Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

STUDIA PODYPLOMOWE: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogikaCzym jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają na celu merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog, wychowawca.

Zgodnie z opisem zawodu wychowawca organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca podwórkowa) Wychowawca zapewnia także pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Współpracuje ponadto z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

Studia podyplomowe „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” rozwijają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin, jak: pedagogika, psychologia i metodyka. Program studiów obejmuje bogaty wachlarz działań umożliwiających prowadzenie zarówno pracy indywidualnej, jak i w małej grupie, czy środowisku.

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Sprostają oczekiwaniom osób zainteresowanych nabyciem bądź uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Ofertą mogą być zainteresowani: nauczyciele czynni zawodowo, pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby dopiero zainteresowane podjęciem stanowiska nauczyciel-wychowawca, a także inne osoby dążące do poszerzenia kompetencji pedagogicznych. Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje wychowawcy

Absolwenci kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje „wychowawcy” (kod zawodu: 235914 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Dzięki dyplomowi i nabytym kwalifikacjom na absolwentów czeka praca opiekuńczo-wychowawcza w takich miejscach jak:

 • placówki i instytucje systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, żłobki, kluby dziecięce;
 • instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;
 • placówki wychowania pozaszkolnego, centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;
 • instytucje i placówki systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacje pożytku publicznego, warsztat terapii zajęciowej.

Proces opieki i wychowania oraz efektywne planowanie i organizowanie działań wspierających wychowanków i ich najbliższe otoczenie są podstawą pracy pedagoga. Nasi studenci nauczą się wykorzystywać np. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat, by móc zatroszczyć się o swoich wychowanków. W ramach zajęć każdy dowie się również na czym polega organizacja, prowadzenie i nadzorowanie m.in. zajęć animacyjnych, rekreacyjnych, profilaktycznych indywidualnych i grupowych.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia przedmiotowe zaplanowane i realizowane są w taki sposób, aby wiedza teoretyczna stanowiła bazę do nabywania umiejętności praktycznych ważnych w pracy pedagogicznej.

Nasza kadra wykorzystuje różnorodne metody prowadzenia zajęć (m.in. problemowe, eksponujące, ewaluacyjne). Doświadczenie praktyczne wykładowców oraz tematyka zajęć przygotują studentów do podejmowania profesjonalnej współpracy z m.in. psychoterapeutami, doradcami zawodowymi, asystentami rodziny, socjoterapeutami, mediatorami, specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

STUDIA PODYPLOMOWE: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogikaCzym jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają na celu merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog, wychowawca.

Zgodnie z opisem zawodu wychowawca organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca podwórkowa) Wychowawca zapewnia także pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Współpracuje ponadto z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

Studia podyplomowe „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” rozwijają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin, jak: pedagogika, psychologia i metodyka. Program studiów obejmuje bogaty wachlarz działań umożliwiających prowadzenie zarówno pracy indywidualnej, jak i w małej grupie, czy środowisku.

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Sprostają oczekiwaniom osób zainteresowanych nabyciem bądź uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Ofertą mogą być zainteresowani: nauczyciele czynni zawodowo, pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby dopiero zainteresowane podjęciem stanowiska nauczyciel-wychowawca, a także inne osoby dążące do poszerzenia kompetencji pedagogicznych. Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje wychowawcy

Absolwenci kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje „wychowawcy” (kod zawodu: 235914 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Dzięki dyplomowi i nabytym kwalifikacjom na absolwentów czeka praca opiekuńczo-wychowawcza w takich miejscach jak:

 • placówki i instytucje systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, żłobki, kluby dziecięce;
 • instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;
 • placówki wychowania pozaszkolnego, centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;
 • instytucje i placówki systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacje pożytku publicznego, warsztat terapii zajęciowej.

Proces opieki i wychowania oraz efektywne planowanie i organizowanie działań wspierających wychowanków i ich najbliższe otoczenie są podstawą pracy pedagoga. Nasi studenci nauczą się wykorzystywać np. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat, by móc zatroszczyć się o swoich wychowanków. W ramach zajęć każdy dowie się również na czym polega organizacja, prowadzenie i nadzorowanie m.in. zajęć animacyjnych, rekreacyjnych, profilaktycznych indywidualnych i grupowych.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia przedmiotowe zaplanowane i realizowane są w taki sposób, aby wiedza teoretyczna stanowiła bazę do nabywania umiejętności praktycznych ważnych w pracy pedagogicznej.

Nasza kadra wykorzystuje różnorodne metody prowadzenia zajęć (m.in. problemowe, eksponujące, ewaluacyjne). Doświadczenie praktyczne wykładowców oraz tematyka zajęć przygotują studentów do podejmowania profesjonalnej współpracy z m.in. psychoterapeutami, doradcami zawodowymi, asystentami rodziny, socjoterapeutami, mediatorami, specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Cena studiów w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  3 600 zł  3 raty x 1300 zł 15 rat x 280zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 395 (plus 120 godzin praktyk)

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (15 godz.)
 • Metody terapii pedagogicznej (12 godz.)
 • Negocjacje i mediacje (6 godz.)
 • Podstawy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy (12 godz.)
 • Diagnoza pedagogiczna (9 godz.)
 • Warsztat asertywności (6 godz.)
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem (9 godz.)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (12 godz.)
 • Ekspresja twórcza jako forma komunikacji (9 godz.)
 • Podstawy psychoterapii i socjoterapii (18 godz.)
 • Psychologia społeczna i zarządzania grupą (12 godz.)
 • Interwencja kryzysowa (9 godz.)
 • Projektowanie i ewaluacja pracy opiekuńczo-wychowawczej (9 godz.)
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (18 godz.)
 • Profilaktyka w pracy opiekuńczo-wychowawczej (9 godz.)
 • Psychologia różnic indywidualnych (9 godz.)
 • Warsztat pracy nauczyciela świetlicy szkolnej (12 godz.)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej i andragogiki (9 godz.)
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii (12 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego (12 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga w instytucji opiekuńczo-wychowawczej (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia psychopedagogiki (9 godz.)
 • Warsztat umiejętności wychowawczych (17 godz.)
 • Trening twórczości (12 godz.)
 • Metody i techniki arteterapii (12 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (9 godz.)

 

Wykładowcy

Opiekun mertoryczy kierunku: mgr Danuta Buczek

mgr Danuta Buczek
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk
adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Iwona Jagoszewska
surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

mgr Grzegorz Krumin
wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Jolanta Lipińska-Lokś
pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

mgr Maria Augustyn
Absolwentka PWST w Krakowie, Akademii Muzycznej oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dzięki tym studiom realizuje się zawodowo jako: aktorka (filmy, reklamy, spektakle teatralne):śpiewaczka (koncerty pieśniarskie, piosenkarskie, operowe, operetkowe, musicalowe)muzykoterapeuta (Szpital Psychiatryczny, Fundacja Promyk Słońca)logopeda (działalność na rzecz Fundacji Promyk Słońca,  wychowanków Domu Dziecka, i innych osób potrzebujących pomocy w komunikacji międzyludzkiej,terapeuta zajęciowy realizujący swoją misję głównie w kierunkach artystycznych, (techniki hobbystyczne – decupage, Quilling, biżuteria, kartki okolicznościowe itp.). Podsumowaniem i ukoronowaniem  swojego doświadczenia zawodowego jest praca pedagogiczna (WSZ Edukacja) na studiach pedagogicznych. Jej specjalność to emisja głosu, techniki arteterapeutyczne, oraz umuzykalnienie. Za swoją działalność artystyczną została uhonorowana odznaką “Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..