wijatyk-Kubicka zajmuje się prawem pracy, wybranymi aspektami prawa gospodarczego (w tym handlowego) i administracyjnego, jak również postępowaniem administracyjnym.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Kadry i płace
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..