Muzyka

STUDIA PODYPLOMOWE: Muzyka

Czym są studia podyplomowe Muzyka?

Głównym celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności związanych z różnymi aspektami kultury, zarówno w wymiarze teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym. Zalicza się do nich aktywne wprowadzanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne poprzez szeroko pojętą edukację muzyczną.

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć muzycznych na I, II i III etapie edukacyjnym w zależności od uzyskania tytułu po  ukończeniu studiów – licencjat czy magister. Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych do nauczania przedmiotu Muzyka.

Opłata za studia wynosi 3900 zł, które można wpłacić jednorazowo lub rozłożyć na 15 wygodnych rat miesięcznych po 290 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Muzyka.

Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach. Dobrze, gdy osoby te interesuje ogólnie pojęta edukacja artystyczna, muzyka oraz posiadają choćby elementarną wiedzę na ten temat.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Ukończenie studiów pozwala na zwiększenie swoich kompetencji w zakresie edukacji muzycznej. Ponadto przygotowują one do:

 • prowadzenia przedmiotu Muzyka;
 • poznania i praktycznego zastosowania współczesnych koncepcji pedagogicznych
 • w zakresie muzycznych;
 • zdobycia umiejętności do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć muzycznych (w tym chór szkolny i inne szkolne zespoły muzyczne);
 • rozwoju zmysłu muzycznego i wzrostu kreatywności;
 • świadomego posługiwania się głosem;
 • nabycia umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania uwzględniających interdyscyplinarność

Jakie kwalifikacje uzyska słuchacz?

Studia mają charakter kwalifikacyjny, zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej. Umożliwiają prowadzenie zajęć muzycznych na I, II i III etapie edukacyjnym w zależności od uzyskania tytułu po  ukończeniu studiów – licencjat czy magister.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Podczas przedmiotów prowadzonych w ramach studiów realizowane są liczne zadania praktyczne rozwijające kreatywność muzyczną. Oprócz nauki podstaw gry na instrumentach szkolnych studia oferują m.in. zajęcia muzykoterapeutyczne, z emisji głosu, dyrygowania, zajęcia ruchowe z elementami rytmiki, a także warsztaty artystyczne i „szkolne zespoły kameralne”. Kładziony jest duży nacisk na wykształcenie w słuchaczu naturalnej kreatywności oraz biegłego warsztatu manualnego i instrumentalnego.

Słuchacze nabywają praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne prowadzenie przedmiotu Muzyka oraz różnego rodzaju zajęć i warsztatów artystycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące: prace w grupach projektowych, case study, tworzenie scenariuszy zajęć, wyjścia w teren do placówek kulturalnych itp.

STUDIA PODYPLOMOWE: Muzyka

Czym są studia podyplomowe Muzyka?

Głównym celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności związanych z różnymi aspektami kultury, zarówno w wymiarze teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym. Zalicza się do nich aktywne wprowadzanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne poprzez szeroko pojętą edukację muzyczną.

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć muzycznych na I, II i III etapie edukacyjnym w zależności od uzyskania tytułu po  ukończeniu studiów – licencjat czy magister. Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych do nauczania przedmiotu Muzyka.

Opłata za studia wynosi 3900 zł, które można wpłacić jednorazowo lub rozłożyć na 15 wygodnych rat miesięcznych po 290 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Muzyka.

Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach. Dobrze, gdy osoby te interesuje ogólnie pojęta edukacja artystyczna, muzyka oraz posiadają choćby elementarną wiedzę na ten temat.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Ukończenie studiów pozwala na zwiększenie swoich kompetencji w zakresie edukacji muzycznej. Ponadto przygotowują one do:

 • prowadzenia przedmiotu Muzyka;
 • poznania i praktycznego zastosowania współczesnych koncepcji pedagogicznych
 • w zakresie muzycznych;
 • zdobycia umiejętności do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć muzycznych (w tym chór szkolny i inne szkolne zespoły muzyczne);
 • rozwoju zmysłu muzycznego i wzrostu kreatywności;
 • świadomego posługiwania się głosem;
 • nabycia umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania uwzględniających interdyscyplinarność

Jakie kwalifikacje uzyska słuchacz?

Studia mają charakter kwalifikacyjny, zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej. Umożliwiają prowadzenie zajęć muzycznych na I, II i III etapie edukacyjnym w zależności od uzyskania tytułu po  ukończeniu studiów – licencjat czy magister.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Podczas przedmiotów prowadzonych w ramach studiów realizowane są liczne zadania praktyczne rozwijające kreatywność muzyczną. Oprócz nauki podstaw gry na instrumentach szkolnych studia oferują m.in. zajęcia muzykoterapeutyczne, z emisji głosu, dyrygowania, zajęcia ruchowe z elementami rytmiki, a także warsztaty artystyczne i „szkolne zespoły kameralne”. Kładziony jest duży nacisk na wykształcenie w słuchaczu naturalnej kreatywności oraz biegłego warsztatu manualnego i instrumentalnego.

Słuchacze nabywają praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne prowadzenie przedmiotu Muzyka oraz różnego rodzaju zajęć i warsztatów artystycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące: prace w grupach projektowych, case study, tworzenie scenariuszy zajęć, wyjścia w teren do placówek kulturalnych itp.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
MUZYKA 3 900 zł 3 raty x 1300 zł 15 rat x 290 zł
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Muzyka

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 365 (w tym 90 godzin praktyk)

 • Emisja głosu w pracy nauczyciela (15 godz.)
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe (15 godz.)
 • Historia muzyki  (10 godz.)
 • Zasady muzyki i solfeż    (20 godz.)
 • Elementy muzykoterapii w edukacji (12 godz.)
 • Historia muzyki  (10 godz.)
 • Podstawy prowadzenia szkolnych zespołów muzycznych ze zbiorową emisją głosu (20 godz.)
 • Interpretacja wybranych dzieł muzycznych (15 godz.)
 • Podstawy gry na instrumentach szkolnych (18 godz.)
 • Techniki multimedialne na lekcjach muzyki (10 godz.)
 • Metodyka nauczania muzyki (90 godz.)
 • Promocja i organizacja imprez muzycznych (10 godz.)
 • Zespół instrumentów szkolnych  (15 godz.)
 • Podstawy kompozycji i aranżacji (10 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (5 godz.)

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Paweł Ożga

mgr Paweł Ożga – ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu sztuk plastycznych i zarządzania kulturą. Jest dyrektorem artystycznym oławskiego festiwalu organowego, chórmistrzem, instrumentalistą i realizatorem nagrań. Prowadzi studio nagrań muzyki klasycznej Classical Sound Studio. Jako muzyczny wydawca promuje młodych artystów, zabytkowe, wartościowe instrumenty i twórczość kompozytorów śląskich. Współpracuje z wieloma wybitnymi muzykami. Swoją muzyczną wiedzą i doświadczeniem dzieli się z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w trakcie wykładów, warsztatów, koncertów, zajęć wokalnych i chóralnych a także w czasie lekcji muzyki w szkołach ogólnokształcących i muzycznych. Był nominowany do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura.

mgr Diana Pradella – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest dyrygentem w Ogólnokształcącej Szkole Muzyczne I st. i Szkole Muzycznej nr 2 we Wrocławiu, gdzie prowadzi Chór Con Passione raz orkiestrę smyczkową. Współpracowała z Filharmonią Wrocławską oraz z Narodowym Forum Muzyki współprowadząc Chór Chłopięcy. Pracuje jako wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ze swoimi zespołami koncertuje z powodzeniem na terenie całego Dolnego Śląska i za granicą.

mgr Liliana Jędrzejczak z wyróżnieniem ukończyła Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Wydział Wokalny tejże uczelni. Współpracuje z wieloma chórami i zespołami. Jest dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Festiwalu Chórów Osiedlowych. Na co dzień pracuje w Operze Wrocławskiej jako artystka chóru oraz kierownik Chóru Dziecięcego.

r
mgr Natalia Bury -  certyfikowany Muzykoterapeuta i Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadzi warsztaty dla terapeutów, pedagogów, psychologów i rodziców z zakresu technik muzykoterapii kreatywnej. Wykorzystując techniki kreatywnej muzykoterapii wspiera przede wszystkim rozwój kompetencji komunikacyjnych, nawet wśród osób niewerbalnych. Prowadzi własne badania z zakresu wpływu muzykoterapii na człowieka.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Muzyka
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..