Projektowanie graficzne

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 2 semestry 3 900 zł 2 raty x 1950 zł 10 rat x 420 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

STUDIA PODYPLOMOWE: Projektowanie graficzne

projektowanie graficzneCzym jest projektowanie graficzne?

Studia podyplomowe przygotowują do stosowania projektowania graficznego w różnych obszarach działalności zawodowej. Grafik lub web designer to zawody, w których z pewnością odnajdą się nasi absolwenci.
W trakcie studiów uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w tworzeniu projektów graficznych przeznaczonych do realizacji w formie drukowanej bądź też w postaci publikacji internetowej. W szczególności kładziemy nacisk na techniki komputerowe i cyfrowe.

Dla kogo jest grafika komputerowa? Profil kandydata

Zapraszamy absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych. Mile widziani kandydaci:

 • zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie projektowania graficznego;
 • pragnący poszerzyć wiedzę zawodową w zakresie: reklama, DTP, poligrafia, redakcja stron WWW, działalność wydawnicza, grafika komputerowa przygotowanie prezentacji multimedialnych;

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Grafika komputerowa stanie się dla absolwentów głównym obszarem działalności zawodowej. Podczas zajęć studenci dowiedzą się na czym polega: tworzenie i obróbka map bitowych, grafika wektorowa, skład komputerowy publikacji oraz wykorzystanie efektów tej pracy zarówno w działalności wydawniczej, jak i przy edycji stron WWW oraz w tworzeniu prezentacji multimedialnych.

Studenci poznają różne techniki komputerowe oraz obsługę urządzeń, takich jak: skaner, aparat cyfrowy, kamera, drukarka (w tym nawet drukarka 3D).

Uprawnienia do nauczania grafiki komputerowej

Absolwenci studiów będący czynnymi zawodowo nauczycielami uzyskują – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012 poz. 131 uprawnienia do nauczania przedmiotów związanych z grafiką komputerową występujących w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik organizacji reklamy.
Wszyscy słuchacze uzyskują umiejętności związane z obsługą narzędzi przeznaczonych do:

 • obróbki grafiki (między innymi: Adobe Creative Suite, Corel Draw),
 • tworzenia stron internetowych (HTML, CSS, Java Script),
 • tworzenia grafiki prezentacyjnej (PowerPoint, Prezi),

Ponadto słuchacze zostaną przygotowani do obsługi urządzeń techniki komputerowej takich jak: skanery, drukarki, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery, wizualizery, projektory multimedialne).

Praktyczny charakter studiów

Zdecydowana większość zajęć realizowanych w ramach studiów podyplomowych „Projektowanie graficzne” odbywa się w pracowniach komputerowych, w formie ćwiczeń praktycznych. Słuchacze, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z grafiką komputerową zobowiązani są ponadto do realizacji praktyki zawodowej.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 2 semestry 3 900 zł 2 raty x 1950 zł 10 rat x 420 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Projektowanie graficzne

CZAS TRWANIA: 2 semestry (dla nauczycieli 3 semestry)
LICZBA GODZIN: 230 (lub 360 godzin dla nauczycieli)

 • Podstawy grafiki komputerowej (25 godz.)
 • Typografia i liternictwo (20 godz.)
 • Fotografia i skanowanie (20 godz.)
 • Podstawy DTP (45 godz.)
 • Techniki i technologie druku (20 godz.)
 • Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem HTML, CSS, JAVASCRIPT (40 godz.)
 • Komunikacja wizualna i psychologia reklamy (20 godz.)
 • Techniki przyrostowe (15 godz.)
 • Grafika prezentacyjna (25 godz.)

dodatkowy semestr dla nauczycieli

 • Grafika i multimedia w dydaktyce (20 godz.)
 • Dydaktyka kształcenia zawodowego (40 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (10 godz.)
 • Praktyka (60 godz.)

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku:mgr inż. Bogdan Kostecki

mgr inż. Bogdan Kostecki – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły zawodowej, nauczyciel akademicki, konsultant w obszarze kształcenia zawodowego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, rzeczoznawca SIMP, autor publikacji z zakresu szkolnictwa zawodowego

dr Henryk Żeligowski - absolwent Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, specjalność Edytorstwo. Od ponad 20lat związany z wyższym szkolnictwem, jako pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalizujący się w kilku dziedzinach – nauce o komunikacji, współczesnym rynku mediów, edytorstwie, typografii, grafice komputerowej, systemach DTP (prepress), poligrafii, designie i layoucie dzieł zwartych oraz periodyków: gazet, czasopism, magazynów i publikacji elektronicznych. Od 2011 roku Redaktor Naczelny kwartalnika „Gospodarka Rynek Edukacja”. Organizator i uczestnik polskich i zagranicznych seminariów oraz konferencji naukowych, członek komitetów redakcyjnych wydawnictw naukowych. Promotor wielu prac dyplomowych licencjackich i magisterskich. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu edytorstwa, DTP i poligrafii, m.in.: Magazyn (czasopismo ilustrowane) i editorial design; Puzzleflow i digital workflow w wydawnictwach prasowych i poligrafii; Siatka modułowa (grid) w projektowaniu gazet i czasopism; Mikrotypografia współczesnej prasy; Design i redesign współczesnej prasy; Współczesna typografia komputerowa.

mgr Robert Syta - artysta plastyk działający w obszarach malarstwa, rysunku, projektowania graficznego, fotografii. Nauczyciel, konsultant, nauczyciel akademicki. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu specjalizując się w projektowaniu graficznym.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Projektowanie graficzne
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..