Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

STUDIA PODYPLOMOWE: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogikaCzym jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają na celu merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog, wychowawca.

Zgodnie z opisem zawodu wychowawca organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca podwórkowa) Wychowawca zapewnia także pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Współpracuje ponadto z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

Studia podyplomowe „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” rozwijają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin, jak: pedagogika, psychologia i metodyka. Program studiów obejmuje bogaty wachlarz działań umożliwiających prowadzenie zarówno pracy indywidualnej, jak i w małej grupie, czy środowisku.

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Sprostają oczekiwaniom osób zainteresowanych nabyciem bądź uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Ofertą mogą być zainteresowani: nauczyciele czynni zawodowo, pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby dopiero zainteresowane podjęciem stanowiska nauczyciel-wychowawca, a także inne osoby dążące do poszerzenia kompetencji pedagogicznych. Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje wychowawcy

Absolwenci kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje „wychowawcy” (kod zawodu: 235914 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Dzięki dyplomowi i nabytym kwalifikacjom na absolwentów czeka praca opiekuńczo-wychowawcza w takich miejscach jak:

 • placówki i instytucje systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, żłobki, kluby dziecięce;
 • instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;
 • placówki wychowania pozaszkolnego, centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;
 • instytucje i placówki systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacje pożytku publicznego, warsztat terapii zajęciowej.

Proces opieki i wychowania oraz efektywne planowanie i organizowanie działań wspierających wychowanków i ich najbliższe otoczenie są podstawą pracy pedagoga. Nasi studenci nauczą się wykorzystywać np. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat, by móc zatroszczyć się o swoich wychowanków. W ramach zajęć każdy dowie się również na czym polega organizacja, prowadzenie i nadzorowanie m.in. zajęć animacyjnych, rekreacyjnych, profilaktycznych indywidualnych i grupowych.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia przedmiotowe zaplanowane i realizowane są w taki sposób, aby wiedza teoretyczna stanowiła bazę do nabywania umiejętności praktycznych ważnych w pracy pedagogicznej.

Nasza kadra wykorzystuje różnorodne metody prowadzenia zajęć (m.in. problemowe, eksponujące, ewaluacyjne). Doświadczenie praktyczne wykładowców oraz tematyka zajęć przygotują studentów do podejmowania profesjonalnej współpracy z m.in. psychoterapeutami, doradcami zawodowymi, asystentami rodziny, socjoterapeutami, mediatorami, specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

STUDIA PODYPLOMOWE: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogikaCzym jest pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” mają na celu merytoryczne przygotowanie do podjęcia nowych zadań zawodowych na stanowisku pedagog, wychowawca.

Zgodnie z opisem zawodu wychowawca organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca podwórkowa) Wychowawca zapewnia także pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Współpracuje ponadto z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

Studia podyplomowe „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” rozwijają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin, jak: pedagogika, psychologia i metodyka. Program studiów obejmuje bogaty wachlarz działań umożliwiających prowadzenie zarówno pracy indywidualnej, jak i w małej grupie, czy środowisku.

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, posiadających wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i przygotowanie pedagogiczne. Sprostają oczekiwaniom osób zainteresowanych nabyciem bądź uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych. Ofertą mogą być zainteresowani: nauczyciele czynni zawodowo, pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje oraz osoby dopiero zainteresowane podjęciem stanowiska nauczyciel-wychowawca, a także inne osoby dążące do poszerzenia kompetencji pedagogicznych. Od wszystkich kandydatów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Kwalifikacje wychowawcy

Absolwenci kierunku „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje „wychowawcy” (kod zawodu: 235914 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Dzięki dyplomowi i nabytym kwalifikacjom na absolwentów czeka praca opiekuńczo-wychowawcza w takich miejscach jak:

 • placówki i instytucje systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie, żłobki, kluby dziecięce;
 • instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;
 • placówki wychowania pozaszkolnego, centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;
 • instytucje i placówki systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacje pożytku publicznego, warsztat terapii zajęciowej.

Proces opieki i wychowania oraz efektywne planowanie i organizowanie działań wspierających wychowanków i ich najbliższe otoczenie są podstawą pracy pedagoga. Nasi studenci nauczą się wykorzystywać np. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat, by móc zatroszczyć się o swoich wychowanków. W ramach zajęć każdy dowie się również na czym polega organizacja, prowadzenie i nadzorowanie m.in. zajęć animacyjnych, rekreacyjnych, profilaktycznych indywidualnych i grupowych.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Zajęcia przedmiotowe zaplanowane i realizowane są w taki sposób, aby wiedza teoretyczna stanowiła bazę do nabywania umiejętności praktycznych ważnych w pracy pedagogicznej.

Nasza kadra wykorzystuje różnorodne metody prowadzenia zajęć (m.in. problemowe, eksponujące, ewaluacyjne). Doświadczenie praktyczne wykładowców oraz tematyka zajęć przygotują studentów do podejmowania profesjonalnej współpracy z m.in. psychoterapeutami, doradcami zawodowymi, asystentami rodziny, socjoterapeutami, mediatorami, specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  3 900 zł  3 raty x 1300 zł 15 rat x 290zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 395 (plus 120 godzin praktyk)

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (15 godz.)
 • Metody terapii pedagogicznej (12 godz.)
 • Negocjacje i mediacje (6 godz.)
 • Podstawy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy (12 godz.)
 • Diagnoza pedagogiczna (9 godz.)
 • Warsztat asertywności (6 godz.)
 • Współpraca z rodziną i środowiskiem (9 godz.)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (12 godz.)
 • Ekspresja twórcza jako forma komunikacji (9 godz.)
 • Podstawy psychoterapii i socjoterapii (18 godz.)
 • Psychologia społeczna i zarządzania grupą (12 godz.)
 • Interwencja kryzysowa (9 godz.)
 • Projektowanie i ewaluacja pracy opiekuńczo-wychowawczej (9 godz.)
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (18 godz.)
 • Profilaktyka w pracy opiekuńczo-wychowawczej (9 godz.)
 • Psychologia różnic indywidualnych (9 godz.)
 • Warsztat pracy nauczyciela świetlicy szkolnej (12 godz.)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej i andragogiki (9 godz.)
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii (12 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga szkolnego (12 godz.)
 • Warsztat pracy pedagoga w instytucji opiekuńczo-wychowawczej (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia psychopedagogiki (9 godz.)
 • Warsztat umiejętności wychowawczych (17 godz.)
 • Trening twórczości (12 godz.)
 • Metody i techniki arteterapii (12 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (9 godz.)

 

Wykładowcy

Opiekun mertoryczy kierunku: mgr Danuta Buczek

mgr Danuta Buczek
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk
adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

mgr Grzegorz Krumin
wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr Jolanta Lipińska-Lokś
pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..