Negocjacje i mediacje

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku:dr Anna Mitręga 
dr Anna Mitręga -absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

dr. hab. Mirosława Wawrzak - Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

dr Krystyna Ostapiuk
adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

STUDIA PODYPLOMOWE: Negocjacje i mediacje

Czym są negocjacje i mediacje?

Negocjacje i mediacje umożliwiają rozwiązywanie konfliktów. W ciągu dwóch semestrów kształcimy i doskonalimy kompetencje komunikacyjne w zakresie negocjowania, skutecznego prowadzenia mediacji, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Te studia podyplomowe dają szansę na zatrudnienie w charakterze mediatora i negocjatora w szkołach, domach dziecka, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i poprawczych, korporacjach zawodowych ale także w instytucjach i organizacjach, zajmujących się pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Studia (w ciągu 2 semestrów) przygotowują do samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w organizacjach oraz mediacji sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych. Absolwenci będą mogli ubiegać się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016). Opłaty za studia podyplomowe wynoszą jedynie 340 zł za miesiąc nauki (10 rat).

Studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów studiów I lub II stopnia różnych specjalności. W zawodzie mediatora z pewnością przydatne będą rozwinięte zdolności komunikacyjne, duża odporność na stres, asertywność, kreatywność i wysoka etyka zawodowa.

Umiejętnościami mediatora mogą być szczególnie zainteresowani: menedżerowie, prawnicy, psychologowie, pracownicy HR, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, kadra kierownicza, pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Możliwość pracy jako negocjator i mediator

Ukończenie studiów jest równoznaczne otrzymaniem uprawnień niezbędnych do samodzielnego prowadzenia mediacji. Ukończenie tego kierunku stanowi też podstawę do ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów poz. 122.

W trakcie studiów rozwijany jest potencjał komunikacyjny niezbędny w negocjacjach. Koncentrujemy się na nauce korzystania z narzędzi skutecznych negocjacji i mediacji, zarządzania i wspierania relacji w zespole, koncentrowania się na efektywnym osiąganiu celów związanych z negocjowaniem i mediowaniem.

Te studia podyplomowe umożliwią ubieganie się o zatrudnienie na stanowisku „mediator i negocjator” w następujących placówkach:

 • w szkole,
 • w domu dziecka,
 • w domu pomocy społecznej,
 • w zakładzie karnym i poprawczych,
 • w korporacjach zawodowych,
 • w instytucjach i organizacjach, zajmujących się pomocą w sytuacjach kryzysowych,
 • w ośrodku mediacyjnym,
 • możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Praktyczny charakter studiów

Warsztaty, treningi i aktywne ćwiczenia mają za zadanie w istotny sposób wzbogacić zasoby komunikacyjne słuchaczy i ich możliwości efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych. Te studia podyplomowe uczą przede wszystkim technik mediacji i negocjacji oraz podejmowania decyzji, które umożliwiają rozwiązywanie konfliktów.

Zajęcia w przeważającej części realizowane są w formie praktycznej, treningowej i aktywnej. Podczas warsztatów i dyskusji interaktywnych analizowane i ćwiczone są konkretne umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne. Zajęcia prowadzone są przez menedżerów, trenerów, psychologów mających doświadczenie w negocjacjach i mediacjach w różnych obszarach działalności zawodowej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przykładami skutecznych negocjacji, case studys realnych mediacji, a także z nowoczesnymi technikami rozwiązywania konfliktów w organizacji. Słuchacze samodzielnie przeprowadzą i zarejestrują proces mediacji, który będzie przedmiotem analizy i interpretacji.

Cena studiów w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
NEGOCJACJE I MEDIACJE 3 000 zł 2 raty x 1600 zł 10 rat x 340 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Mediacje i negocjacje

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 180
Materiał realizowany jest w dwóch modułach po 90 godzin.

 • Funkcjonowanie ludzi w sytuacji kryzysu psychicznego (9 godz.)
 • Organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych (9 godz.)
 • Podstawy prawne mediacji (9 godz.)
 • Rodzina w ujęciu funkcjonalnym i systemowym, reakcja na konflikt w rodzinie. Specyfika mediacji rodzinnych (18 godz.)
 • Rola i etyka mediator. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora (12 godz.)
 • Warsztat mediatora; odpowiedzialne użycie siły w negocjacjach i mediacjach, poszukiwanie i wykorzystywanie siły perswazji (18 godz.)
 • Trening komunikacji w mediacjach; warsztaty radzenia sobie z oporem w mediacjach (18 godz.)
 • Trening kwalifikacji spraw do mediacji (18 godz.)
 • Trening prowadzenia sesji mediacyjnej (36 godz.)
 • Ugoda w mediacjach; konstruowanie ugód negocjacyjnych i mediacyjnych (18 godz.)
 • Wprowadzenie do mediacji- komunikacja w sytuacjach spornych (9 godz.)
 • Wprowadzenie do mediacji- negocjacje (9 godz.)
 • Zasady, specyfika mediacji rodzinnych. (9 godz.)

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku:dr Anna Mitręga 
dr Anna Mitręga -absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

dr. hab. Mirosława Wawrzak - Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

dr Krystyna Ostapiuk
adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Negocjacje i mediacje
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..