Kryzys i interwencja kryzysowa

STUDIA PODYPLOMOWE: Kryzys i interwencja kryzysowa

Czym są studia podyplomowe Kryzys i interwencja kryzysowa?

Celem studiów jest zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami. Po ukończeniu studiów absolwenci będą wyposażeni w następujące kompetencje:

 • inicjowanie pierwszego kontaktu;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • profilaktykę i przeciwdziałanie przemocy.

Otrzymają również wiedzę na temat tego czym jest kryzys, interwencja kryzysowa, mediacja i terapia psychologiczna.

Ponadto absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i oceny stanu kryzysu;
 • efektywnej pracy interwenta kryzysowego;
 • nawiązywania kontaktu emocjonalnego i budowania relacji;
 • radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi;
 • znajomości narzędzi i metody aktywnego słuchania.

Koszt studiów można opłacić za pomocą jednorazowej wpłaty w wysokości 3900 zł, lub rozłożyć na 10 wygodnych rat miesięcznych po 430 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe, podczas których słuchacze nauczą się czym jest mediacja, kryzys i terapia psychologiczna, są skierowane do:

 • psychologów, lekarzy, socjologów i pedagogów, którzy pracują z osobami po doświadczeniach stresu i kryzysu;
 • osób pracujących w zawodach związanych z pracą na rzecz społeczności i interwencjami w systemie społecznym na różnym poziomie jego organizacji;
 • pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych (społecznych, jak i zawodowych), pedagogów szkolnych, nauczycieli, policjantów, strażników miejskich;
 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych poszukujących dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających pracę interwencyjną na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie, jak również na rzecz społeczności lokalnej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci kierunku Kryzys i interwencja kryzysowa będą przygotowani psychologicznie i prawnie do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej, a także do pracy w tych ośrodkach.

Te studia podyplomowe przygotowują do świadczenia profesjonalnej pomocy w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej;
 • hospicjach;
 • zakładach karnych i poprawczych;
 • policji i służbie więziennej;
 • domach pomocy społecznej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci przede wszystkim otrzymują uprawnienia do tworzenia i prowadzenia szkoleń psychoedukacyjnych. Dzięki temu kierunkowi osoby pochodzące z różnych grup zawodowych mogą zdobyć wiedzę, umiejętności i wsparcie niezbędne w niesieniu skutecznej pomocy osobom, grupom i społecznościom dotkniętym poważnymi kryzysami (np. klęskami żywiołowymi).

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, warsztatów, treningów oraz ćwiczeń prowadzonych przez wysokiej klasy praktyków. Podczas studiów stosujemy interaktywne metody szkoleniowe: burzę mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku.

Studenci poznają wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, uczestniczą w mini wykładach, ćwiczeniach grupowych i indywidualnych. W swojej pracy korzystamy z interaktywnych wykładów z użyciem technik multimedialnych oraz filmów.

STUDIA PODYPLOMOWE: Kryzys i interwencja kryzysowa

Czym są studia podyplomowe Kryzys i interwencja kryzysowa?

Celem studiów jest zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami. Po ukończeniu studiów absolwenci będą wyposażeni w następujące kompetencje:

 • inicjowanie pierwszego kontaktu;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • profilaktykę i przeciwdziałanie przemocy.

Otrzymają również wiedzę na temat tego czym jest kryzys, interwencja kryzysowa, mediacja i terapia psychologiczna.

Ponadto absolwenci zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i oceny stanu kryzysu;
 • efektywnej pracy interwenta kryzysowego;
 • nawiązywania kontaktu emocjonalnego i budowania relacji;
 • radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi;
 • znajomości narzędzi i metody aktywnego słuchania.

Koszt studiów można opłacić za pomocą jednorazowej wpłaty w wysokości 3900 zł, lub rozłożyć na 10 wygodnych rat miesięcznych po 430 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia podyplomowe, podczas których słuchacze nauczą się czym jest mediacja, kryzys i terapia psychologiczna, są skierowane do:

 • psychologów, lekarzy, socjologów i pedagogów, którzy pracują z osobami po doświadczeniach stresu i kryzysu;
 • osób pracujących w zawodach związanych z pracą na rzecz społeczności i interwencjami w systemie społecznym na różnym poziomie jego organizacji;
 • pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów sądowych (społecznych, jak i zawodowych), pedagogów szkolnych, nauczycieli, policjantów, strażników miejskich;
 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych poszukujących dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających pracę interwencyjną na rzecz osób oraz rodzin w kryzysie, jak również na rzecz społeczności lokalnej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci kierunku Kryzys i interwencja kryzysowa będą przygotowani psychologicznie i prawnie do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej, a także do pracy w tych ośrodkach.

Te studia podyplomowe przygotowują do świadczenia profesjonalnej pomocy w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej;
 • hospicjach;
 • zakładach karnych i poprawczych;
 • policji i służbie więziennej;
 • domach pomocy społecznej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci przede wszystkim otrzymują uprawnienia do tworzenia i prowadzenia szkoleń psychoedukacyjnych. Dzięki temu kierunkowi osoby pochodzące z różnych grup zawodowych mogą zdobyć wiedzę, umiejętności i wsparcie niezbędne w niesieniu skutecznej pomocy osobom, grupom i społecznościom dotkniętym poważnymi kryzysami (np. klęskami żywiołowymi).

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, warsztatów, treningów oraz ćwiczeń prowadzonych przez wysokiej klasy praktyków. Podczas studiów stosujemy interaktywne metody szkoleniowe: burzę mózgów, ćwiczenia w grupach, studium przypadku.

Studenci poznają wiele praktycznych przykładów z pracy interwenta, uczestniczą w mini wykładach, ćwiczeniach grupowych i indywidualnych. W swojej pracy korzystamy z interaktywnych wykładów z użyciem technik multimedialnych oraz filmów.

Cena studiów w roku akademickim 2016/2017

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
KRYZYS I INTERWENCJE KRYZYSOWE  3 900 zł 2 raty x 2100 zł 10 rat x 430zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Kryzys i interwencja kryzysowa

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 180 godzin

 • Aktywizacja społeczności lokalnej (15 godz.)
 • Diagnoza w interwencji kryzysowej (12 godz.)
 • Elementy psychopatologii i psychoterapii (12 godz.)
 • Grupy wsparcia jako forma pracy w kryzysie (12 godz.)
 • Interwencja w wybranych traumatycznych sytuacjach życiowych (15 godz.)
 • Komunikacja i relacja w kryzysie (12 godz.)
 • Modele interwencji kryzysowej (15 godz.)
 • Organizacja ośrodka interwencji kryzysowej (12 godz.)
 • Proces interwencji kryzysowej (12 godz.)
 • Psychologia kryzysu (12 godz.)
 • Teorie kryzysu  (12 godz.)
 • Warsztat umiejętności terapeutycznych (18 godz.)
 • Wypalenie zawodowe pracownika (12 godz.)
 • Zasady pracy socjalnej (9 godz.)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

Wiodący wykładowcy:
mgr Danuta Buczek psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Instruktor do pracy z pracownikami socjalnymi i psychologami pracującymi z osobami poszkodowanymi w wyniku doświadczeń traumatycznych Organizacja „ Medicins Sans Frontieres, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla powodzian we Wrocławiu w latach 1997-1998, Terapeuta w Socjalnym Ośrodku Kobiet w kryzysie (Po Przemocy) we Wrocławiu 1997-1999. Wieloletni wykładowca modułów z interwencja kryzysowa dla pracownik socjalny w Kolegium Służb Społecznych we Wrocławiu w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu przy ul Hubskiej 7 oraz Dolnośląskiej Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” z takich przedmiotów jak: Praca z rodziną w sytuacjach kryzysowych, Model interwencji kryzysowej , Podstawowe umiejętności interwencji kryzysowej, Postępowanie z osobami przeżywającymi kryzys. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców, .

dr Adam Gurba posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie teorii wychowania i psychologii społecznej. Jego zasadniczy dorobek dydaktyczny i naukowo – badawczy odnosi się do psychologii zarządzania, psychologii motywacji, działalności kadrowej i kierowniczej, osobowości menedżera oraz radzenia sobie ze stresem w warunkach środowiska pracy. Ma w tym zakresie bogaty dorobek publicystyczny zawarty w formie monografii, artykułów z konferencji naukowych oraz artykułóww czasopismach – periodykach specjalistycznych .Posiada także znaczące doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w uczelni i poza uczelnią, które bezpośrednio koreluje z wymaganymi kompetencjami na kierunku zarządzanie i pedagogika,potwierdzonymi przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Kryzys i interwencja kryzysowa
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..