Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

Wykładowcy

Opiekun mertoryczy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

mgr Danuta Buczek
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk
adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Iwona Jagoszewska
surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

mgr Grzegorz Krumin
wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Jolanta Lipińska-Lokś
pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

 

STUDIA PODYPLOMOWE: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

pedagogikaCzym jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią?

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią” przygotowują do pełnienia funkcji opiekuna, wychowawcy i arteterapeuty.  Arteterapeuta łączy sztukę i wiedzę o procesie twórczym z psychoterapią.

Te studia przygotują Cię do realizowania zadań wychowawcy takich jak:

 • prowadzenie zajęć wychowawczych oraz opieka nad grupą dzieci lub młodzieży,
 • pomoc w codziennej nauce,
 • organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć artystycznych i innych, w oparciu o zainteresowania dzieci,
 • współpraca z rodzicami, opiekunami i instytucjami w celu zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków rozwoju.

Dzięki tym studiom uzyskasz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki. Zakres materiału stanowi niezbędną podstawę do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i arteterapeutycznych.

Program studiów obejmuje bogaty wachlarz działań umożliwiających prowadzenie zarówno pracy indywidualnej, jak i w małej grupie, rodzinie, czy środowisku.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 3 600 zł, którą można zamienić na wygodnych piętnaście miesięcznych rat po 280 zł każda .

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Sprostają oczekiwaniom osób zainteresowanych nabyciem bądź uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Ofertą mogą być zainteresowani: nauczyciele czynni zawodowo, pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby dopiero zainteresowane podjęciem stanowiska nauczyciel-wychowawca, a także inne osoby dążące do poszerzenia kompetencji pedagogicznych. Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje wychowawcy

 • poznasz proces opieki, wychowania i terapii,
 • uzyskasz możliwość diagnozowania potrzeb, predyspozycji i problemów dzieci oraz młodzieży,
 • dowiesz się jak projektować, organizować i prowadzić m.in. zajęcia animacyjne, rekreacyjne i profilaktyczne,
 • nauczysz się pozyskiwać i wykorzystywać nowatorskie sposoby pracy pedagogicznej
 • nabędziesz umiejętność wspomagania procesu opieki, wychowania, terapii poprzez inicjowanie i organizowanie działań w środowisku lokalnym we współpracy z osobami i instytucjami.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do pracy opiekuńczej, wychowawczej oraz arteterapeutycznej w:

 • placówkach i instytucjach tworzących system oświaty, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. w domu dziecka,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego, np. w świetlicy środowiskowej, szkolnych schroniskach młodzieżowych, instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym,
 • żłobku, klubie dziecięcym, placówkach wsparcia dziennego.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia przedmiotowe zaplanowane i realizowane są w taki sposób, aby wiedza teoretyczna stanowiła bazę do nabywania umiejętności praktycznych ważnych w pracy pedagogicznej.

Nasza kadra wykorzystuje różnorodne metody prowadzenia zajęć (m.in. problemowe, eksponujące, ewaluacyjne). Doświadczenie praktyczne wykładowców oraz tematyka zajęć przygotują studentów do podejmowania profesjonalnej współpracy z m.in. psychoterapeutami, doradcami zawodowymi, asystentami rodziny, socjoterapeutami, mediatorami, specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Cena studiów w roku akademickim 2019/2020

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ARTETERAPIĄ  3 600 zł  3 raty x 1300 zł 15 rat x 280zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 438 (w tym 150 godzin praktyk)

semestr I:

 • Pedagogika opiekuńcza (9 godz.)
 • Teoretyczne zagadnienia arteterapii (9 godz.)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej i andragogiki (9 godz.)
 • Trening umiejętności społecznych (15 godz.)
 • Diagnoza w pracy pedagoga i arteterapeuty (12 godz.)
 • Metody pracy opiekuńczej (15 godz.)
 • Trening funkcji poznawczych i twórczości  (18 godz.)
 • Muzykoterapia (12 godz.)

semestr II:

 • Psychologia różnic indywidualnych (9 godz.)
 • Podstawy psychoterapii i socjoterapii (9 godz.)
 • Wpływ społeczny i zarządzanie grupą (12 godz.)
 • Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania psychospołecznego i wykluczenia społecznego (9 godz.)
 • Warsztat umiejętności wychowawczych (15 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i mediacje rówieśnicze (18 godz.)
 • Plastykoterapia (21 godz.)

semestr III:

 • Wspieranie rozwoju i pomoc specjalistyczna (9 godz.)
 • Dialog motywujący i coaching w pedagogice  (12 godz.)
 • Organizacja oraz BHP pracy, nauki i wypoczynku (9 godz.)
 • Animacja w środowisku lokalnym i współpraca z rodziną (12 godz.)
 • Projektowanie i ewaluacja pracy opiekuńczej oraz terapeutycznej (12 godz.)
 • Choreoterapia  (15 godz.)
 • Biblioterapia i multimedia w arteterapii (12 godz.)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze oraz etyka zawodu pedagoga i terapeuty  (9 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (6 godz.)

Program kształcenia obejmuje zagadnienia współczesnych rozwiązań terapeutycznych, wychowawczych oraz integracyjnych. Uwzględnia analizę zasobów i potrzeb uczniów na różnych poziomach edukacyjnych oraz zadania w zakresie wieloaspektowej stymulacji i samorealizacji.

Wykładowcy

Opiekun mertoryczy kierunku: dr Krystyna Ostapiuk

mgr Danuta Buczek
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk
adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Iwona Jagoszewska
surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

mgr Grzegorz Krumin
wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Jolanta Lipińska-Lokś
pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

 

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..