Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

STUDIA PODYPLOMOWE: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA

Czym są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa?

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia podyplomowe na tym kierunku trwają 3 semestry i zapewniają nabycie wymaganych od psychologów kwalifikacji pedagogicznych, które umożliwią pracę w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dzięki tym studiom absolwenci nauczą się jak kompleksowo realizować zadania dydaktyczne, doskonalić kompetencje opiekuńcze i wychowawcze, samodzielnie realizować i dostosować program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Koszt studiów to 320  złotych miesięcznie (15 rat) lub 4 200 zł (opłata jednorazowa).

Zapraszamy absolwentów studiów kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa?

Absolwenci psycholodzy otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do pracy jako nauczyciel psycholog w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Co więcej, rozpoczęcie studiów umożliwia:

 • pozyskanie i wykorzystanie nowatorskich sposobów pracy pedagogicznej,
 • praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, umożliwiającej skuteczną pracę,
 • wzbogacenie kompetencji osobistych,
 • tworzenie i ewaluacja autorskich projektów kształcenia, wychowania.

Studia umożliwią absolwentom kierunku psychologia, posiadającym wiedzę merytoryczną z tego zakresu, rozszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia pedagogiczne. Absolwenci będą mogli podjąć pracę we wszystkich typach szkół – osoby będące absolwentami studiów wyższych magisterskich.

Praktyczny charakter studiów

Studia obejmują 120 godzin praktyk zawodowych, które dają możliwość zweryfikowania teorii w praktyce. Podczas zajęć nasi słuchacze zostaną zaznajomieni z tym czym jest optymalizacja procesu kształcenia, komunikacja społeczna, prawidłowy proces rozwoju i adaptacji oraz analiza zasobów i potrzeb ucznia oraz odbędą praktykę pedagogiczną.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa zostały opracowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela Dz. U. z dnia 25 lipca 2019. p. 1450.

STUDIA PODYPLOMOWE: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA

Czym są podyplomowe studia Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa?

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia podyplomowe na tym kierunku trwają 3 semestry i zapewniają nabycie wymaganych od psychologów kwalifikacji pedagogicznych, które umożliwią pracę w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dzięki tym studiom absolwenci nauczą się jak kompleksowo realizować zadania dydaktyczne, doskonalić kompetencje opiekuńcze i wychowawcze, samodzielnie realizować i dostosować program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Koszt studiów to 320  złotych miesięcznie (15 rat) lub 4 200 zł (opłata jednorazowa).

Zapraszamy absolwentów studiów kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa?

Absolwenci psycholodzy otrzymają przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do pracy jako nauczyciel psycholog w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

Co więcej, rozpoczęcie studiów umożliwia:

 • pozyskanie i wykorzystanie nowatorskich sposobów pracy pedagogicznej,
 • praktyczne ćwiczenie i zdobycie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, umożliwiającej skuteczną pracę,
 • wzbogacenie kompetencji osobistych,
 • tworzenie i ewaluacja autorskich projektów kształcenia, wychowania.

Studia umożliwią absolwentom kierunku psychologia, posiadającym wiedzę merytoryczną z tego zakresu, rozszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia pedagogiczne. Absolwenci będą mogli podjąć pracę we wszystkich typach szkół – osoby będące absolwentami studiów wyższych magisterskich.

Praktyczny charakter studiów

Studia obejmują 120 godzin praktyk zawodowych, które dają możliwość zweryfikowania teorii w praktyce. Podczas zajęć nasi słuchacze zostaną zaznajomieni z tym czym jest optymalizacja procesu kształcenia, komunikacja społeczna, prawidłowy proces rozwoju i adaptacji oraz analiza zasobów i potrzeb ucznia oraz odbędą praktykę pedagogiczną.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa zostały opracowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela Dz. U. z dnia 25 lipca 2019. p. 1450.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIECZNE
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa  4 200 zł 3 raty x 1 400 zł 15 rat x 320 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 320 (w tym 120 godzin praktyk)

Semestr I

 • System oświaty – realizacja prawa do kształcenia, wychowania, opieki (10 godz.)
 • Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i efektywności działania rodziców (10 godz.)
 • Problemy adaptacji dziecka. Gotowość szkolna (10 godz.)
 • Indywidualny i grupowy proces wychowania i edukacji (10 godz.)
 • Trudności w uczeniu się – diagnoza i zasady pracy (10 godz.)
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (10 godz.)
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy (10 godz.)

Semestr II

 • Psychologia praktyczna w problemach rozwojowych, wychowawczych, dydaktycznych (20 godz.)
 • Monitorowanie i wspieranie procesu dydaktyczno-wychowawczego (10 godz.)
 • Psycholog jako edukator, diagnosta, doradca, orzecznik  (20 godz.)
 • Wspomaganie uczniów, rodziców, nauczycieli (20 godz.)

Semestr III

 • Samorozwój i samokształcenie ucznia (10 godz.)
 • Profilaktyka i promocja zdrowia (10 godz.)
 • Metodyka prowadzenia działań edukacyjnych (20 godz.)
 • Kultura języka (10 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (10 godz.)

Wykładowcy

mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka m.in.: Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów, Andragogiki. Ukończyła liczne szkolenia, ma uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczyła w projektach, m.in.: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Krajowa rama kwalifikacji, E-Compared – Europejskie badania porównawcze nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, prowadzi warsztaty szkoleniowe dla różnych grup odbiorców, jest wykładowcą na studiach podyplomowych.

dr Krystyna Ostapiuk - adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany  Trenerska II stopnia,  Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie,  nr rekomendacji 264Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Anna Mitręga -absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..