Plastyka

STUDIA PODYPLOMOWE: PLASTYKA

Czym są studia podyplomowe Plastyka?

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć plastycznych, na II i III  etapie edukacyjnym. Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych do nauczania przedmiotu: Plastyka.

Opłata za studia wynosi 3900 zł, które można wpłacić jednorazowo lub rozłożyć na 15 wygodnych rat miesięcznych po 290 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu: Plastyka.

Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Ukończenie studiów pozwala na zwiększenie swoich kompetencji w zakresie edukacji artystycznej. Ponadto przygotowują one do:

 • prowadzenia przedmiotów: Plastyka;
 • poznania i praktycznego zastosowania współczesnych koncepcji pedagogicznych w zakresie sztuk plastycznych;
 • zdobycia umiejętności manualnych i poznania różnorodnych technik plastycznych;
 • rozwoju zmysłu artystycznego i wzrostu kreatywności;
 • nabycia umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania uwzględniających interdyscyplinarność

Jakie kwalifikacje uzyska słuchacz?

Studia mają charakter kwalifikacyjny, zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej. Umożliwiają prowadzenie zajęć plastycznych na II i  III  etapie edukacyjnym.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Podczas przedmiotów prowadzonych w ramach studiów realizowane są liczne zadania praktyczne rozwijające kreatywność plastyczną. Oprócz malarstwa i rysunku, studia oferują m.in. zajęcia z form przestrzennych, a także warsztaty artystyczne. Kładziony jest duży nacisk na wykształcenie w słuchaczu naturalnej kreatywności oraz biegłego warsztatu manualnego.

Słuchacze nabywają praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne prowadzenie przedmiotu Plastyka oraz różnego rodzaju zajęć i warsztatów artystycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące: prace w grupach projektowych, case study, tworzenie scenariuszy zajęć, wyjścia w teren do placówek kulturalnych.

STUDIA PODYPLOMOWE: PLASTYKA

Czym są studia podyplomowe Plastyka?

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć plastycznych, na II i III  etapie edukacyjnym. Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych do nauczania przedmiotu: Plastyka.

Opłata za studia wynosi 3900 zł, które można wpłacić jednorazowo lub rozłożyć na 15 wygodnych rat miesięcznych po 290 zł.

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu: Plastyka.

Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Ukończenie studiów pozwala na zwiększenie swoich kompetencji w zakresie edukacji artystycznej. Ponadto przygotowują one do:

 • prowadzenia przedmiotów: Plastyka;
 • poznania i praktycznego zastosowania współczesnych koncepcji pedagogicznych w zakresie sztuk plastycznych;
 • zdobycia umiejętności manualnych i poznania różnorodnych technik plastycznych;
 • rozwoju zmysłu artystycznego i wzrostu kreatywności;
 • nabycia umiejętności samodzielnego konstruowania planów i programów nauczania uwzględniających interdyscyplinarność

Jakie kwalifikacje uzyska słuchacz?

Studia mają charakter kwalifikacyjny, zgodny z wymogami Ministra Edukacji Narodowej. Umożliwiają prowadzenie zajęć plastycznych na II i  III  etapie edukacyjnym.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Podczas przedmiotów prowadzonych w ramach studiów realizowane są liczne zadania praktyczne rozwijające kreatywność plastyczną. Oprócz malarstwa i rysunku, studia oferują m.in. zajęcia z form przestrzennych, a także warsztaty artystyczne. Kładziony jest duży nacisk na wykształcenie w słuchaczu naturalnej kreatywności oraz biegłego warsztatu manualnego.

Słuchacze nabywają praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne prowadzenie przedmiotu Plastyka oraz różnego rodzaju zajęć i warsztatów artystycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące: prace w grupach projektowych, case study, tworzenie scenariuszy zajęć, wyjścia w teren do placówek kulturalnych.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
PLASTYKA 3 900 zł 3 raty x 1 300 zł 15 rat x 290 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.

Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Plastyka

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 300 (w tym 60 godzin praktyk)

 • Historia sztuki (12 godz.)
 • Sztuka współczesna (9 godz.)
 • Rysunek (9 godz.)
 • Podstawy malarstwa (9 godz.)
 • Kompozycja brył i płaszczyzn (9 godz.)
 • Edukacja intermedialna (9 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania plastyki (18 godz.)
 • Historia sztuki (6 godz.)
 • Sztuka współczesna (6 godz.)
 • Rysunek (9 godz.)
 • Podstawy malarstwa (9 godz.)
 • Rzeźba i elementy ceramiki (9 godz.)
 • Grafika warsztatowa (6 godz.)
 • Edukacja intermedialna  (6 godz.)
 • Warsztat obrazu ruchomego (9 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania plastyki (21 godz.)
 • Grafika warsztatowa (6 godz.)
 • Projektowanie graficzne (9 godz.)
 • Fotografia (9 godz.)
 • Warsztat obrazu ruchomego 6 godz.)
 • Plener plastyczny (15 godz.)
 • Rzeźba i elementy ceramiki (9 godz.)
 • Dydaktyka i metodyka nauczania plastyki (21 godz.)
 • Projekt interdyscyplinarny (6 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (3 godz.)

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Daniela Tagowska

prof. dr hab. Przemysław Pintal

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany w dziedzinie sztuk pięknych. Kierownik Katedry Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi jedną, z cieszących się największą popularnością wśród studentów, Pracownię Rysunku oraz pracownię Intermediów.  Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Triennale Rysunku. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.

mgr Daniela Tagowska
W 2009 roku obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, absolwentka Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w WSZ Edukacja. Akredytowany Coach International Coach Federation. Artystka i kuratorka. Jedna z kuratorów programowych Międzynarodowego Triennale Rysunku. Prowadzi zajęcia we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Multimediów oraz przedmiot Działania i Struktury Wizualne. Przeprowadziła liczne warsztaty artystyczne dla młodzieży, specjalizując się w międzykulturowym i międzyprzedmiotowym nauczaniu zintegrowanym. W latach 2012 – 2014 pracowała jako nauczyciel i tutor we Wrocławskiej Szkole Międzynarodowej, pracując z dziećmi od lat 3 do 17, prowadząc przedmioty Visual Arts oraz Design Technology.v

mgr Sylwia Owczarek
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Ukończyła kierunki: ceramikę i malarstwo. Aktywnie działa z dziećmi i młodzieżą realizując artystyczne projekty multimedialne i związane z przestrzenią publiczną.”

mgr Aleksandra Mazurek
nauczyciel dyplomowany plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze LO nr XII we Wrocławiu od 2002, w latach 1986-2005 zatrudniona  w LO nr V we Wrocławiu, w latach 1993-2002  doradca metodyczny  ds. plastycznej aktywności twórczej w Pracowni Rozwoju przez Sztukę i Teatr. Od ponad 10 lat dzieli się wiedza i doświadczeniem z nauczycielami na studiach podyplomowych „Wiedza o sztuce” organizowanych przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2014 na studiach podyplomowych dla nauczycieli sztuki  Wyższej Szkoły Zarządzania  „Edukacja” we Wrocławiu.

Maciek Bączyk

Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się dźwiękiem i obrazem, zarówno w praktyce jak i w teorii. Nagrywał płyty i koncertował z zespołami: AGD, Robotobibok, Małe Instrumenty a aktualnie – Kristen.W 2006 roku wystawą „Niewidzialna mapa Wrocławia” debiutował w BWA Wrocław, galeria Awangarda.Efektem projektu była publikacja przewodnika po Wrocławiu w całości opartego na refleksji i wiedzy niewidomych mieszkańców. Rozwija działania i projekty w obszarze wielu mediów i na ich przecięciu: malarstwo, film eksperymentalny, instalacja, sound art. W pracy teoretycznej tropi dźwięk zawarty w obrazie i obraz ukryty w falach i strukturach dźwiękowych.Preferuje tradycyjne, analogowe techniki pracy. Jest doktorantem w Katedrze Sztuki Mediów Wrocławskiej ASP.

mgr Paweł Ożga
ukończył z wyróżnieniem wrocławską Akademię Muzyczną, jest czynnie koncertującym muzykiem, chórmistrzem i pedagogiem. Prowadzi warsztaty emisji głosu, organizuje festiwale, koncerty i audycje muzyczne. Jest autorem wielu artykułów, nagrań i publikacji muzycznych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Plastyka
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..