Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE: Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia

Czym jest kierunek Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia?

Zapraszamy do nauki na nowym kierunku Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia. Chroniczny stres i przewlekłość chorób stały się symbolami naszych czasów. Zauważalny jest wpływ emocji i efekt tego wpływu, manifestujący się w ciele. Spotkanie dwóch nauk: biologii i psychologii zmienia sposób myślenia o wzajemnych oddziaływaniach procesów psychicznych i biologicznych, które obserwujemy pod postacią zmian somatycznych.

Nowatorski, interdyscyplinarny kierunek studiów, jaki proponujemy Państwu, prowokuje do nowego spojrzenia na wpływ stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób. Skierowany jest do wszystkich, którzy potrafią spojrzeć w uważny i odkrywczy sposób na logikę relacji psychika – biologia – somatyka.

Większość dolegliwości fizycznych odzwierciedla mentalny i emocjonalny poziom problemu, który najczęściej pozostaje nie w pełni uświadomiony. Stan zdrowia ukazuje też przepływ z pokolenia na pokolenie obciążających procesów emocjonalnych. Zarówno psychiczne, jak i somatyczne dysfunkcje są efektem nierozwiązanych konfliktów, często w kilku pokoleniach.

Studia łączą akademicką wiedzę z zakresu medycyny i psychologii z integracyjnym podejściem, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką, biologią i somatyką, składające się na dobrostan człowieka. Studia angażują słuchacza, uczą uważności i poszerzają świadomość osobistą zdrowia.

Ponieważ układ nerwowy człowieka ulega dezorientacji wskutek przeżytego doświadczenia i bardzo często nie jest w stanie sam powrócić do równowagi, nowy kierunek studiów proponuje także obszerny moduł programów naprawczych opartych na technikach pracy ze świadomością zdrowia i terapii psychosomatycznej.

Autorką programu Psychobiologii i psychosomatyka zdrowia oraz prekursorką kierunku Psychobiologia Zdrowia dostępnego po raz pierwszy słuchaczom na uczelni w formie studiów podyplomowych w 2018 jest Violetta Karys – psycholog kliniczny, specjalista psychosomatyki i psychobiologii oraz psychodietetyki i terapii systemowej w psychoterapii.

Cel studiów

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy na temat relacji między psychiką a ciałem. Celem jest ponadto nauka bio-logicznego myślenia i przygotowania słuchaczy do samodzielnej pracy metodą opartą na psychobiologicznej wiedzy. Uświadomienie wpływu myślenia i emocji na stan zdrowia, poznanie własnych nawyków myślowych, praca z ograniczającymi przekonaniami i skryptami, rozwój własny oraz wprowadzenie korzystnej zmiany, wpisują się w założenia kierunku.

Kto może studiować

Wybierz nową specjalizację lub doskonal umiejętności.

Studia na kierunku Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia skierowane są do wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką zdrowia i choroby, a w szczególności do osób, które zawodowo pracują w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, którzy chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności w dziedzinie medycyny integracyjnej oraz tych wszystkich, którzy interesują się promowaniem zdrowego stylu życia i psychoedukacją zdrowia.

Studia adresowane są do osób otwartych na nowatorskie metody w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Wiedza z tego zakresu to doskonałe uzupełnienie wykształcenia osób pracujących z dziećmi, opiekunów, psychologów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, osteopatów i fizjoterapeutów, psychoterapeutów, osób zajmujących się coachingiem i doradztwem w zakresie zdrowia oraz terapiami integracyjnymi z obszaru Naturoterapii.

Dlaczego warto studiować

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia

Psychobiologiczna koncepcja zdrowia i choroby przełamuje stereotypowe myślenie o stanie zdrowia, poprzez to, że przybliża rozumienie sensu choroby z punktu widzenia przeżywanych emocji, jednocześnie dając narzędzia do zmiany i poprawy zdrowia. Łączy wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i wpływu stanu psychiki na stan zdrowia somatycznego.

Słuchacze weryfikują zdobytą wiedzę na poziomie praktycznym, łącząc teorię z terapią psychobiologiczną, przez co dostają możliwość zdobywania doświadczenia od pierwszych dni nauki. Zyskują niezbędną wiedzę z obszaru psychologii systemowej i psychosomatyki, co daje solidne podstawy do pracy w obszarze terapii psychobiologicznej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia prowadzone są przez praktyków – specjalistów pracujących w obszarze zdrowia, którzy dzielą się ze słuchaczami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki, psychobiologii oraz doświadczeniem w terapii systemowej i psychobiologicznej.

Program zawierający 230 godzin zajęć, zróżnicowana forma zajęć: wykłady i warsztaty praktyczne terapii psychobiologicznej, oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnozy i pracy terapeutycznej w oparciu o różnorodne specjalistyczne techniki i metody.

Jeśli chcesz, aby studia odmieniły twoje życie osobiste i zawodowe, to ten kierunek jest dla Ciebie. Zacznij fascynującą przygodę ze świadomością siebie i swojego zdrowia.

Jakie są atuty studiów

Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia jest specjalistycznym obszarem, zajmującym się psychologią biologicznego funkcjonowania organizmu. Jest psychologicznym spojrzeniem na biologię emocji, których doświadczamy i które zapisują się w naszym ciele, manifestując się somatycznie. Pozwala poznać emocje, kryjące się za np. zwykłym bólem żołądka, zapaleniem krtani czy chronicznym zmęczeniem.

Psychobiologia udowadnia, że każda emocja wpływa na biologię organizmu, generując adekwatną reakcję ciała. Jest metodą przywracającą uważność, która jest osobistym kluczem do naszego zdrowia. Symptom chorobowy ukazuje obciążający proces emocjonalny, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a objawy pozostają w ścisłym związku z głębokim emocjonalnym konfliktem wewnętrznym.

Z psychobiologicznego punktu widzenia choroba jest odpowiedzią na przeciążenie psychiczne z powodu stresu i brak zasobów do rozwiązania problemu. Odkrycie na nowo rozumienia choroby jest bezcenne w procesie zdrowienia.

Do nowatorskiego spojrzenia na chorobę, które pomaga w procesie powrotu do zdrowia, zachęca Violetta Karys – psycholog kliniczny i specjalista psychosomatyki.

STUDIA PODYPLOMOWE: Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia

Czym jest kierunek Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia?

Zapraszamy do nauki na nowym kierunku Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia. Chroniczny stres i przewlekłość chorób stały się symbolami naszych czasów. Zauważalny jest wpływ emocji i efekt tego wpływu, manifestujący się w ciele. Spotkanie dwóch nauk: biologii i psychologii zmienia sposób myślenia o wzajemnych oddziaływaniach procesów psychicznych i biologicznych, które obserwujemy pod postacią zmian somatycznych.

Nowatorski, interdyscyplinarny kierunek studiów, jaki proponujemy Państwu, prowokuje do nowego spojrzenia na wpływ stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób. Skierowany jest do wszystkich, którzy potrafią spojrzeć w uważny i odkrywczy sposób na logikę relacji psychika – biologia – somatyka.

Większość dolegliwości fizycznych odzwierciedla mentalny i emocjonalny poziom problemu, który najczęściej pozostaje nie w pełni uświadomiony. Stan zdrowia ukazuje też przepływ z pokolenia na pokolenie obciążających procesów emocjonalnych. Zarówno psychiczne, jak i somatyczne dysfunkcje są efektem nierozwiązanych konfliktów, często w kilku pokoleniach.

Studia łączą akademicką wiedzę z zakresu medycyny i psychologii z integracyjnym podejściem, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między umysłem, psychiką, biologią i somatyką, składające się na dobrostan człowieka. Studia angażują słuchacza, uczą uważności i poszerzają świadomość osobistą zdrowia.

Ponieważ układ nerwowy człowieka ulega dezorientacji wskutek przeżytego doświadczenia i bardzo często nie jest w stanie sam powrócić do równowagi, nowy kierunek studiów proponuje także obszerny moduł programów naprawczych opartych na technikach pracy ze świadomością zdrowia i terapii psychosomatycznej.

Autorką programu Psychobiologii i psychosomatyka zdrowia oraz prekursorką kierunku Psychobiologia Zdrowia dostępnego po raz pierwszy słuchaczom na uczelni w formie studiów podyplomowych w 2018 jest Violetta Karys – psycholog kliniczny, specjalista psychosomatyki i psychobiologii oraz psychodietetyki i terapii systemowej w psychoterapii.

Cel studiów

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom dostępu do najnowszej wiedzy na temat relacji między psychiką a ciałem. Celem jest ponadto nauka bio-logicznego myślenia i przygotowania słuchaczy do samodzielnej pracy metodą opartą na psychobiologicznej wiedzy. Uświadomienie wpływu myślenia i emocji na stan zdrowia, poznanie własnych nawyków myślowych, praca z ograniczającymi przekonaniami i skryptami, rozwój własny oraz wprowadzenie korzystnej zmiany, wpisują się w założenia kierunku.

Kto może studiować

Wybierz nową specjalizację lub doskonal umiejętności.

Studia na kierunku Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia skierowane są do wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką zdrowia i choroby, a w szczególności do osób, które zawodowo pracują w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, którzy chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności w dziedzinie medycyny integracyjnej oraz tych wszystkich, którzy interesują się promowaniem zdrowego stylu życia i psychoedukacją zdrowia.

Studia adresowane są do osób otwartych na nowatorskie metody w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Wiedza z tego zakresu to doskonałe uzupełnienie wykształcenia osób pracujących z dziećmi, opiekunów, psychologów, pielęgniarek, położnych, lekarzy, osteopatów i fizjoterapeutów, psychoterapeutów, osób zajmujących się coachingiem i doradztwem w zakresie zdrowia oraz terapiami integracyjnymi z obszaru Naturoterapii.

Dlaczego warto studiować

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia

Psychobiologiczna koncepcja zdrowia i choroby przełamuje stereotypowe myślenie o stanie zdrowia, poprzez to, że przybliża rozumienie sensu choroby z punktu widzenia przeżywanych emocji, jednocześnie dając narzędzia do zmiany i poprawy zdrowia. Łączy wiedzę z obszaru zdrowia psychicznego i wpływu stanu psychiki na stan zdrowia somatycznego.

Słuchacze weryfikują zdobytą wiedzę na poziomie praktycznym, łącząc teorię z terapią psychobiologiczną, przez co dostają możliwość zdobywania doświadczenia od pierwszych dni nauki. Zyskują niezbędną wiedzę z obszaru psychologii systemowej i psychosomatyki, co daje solidne podstawy do pracy w obszarze terapii psychobiologicznej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia prowadzone są przez praktyków – specjalistów pracujących w obszarze zdrowia, którzy dzielą się ze słuchaczami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki, psychobiologii oraz doświadczeniem w terapii systemowej i psychobiologicznej.

Program zawierający 230 godzin zajęć, zróżnicowana forma zajęć: wykłady i warsztaty praktyczne terapii psychobiologicznej, oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnozy i pracy terapeutycznej w oparciu o różnorodne specjalistyczne techniki i metody.

Jeśli chcesz, aby studia odmieniły twoje życie osobiste i zawodowe, to ten kierunek jest dla Ciebie. Zacznij fascynującą przygodę ze świadomością siebie i swojego zdrowia.

Jakie są atuty studiów

Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia jest specjalistycznym obszarem, zajmującym się psychologią biologicznego funkcjonowania organizmu. Jest psychologicznym spojrzeniem na biologię emocji, których doświadczamy i które zapisują się w naszym ciele, manifestując się somatycznie. Pozwala poznać emocje, kryjące się za np. zwykłym bólem żołądka, zapaleniem krtani czy chronicznym zmęczeniem.

Psychobiologia udowadnia, że każda emocja wpływa na biologię organizmu, generując adekwatną reakcję ciała. Jest metodą przywracającą uważność, która jest osobistym kluczem do naszego zdrowia. Symptom chorobowy ukazuje obciążający proces emocjonalny, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a objawy pozostają w ścisłym związku z głębokim emocjonalnym konfliktem wewnętrznym.

Z psychobiologicznego punktu widzenia choroba jest odpowiedzią na przeciążenie psychiczne z powodu stresu i brak zasobów do rozwiązania problemu. Odkrycie na nowo rozumienia choroby jest bezcenne w procesie zdrowienia.

Do nowatorskiego spojrzenia na chorobę, które pomaga w procesie powrotu do zdrowia, zachęca Violetta Karys – psycholog kliniczny i specjalista psychosomatyki.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia 7 500 zł 2 raty x 3750 zł 10 rat x 780 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 230 godzin

 • Podstawy biologii i biologicznego myślenia  (10 godz.)
 • Biologiczne prawa natury (28 godz.)
 • Wprowadzenie do psychologii stresu i psychobiologii (10 godz.)
 • Biologia emocji a psychosomatyka (9 godz.)
 • Emocjonalne i biologiczne znaczenie chorób i zachowań (15 godz.)
 • Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna (4 godz.)
 • Podstawy psychologii prenatalnej i rozwojowej ( 10 godz.)
 • Teoria poliwagalna w praktyce terapeutycznej (9 godz.)
 • Mechanizmy i terapia uzależnień (5 godz.)
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami ( 5 godz.)
 • Diagnoza struktur osobowościowych (9 godz.)
 • Podstawy terapii systemowej (5 godz.)
 • Wzorce funkcjonowania rodziny (5 godz.)
 • Mindfulness i coaching zdrowia (5 godz.)
 • Psychogenealogia i genogram (4 godz.)
 • Wprowadzenie do homeopatii (10 godz.)
 • Diagnoza homeopatyczna i konsultacja w terapii (9 godz.)
 • Apteczka homeopatyczna dla zdrowia (10 godz.)
 • Historia pacjenta i podróż choroby w homeopatii (9 godz.)
 • Podstawy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (10 godz.)
 • Zegar przemian i diagnostyka według TMC (9 godz.)
 • Dietoterapia i akupunktura w psychosomatyce (10 godz.)
 • Psychika, emocje i duchowość w TMC (9 godz.)
 • Podstawy terapii czaszkowo-krzyżowej (5 godz.)
 • Relacja w przestrzeni terapeutycznej (5 godz.)
 • Wprowadzenie do terapii traumy (5 godz.)
 • Praca z zasobami organizmu w psychosomatyce (4 godz.)

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Violetta Karys tel.508 399 778

mgr Violetta Karys – z wykształcenia psycholog o specjalności psychologia kliniczna oraz specjalista psychosomatyki i somatopsychologii. Ukończyła specjalistyczne Studia Podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychodietetyka w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i specjalista psychodietetyki. Jest autorką badań na temat wpływu diet odchudzających, braku uważności i przeżywanych emocji na nadwagę i zaburzenia odżywiania. Terapeuta zaburzeń odżywiania w ujęciu terapii systemowej. Ukończyła specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem i otrzymała tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Prowadzi badania na temat wpływu stresu i emocji na biologię organizmu i zaburzenia psychosomatyczne. Ukończyła EEG – Biofeedback I stopnia w BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu oraz SomatoEmotional Relase w Health Academy Toronto. Jest pasjonatką psychobiologii i międzypokoleniowej emocjonalnej lojalności w rodzinie. Ważnym obszarem w pracy naukowej i zawodowej jest tematyka wpływu ciąży na życie i rozwój dziecka oraz traumy okresu prenatalnego. Terapeuta systemowy, korzysta z metody systemowej w terapii, opartej na rozumieniu transgeneracji w funkcjonowaniu rodziny. Łączy akademicką wiedzę z podejściem integracyjnym, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między psychiką, biologią i somatyką człowieka. Założycielka Akademii Psychobiologii Zdrowia we Wrocławiu, prowadzi warsztaty i szkolenia. Przyjmuje w Gabinecie Neuropsychoterapii w prywatnej przychodni lekarskiej we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach konferencjach naukowych i prozdrowotnych (m.in. Neuropsychiatria i Neuropsychologia). Posiada spójne kompetencje, poparte wiedzą i przygotowaniem dydaktycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Autorka programu Psychobiologia Zdrowia.

mgr Anna Kramek – z wykształcenia pedagog i psychoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. W trakcie studiów ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła dyplomy z zakresu: Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych w CENTRUM IB w Krakowie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W tym samym czasie zdobyła tytuł Trenera Treningu Zastępowania Agresji w International Center for Aggression Replacement Training. Ukończyła studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej zdobywając tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień. Pracowała w Poradni Rodzinnej i Uzależnień, a także na Oddziale Dziennym Leczenia Osób Uzależnionych z Podwójną Diagnozą, jako terapeuta i wychowawca. Od 2006 roku prowadzi własny Gabinet Psychoterapeutyczny, pracuje pod stalą superwizją. W czasie praktyki zawodowej prowadziła wielokrotnie szkolenia i warsztaty dla rodziców, pedagogów z zakresu umiejętności prospołecznych, rozwijania umiejętności wychowawczych. W 2010 r. współprowadziła cykl warsztatów z zakresu psychologii rozwojowej i umiejętności prospołecznych dla rodzin zastępczych i pracowników rodzinnych domów dziecka w Środzie Śląskiej. Przez kolejne dwa lata prowadziła cykl warsztatów z zakresu radzenia sobie ze złością (ART.-TZA) i umiejętności prospołecznych dla studentów Uniwersytecie Wrocławskiego. W marcu 2016r stworzyła Wrocławską Akademię Rodzica by realizować swoją pasję, którą jest wspieranie rodziców w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na warsztatach jest zapoznanie rodziców z psychologią rozwojową (zarówno tą akademicką jak i psychoanalityczną), co pozwala jak najefektywniej wspierać dziecko w rozwoju. Kluczowe jest zrozumienie, że każdy z nas podlega tym samym procesom rozwojowym, a to co dzieje się z dzieckiem/ człowiekiem na poszczególnych etapach rozwoju, kształtuje naszą osobowość.

dr Barbara Tyboń –  z wykształcenia dr nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie i obroniła doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (filozofia, specjalizacja etyka). Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdobywając certyfikat psychoterapeuty, a także Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto szkolenie z zakresu Zen Coachingu (uzyskując licencję coacha). Jest certyfikowaną psychoterapeutką i licencjonowanym coachem, ukończyła szkolenie z zakresu Psychologii Kontemplatywnej ( uzyskując licencję trenera uważności i empatii. Doświadczenia zawodowe w obszarze psychoterapii: Oddział Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA, Stowarzyszenie OPTA, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina, Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS, Centrum Terapii Dialog, poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i młodzieży. Prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych oraz w Collegium Civitas. Certyfikowana psychoterapeutka z 15–letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi, młodzieżą i parami. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par, sesje genogramowe, prowadzi life coaching i coaching związków, a także grupy terapeutyczno-rozwojowe. Obszary zainteresowań w pracy terapeutycznej to kryzysy, zmiany, straty, rozwój osobisty, kobiecość, płodność, twórczość, relacje, tożsamość, zdrowie i choroba, duchowość, ciało i jego świadomość.

lek. med. Anna Furmaniuk – z wykształcenia lekarz medycyny. Po ukończeniu studiów medycznych, jej wielką pasją stała się homeopatia klasyczna, która w holistycznym widzeniu człowieka, obejmuje również jego historię rodzinną. Trzyletni kurs homeopatii rozpoczęła w 1998r., w ramach kształcenia podyplomowego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu, a w 2004 roku uzyskała licencję brytyjskiego Faculty of Homeopathy. W Niemczech uczestniczyła w szkoleniach w ramach kształcenia doskonalącego przy Saksońskiej Izbie Lekarskiej. Możliwość udziału w seminariach organizowanych w Berlinie przez Evę Lang, zaowocowało przetłumaczeniem przez Annę Furmaniuk na język polski i wydaniem „Nowego Repertorium Homeopatycznego”. Jako członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów, organizowała szkolenia dla lekarzy, zapraszając międzynarodowych wykładowców (m.in. dr Rajan Sankaran, dr Peter Fisher, dr Luc de Schepper, dr Farokh Master, dr Ioannis Konstantos, dr Sigrid Kruse i in.). Przez wiele lat publikowała w czasopiśmie „Homeopatia Praktyczna”, a później została jego redaktor naczelną. Dzieliła się swoją wiedzą m.in. jako wykładowca na Międzynarodowej Lidze Homeopatycznej oraz w Słowackiej Akademii Homeopatii Klasycznej. Ukończyła kurs „Ustawienia systemowe w organizacjach” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prowadzony przez Marię Senftleben-Gudrich oraz Hedy Leitner-Diehl. Ukończyła również Szkołę Ustawień Hellingerowskich u Gerharda Walpera i Wolfganga Deussera przy Taunus-Institut. Prowadzi warsztaty grupowe oraz sesje indywidualne z wykorzystaniem pracy na figurkach. Fascynuje ją to, jak różne metody terapii naturalnej łączą się i wzajemnie przenikają, jak bioenergetyka A. Lowena, praca z traumą P. Levine’a, psychologia procesu, psychobiologia i wiele innych holistycznych metod mówią tym samym językiem.

mgr Agnieszka Wojtala – z wykształcenia magister farmacji. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wieloletnia praca w zawodzie farmaceuty pozwoliła jej na prowadzenie pracy badawczej w grupie osób pod kątem doświadczanych emocji  oraz dolegliwości, manifestujących się somatycznie w ciele. Zainteresowanie farmacją oraz uznanym przez WHO, biopsychospołecznym modelem zdrowia, zaowocowało studiami  w obszarze psychobiologii i nowej medycyny. Absolwentka Nowej Medycyny Germańskiej, której twórcą był lekarz dr Ryke Hamer. Ukończyła pełen cykl szkoleniowy ,,5 Praw Natury”.  Jest certyfikowanym Facylitatorem Psychobiologii  i Terapii Psychosomatycznej. Ukończyła trzy semestralną Akademię Psychobiologii Zdrowia Violetty Karys. Równolegle rozwijała swoje zainteresowania w Akademii LFT Coaching – Personal Empowerment Coaching. LFT to holistyczne podejście do life coachingu i terapii. Traktuje człowieka na poziomie umysłu, duszy i ciała wielowymiarowo, uwzględnia, że żyjemy w świecie relacji i wzajemnych wpływów. Absolwentka specjalistycznych szkoleń i kursów w obszarze holistycznej pracy z pacjentem i promocji zdrowia. W 2006 roku ukończyła kurs Powrót do Źródła,  oparty na psychologicznych aspektach świadomości emocjonalnej, zorganizowany przez Akademy Masters of Science. Jest absolwentką cyklu szkoleń z psychologii rozwojowej w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym we Wrocławskiej Akademii Rozwoju Anny Kramek. Pracuje jako farmaceuta oraz prowadzi praktykę terapeutyczną W świetle drzew. Ja i psychobiologia. Pasjonuje się poznawaniem człowieka, jako istoty doskonałej w swej konstrukcji, także w zakresie samoregulacji przywracającej równowagę psychosomatyczną. Zrozumienie emocjonalnych przyczyn problemów somatycznych zgodnie z prawami natury i biologiczną logiką jest podstawą w jej pracy terapeutycznej.

mgr Bożena Olszowska – biolog, naturoterapeuta, dietoterapeuta, terapeuta Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Absolwentka Studium Edukacji Ekologicznej na kierunku: Terapie Naturalne (2007), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (2002) oraz Akademii Akupunktury Compleo w Katowicach. Jest wykładowcą w Międzynarodowej Szkole Akupunktury klasycznej ACUART, Wielkopolskiej Szkole Akupunktury w Poznaniu, prowadzi autorskie kursy w ProHumane we Wrocławiu z dietetyki chińskiej, akupresury, ziołolecznictwa zachodniego według TCM oraz diagnozy z twarzy. Uzyskała tytuł Mistrza Naturoterapii. Prowadzi we Wrocławiu zajęcia z Qi Gong i Tai Chi Chuan. W roku 2018 uzyskała tytuł nauczyciela Yang/Ip Family Style Tai Chi Chuan and Qi Gong. Ukończyła szereg kursów z dietetyki, akupunktury, leczenia chorób chronicznych i autoimmunologicznych w ujęciu Klasycznej Medycyny Chińskiej. Wspiera osoby w holistycznym powrocie do zdrowia w zakresie dietoterapii, ziołolecznictwa oraz zabiegach akupunktury. Specjalizuje się w masażu klasycznym, masażu relaksacyjnym, shiatsu, masażu bańką chińską, masażu przeciwbólowy, moksoterapią oraz świecowaniu uszu. Promuje wiedzę i umiejętności umożliwiające odbudowanie poczucia wpływu na własne zdrowie i zdrowie najbliższych. Uczy jak obserwować i rozumieć swój organizm i jak praktycznie stosować poznaną wiedzę. Przyjmuje w gabinecie we Wrocławiu i zaprasza do korzystania z dobrodziejstw TMC: diagnozy i konsultacji wg TMC, diagnozy z twarzy, pulsu i języka, akupunktury oraz akupresury.

mgr Joanna Czarny z wykształcenia mgr filozofii ze specjalizacją z filozofii indyjskiej, z powołania terapeutka i nauczycielka. Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii Zarządzania i Technik Relaksacyjnych, szkoleń z różnych podejść terapeutycznych i rozwoju duchowego. Od kilkunastu lat prowadzi praktykę terapeutyczną z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym i terapii traumy. Od wielu lat prowadzi też wykłady i szkolenia Masterclass z tematów terapii traumy i cranio biodynamic. W 2018 r. otworzyła pierwszą w Polsce, międzynarodową Szkołę  Biodynamicznej Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, z akredytacją szkoły brytyjskiej Michaela Kerna – CTET. Interesuje ją  holistyczne podejście do zdrowia i tego, co uważamy za nie-zdrowie. Cały czas szkoli się w Polsce i za granicą na różnego rodzaju zaawansowanych szkoleniach i konferencjach. Największymi jej nauczycielami są dla niej klienci – spektrum spraw z jakimi się zgłaszają jest tak szerokie, że nieustannie, z ciekawością poszerza swoją wiedzę. Terapią czaszkowo-krzyżową zajmuje się od 2007r, zdobywając wiedzę i umiejętności na kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą, w 2015 miała możliwość uczenia się nowego podejścia Craniosacral Biodynamic od Franklyna Sillsa i Cherionny Menzam – Sills w Karuna Institut w Wielkiej Brytanii. W międzyczasie przeszła 3-letnią szkołę Somatic Experiencing®, bardzo skutecznej i nowoczesnej terapii traumy według Petera Levine’a, gdzie uzyskała tytuł Certyfikowanego Terapeuty Somatic Experiencing. Szkolenia z terapii odruchów niemowlęcych Swietłany Masgutowej, metody Brainspotting i metody TRE uzupełniają jej kompetencje terapeutyczne. Kontynuuje poszerzanie tej wiedzy o neurobiologię, neurologię i nowe metody łączące pracę z ciałem i świadomością; jak BodyMindCentering czy Continuum Movement. Interesuje się też fizyką kwantową, koncepcją pól morficznych, traumami transgeneracyjnymi, odżywianiem, Recall Healing i totalną biologią.
Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Psychobiologia i psychosomatyka zdrowia
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..