Logopedia

STUDIA PODYPLOMOWE: Logopedia

logopediaCzym jest logopedia, zaburzenia mowy i inne zaburzenia rozwojowe?

Logopedia jest powiązana z takimi naukami, jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie tych studiów podyplomowych nie tylko rozwinie wiadomości z tych kierunków, ale też umożliwi prowadzenie skutecznej terapii logopedycznej. Etiologia zaburzeń mowy, mechanizmy zaburzeń mowy, techniki terapii logopedycznej oraz rodzaje zaburzeń mowy to obszary, które nasi studenci poznają w trakcie zajęć.

Studia podyplomowe z logopedii stanowią kompendium wiedzy oraz wyposażają w praktyczne umiejętności, które przydadzą się w kontakcie z pacjentem. Podczas zajęć uczymy posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz korzystania z najnowszych programów multimedialnych. Właśnie takich umiejętności wymaga skuteczna terapia logopedyczna.

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia” trwają 4 semestry. Po ich ukończeniu można starać się o pracę na takich stanowiskach, jak: logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny. Terapia logopedyczna może też być prowadzona w prywatnych gabinetach.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów studiów II stopnia, którzy ukończyli dowolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, psychologii, filologii, fizjoterapii.

Naszą ofertą edukacyjną mogą być również zainteresowane osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje do zawodu „logopeda ogólny”

Absolwenci studiów otrzymają pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych.

Nasza oferta edukacyjna spełnia standardy umożliwiające zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, wydawanego przez Polski Związek Logopedów, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z wymogami Polskiego Związku Logopedów zapewniamy kształcenie na 4-semestralnych logopedycznych studiach podyplomowych w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Po ukończeniu tych studiów:

 • poszerzysz wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, lingwistyki. Informacji z tych obszarów wymaga każda terapia logopedyczna skierowana na zaburzenia mowy;
 • będziesz mógł/a ubiegać się o zatrudnienie w szeregu instytucji (odpowiednie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki terapeutyczne i resocjalizacyjne realizujące w swoich programach oddziaływania logopedyczne),
 • poprowadzisz terapię pedagogiczną w ramach prywatnej praktyki logopedycznej;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem specjalistycznych multimedialnych programów logopedycznych i aparatury potrzebnej w procesie terapii logopedycznej.

Praktyczny charakter studiów

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy logopedycznej.

Część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ten sposób studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (diagnoza, formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowanie programów terapeutycznych dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem możliwości pacjenta).

Kluczowym aspektem zajęć jest analizowanie dynamiki zaburzeń mowy oraz stosowanie metod z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej. Absolwenci nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

STUDIA PODYPLOMOWE: Logopedia

logopediaCzym jest logopedia, zaburzenia mowy i inne zaburzenia rozwojowe?

Logopedia jest powiązana z takimi naukami, jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie tych studiów podyplomowych nie tylko rozwinie wiadomości z tych kierunków, ale też umożliwi prowadzenie skutecznej terapii logopedycznej. Etiologia zaburzeń mowy, mechanizmy zaburzeń mowy, techniki terapii logopedycznej oraz rodzaje zaburzeń mowy to obszary, które nasi studenci poznają w trakcie zajęć.

Studia podyplomowe z logopedii stanowią kompendium wiedzy oraz wyposażają w praktyczne umiejętności, które przydadzą się w kontakcie z pacjentem. Podczas zajęć uczymy posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz korzystania z najnowszych programów multimedialnych. Właśnie takich umiejętności wymaga skuteczna terapia logopedyczna.

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia” trwają 4 semestry. Po ich ukończeniu można starać się o pracę na takich stanowiskach, jak: logopeda na oddziale szpitalnym, logopeda w specjalistycznej poradni, logopeda szkolny i przedszkolny. Terapia logopedyczna może też być prowadzona w prywatnych gabinetach.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów studiów II stopnia, którzy ukończyli dowolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, psychologii, filologii, fizjoterapii.

Naszą ofertą edukacyjną mogą być również zainteresowane osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje do zawodu „logopeda ogólny”

Absolwenci studiów otrzymają pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych.

Nasza oferta edukacyjna spełnia standardy umożliwiające zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, wydawanego przez Polski Związek Logopedów, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z wymogami Polskiego Związku Logopedów zapewniamy kształcenie na 4-semestralnych logopedycznych studiach podyplomowych w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych.

Po ukończeniu tych studiów:

 • poszerzysz wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, lingwistyki. Informacji z tych obszarów wymaga każda terapia logopedyczna skierowana na zaburzenia mowy;
 • będziesz mógł/a ubiegać się o zatrudnienie w szeregu instytucji (odpowiednie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki terapeutyczne i resocjalizacyjne realizujące w swoich programach oddziaływania logopedyczne),
 • poprowadzisz terapię pedagogiczną w ramach prywatnej praktyki logopedycznej;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane ze stosowaniem specjalistycznych multimedialnych programów logopedycznych i aparatury potrzebnej w procesie terapii logopedycznej.

Praktyczny charakter studiów

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy logopedycznej.

Część zajęć realizowana jest w formie warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych. W ten sposób studenci uczą się prowadzenia terapii logopedycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (diagnoza, formułowanie celów, dobór metod i form pracy, konstruowanie programów terapeutycznych dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem możliwości pacjenta).

Kluczowym aspektem zajęć jest analizowanie dynamiki zaburzeń mowy oraz stosowanie metod z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej. Absolwenci nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
LOGOPEDIA 7 400 zł 2 raty x 3 700 zł
4 raty x 1 850 zł
20 rat x 390 zł
LOGOPEDIA* 6 900 zł 2 raty x 3 450 zł
4 raty x 1 725 zł
20 rat x 360 zł

* dla osób już posiadających specjalność z pedagogiki specjalnej

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Logopedia

CZAS TRWANIA: 4 semestry
LICZBA GODZIN: 610 (w tym 120 godzin praktyk)

Blok medyczny:

 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego (9godz.)
 • Anatomia i budowa aparatu mowy (9godz.)
 • Podstawy psychiatrii i neurologii dla logopedów (18godz.)
 • Podstawy ortodoncji (9godz.)

Razem: 45 godz.

Blok psychologiczno-pedagogiczny:

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna (21 godz.)
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej(18 godz.)
 • Podstawy terapii pedagogicznej(15 godz.)
 • Pedagogika zabawy (15 godz.)
 • Terapia rodzin dzieci z zaburzeniami mowy (15 godz.)
 • Logorytmika w terapii zaburzeń mowy (9 godz.)
 • Arteterapia w logopedii (9 godz.)
 • Techniki relaksacyjne w logopedii (9 godz.)

Blok obejmujący przedmioty dotyczące komunikacji i fonetyki:

 • Fonetyka i komunikacja językowa (41 godz.)
 • Komunikacja interpersonalna (9 godz.)
 • Podstawowe techniki komunikacji alternatywnej (12 godz.)
 •  Emisja głosu (15 godz.)

Blok logopedyczny:

 • Wprowadzenie do logopedii (6 godz.)
 • Warsztat pracy logopedy (9 godz.)
 • Opóźniony rozwój mowy (9 godz.)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy przy rozszczepach (9 godz.)
 • Podstawy surdologopedii z elementami audiologii i foniatrii (24 godz.)
 • Jąkanie (15 godz.)
 • Afazja (18 godz.)
 • Dysartria (18 godz.)
 • Dyslalia (15 godz.)
 • Zaburzenia mowy osób upośledzonych umysłowo (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym (9 godz.)
 • Zaburzenia mowy w autyzmie (9 godz.)
 • Podstawy neurologopedii (12 godz.)
 • Diagnoza w logopedii (15 godz.)

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

Wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, pedagogów, psychologów, lekarzy, terapeutów, praktyków zajmujących się na co dzień tematyka logopedii.

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Grzegorz Krumin

mgr Grzegorz Krumin
Wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr. hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek
Profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

dr Krystyna Ostapiuk
Adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

mgr Katarzyna Hermanowicz-Gurdak
Logopeda, Pedagog. Wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej i wychowawczej z dziećmi oraz młodzieżą w placówkach oświatowych. Prowadzi prywatną praktykę logopedyczno-wychowawczą. Ukończone kursy i szkolenia: Kinezjologia edukacyjna, Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami języka, mowy i głosu w przebiegu uszkodzenia układu nerwowego, Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne, Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka ryzyka z zastosowaniem metody ustno-twarzowej.

dr Iwona Jagoszewska
Doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in.  o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

mgr Marta Michalkiewicz
Nauczycielka języka polskiego, od 8 lat dyrektor gimnazjum. Absolwentka m.in.: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (wydział humanistyczny, kierunek: filologia polska); Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu -Terapia Pedagogiczna; Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu – Studium Interwencji Kryzysowej. Posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą. Od kilku lat zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce.

mgr Danuta Buczek
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.


Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Logopedia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..