Psychosomatyka w terapii psychologicznej

STUDIA PODYPLOMOWE: PSYCHOSOMATYKA W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

Czym jest kierunek Psychosomatyka w terapii psychologicznej?

Zapraszamy do nauki na nowym kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej. Interdyscyplinarny kierunek studiów, integruje wiedzę z psychosomatyki oraz terapii psychologicznej. Psychosomatyka łączy wpływ psychiki – PSYCHE  na ciało – SOMA.

Psychosomatyka zajmuje się wpływem czynników emocjonalnych, często nie uświadamianych, na stan zdrowia człowieka. Somatopsychologia bada wpływ chorobowych zmian na odczuwane emocje i reakcje psychiczne człowieka chorego.

Terapia w psychosomatyce jest poznaniem historii człowieka i jej przepracowaniem. Zdrowie jest odzyskaniem, utraconej w chorobie wolności. Psychosomatyka traktuje człowieka, jako indywidualną całość, także w rozumieniu postawionej jakościowej diagnozy.

Studia łączą wiedzę z zakresu medycyny i psychologii z integracyjnym podejściem, które uwzględnia wzajemny wpływ i zależności między psychiką a somatyką, składające się na biopsychospołeczny dobrostan człowieka.

Studia uczą empatii, obecności, uważności i poszerzają świadomość osobistą zdrowia. Psychosomatyka ma za zadanie, po rozpoznaniu uwarunkowań biologicznych, psychicznych i społecznych wzmacniać własne siły organizmu.

Autorką programu Psychosomatyka w terapii psychologicznej ® jest Violetta Karys – psycholog kliniczny, specjalista psychosomatyki i psychobiologii oraz psychodietetyki i terapii systemowej.

Cel studiów

Celem studiów jest zaprezentowanie psychosomatyki i somatopsychologii jako dziedzin zajmujących się zagadnieniami dwustronnej zależności między psychiką człowieka a somatycznymi funkcjami jego organizmu.

Podstawowym założeniem jest przekonanie o udziale w etiologii i rozwoju chorobowy czynnika psychicznego i społecznego. W założenie kierunku wpisuje się wpływ myśli i emocji na psychofizjologię ciała oraz somatopsychiczny wpływ ciała na psychikę.

Celem kierunku jest również pokazanie metod terapeutycznych w zakresie psychosomatyki w nurtach psychoterapeutycznych.

Kto może studiować

Studia na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej adresowane są do osób zainteresowanych problematyką zdrowia i choroby, które zawodowo pracują w obszarze ochrony zdrowia, chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności w dziedzinie psychosomatyki i terapii oraz tych wszystkich, którzy interesują się psychoprofilaktyką zdrowia i promowaniem zdrowego stylu życia.

Studia skierowane są do osób, otwartych na integracyjne i nowatorskie metody pracy z człowiekiem. Wiedza z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii to doskonałe wsparcie dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, położnych, osteopatów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów zajmujących się coachingiem i doradztwem.

Dlaczego warto studiować

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia

Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby otwiera nowy rozdział w edukacji zdrowotnej, a interwencja terapeutyczna, oparta na świadomości, uważności, współczuciu oraz akceptacji i szacunku, zajmuje w psychologii i medycynie, coraz częściej należne jej miejsce.

Nowa definicja zdrowia zakłada, że zdrowie jest dobrostanem psychicznym, fizyczny i społecznym. Rozumienie subiektywnego doświadczenia człowieka jest podstawą holistycznego modelu zdrowia, indywidualnej diagnozy i wyboru metody terapeutycznej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – praktyków pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i somatycznego, którzy dzielą się ze słuchaczami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki oraz doświadczeniem w terapii i psychoterapii.

Program zawiera 230 godzin wykładów i warsztatów praktycznych, oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnozy i pracy terapeutycznej w oparciu o prezentowane specjalistyczne techniki i metody.

Jakie są atuty studiów

Studia dają słuchaczom możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z psychosomatyki i terapii psychologicznej, podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych.

Słuchacze zyskują wiedzę i praktyczne umiejętności związane z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy z pacjentem chorym somatycznie i jego rodziną w wielu obszarach służby zdrowia.

Studia łącząc wiedzę z obszaru człowieka, psychologii i psychosomatyki z metodami terapii prezentowanymi przez kierunki w psychoterapii, dają możliwość szerszego spojrzenia na metody pracy z pacjentem psychosomatycznym i somatopsychicznym.

Słuchacze nabywają wiedzę z obszaru psychologii egzystencjalnej, psychosomatyki i psychoterapii, co daje solidne podstawy do pracy w obszarze terapii psychosomatycznej.

STUDIA PODYPLOMOWE: PSYCHOSOMATYKA W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

Czym jest kierunek Psychosomatyka w terapii psychologicznej?

Zapraszamy do nauki na nowym kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej. Interdyscyplinarny kierunek studiów, integruje wiedzę z psychosomatyki oraz terapii psychologicznej. Psychosomatyka łączy wpływ psychiki – PSYCHE  na ciało – SOMA.

Psychosomatyka zajmuje się wpływem czynników emocjonalnych, często nie uświadamianych, na stan zdrowia człowieka. Somatopsychologia bada wpływ chorobowych zmian na odczuwane emocje i reakcje psychiczne człowieka chorego.

Terapia w psychosomatyce jest poznaniem historii człowieka i jej przepracowaniem. Zdrowie jest odzyskaniem, utraconej w chorobie wolności. Psychosomatyka traktuje człowieka, jako indywidualną całość, także w rozumieniu postawionej jakościowej diagnozy.

Studia łączą wiedzę z zakresu medycyny i psychologii z integracyjnym podejściem, które uwzględnia wzajemny wpływ i zależności między psychiką a somatyką, składające się na biopsychospołeczny dobrostan człowieka.

Studia uczą empatii, obecności, uważności i poszerzają świadomość osobistą zdrowia. Psychosomatyka ma za zadanie, po rozpoznaniu uwarunkowań biologicznych, psychicznych i społecznych wzmacniać własne siły organizmu.

Autorką programu Psychosomatyka w terapii psychologicznej ® jest Violetta Karys – psycholog kliniczny, specjalista psychosomatyki i psychobiologii oraz psychodietetyki i terapii systemowej.

Cel studiów

Celem studiów jest zaprezentowanie psychosomatyki i somatopsychologii jako dziedzin zajmujących się zagadnieniami dwustronnej zależności między psychiką człowieka a somatycznymi funkcjami jego organizmu.

Podstawowym założeniem jest przekonanie o udziale w etiologii i rozwoju chorobowy czynnika psychicznego i społecznego. W założenie kierunku wpisuje się wpływ myśli i emocji na psychofizjologię ciała oraz somatopsychiczny wpływ ciała na psychikę.

Celem kierunku jest również pokazanie metod terapeutycznych w zakresie psychosomatyki w nurtach psychoterapeutycznych.

Kto może studiować

Studia na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej adresowane są do osób zainteresowanych problematyką zdrowia i choroby, które zawodowo pracują w obszarze ochrony zdrowia, chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności w dziedzinie psychosomatyki i terapii oraz tych wszystkich, którzy interesują się psychoprofilaktyką zdrowia i promowaniem zdrowego stylu życia.

Studia skierowane są do osób, otwartych na integracyjne i nowatorskie metody pracy z człowiekiem. Wiedza z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii to doskonałe wsparcie dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, położnych, osteopatów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów zajmujących się coachingiem i doradztwem.

Dlaczego warto studiować

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia

Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby otwiera nowy rozdział w edukacji zdrowotnej, a interwencja terapeutyczna, oparta na świadomości, uważności, współczuciu oraz akceptacji i szacunku, zajmuje w psychologii i medycynie, coraz częściej należne jej miejsce.

Nowa definicja zdrowia zakłada, że zdrowie jest dobrostanem psychicznym, fizyczny i społecznym. Rozumienie subiektywnego doświadczenia człowieka jest podstawą holistycznego modelu zdrowia, indywidualnej diagnozy i wyboru metody terapeutycznej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – praktyków pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i somatycznego, którzy dzielą się ze słuchaczami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki oraz doświadczeniem w terapii i psychoterapii.

Program zawiera 230 godzin wykładów i warsztatów praktycznych, oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnozy i pracy terapeutycznej w oparciu o prezentowane specjalistyczne techniki i metody.

Jakie są atuty studiów

Studia dają słuchaczom możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z psychosomatyki i terapii psychologicznej, podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych.

Słuchacze zyskują wiedzę i praktyczne umiejętności związane z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy z pacjentem chorym somatycznie i jego rodziną w wielu obszarach służby zdrowia.

Studia łącząc wiedzę z obszaru człowieka, psychologii i psychosomatyki z metodami terapii prezentowanymi przez kierunki w psychoterapii, dają możliwość szerszego spojrzenia na metody pracy z pacjentem psychosomatycznym i somatopsychicznym.

Słuchacze nabywają wiedzę z obszaru psychologii egzystencjalnej, psychosomatyki i psychoterapii, co daje solidne podstawy do pracy w obszarze terapii psychosomatycznej.

Cena studiów w roku akademickim 2021/2022

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
PSYCHOSOMATYKA W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ 6 100 zł 2 x 3100 zł 10 x 640 zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 230

 • Wprowadzenie do psychosomatyki
 • Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby
 • Psychosomatyka – nurty, szkoły i koncepcje
 • Patogeneza zaburzeń psychosomatycznych
 • Psychologia stresu i emocji w chorobie psychosomatycznej
 • Rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w chorobie
 • Psychosomatyka a zaburzenia somatopsychiczne
 • Klasyfikacja chorób i zaburzeń psychosomatycznych
 • Neurobiologia i psychofizjologia w psychosomatyce
 • Współczucie, uważność, obecność i terapia mindfulness
 • Świadomość i samoświadomość, jako czynnik leczący
 • Psychologia egzystencjalna w paradygmacie pomocowym
 • Salutogeneza i praca na zasobach w terapii strategicznej
 • Człowiek w modelu energo-informacyjnym
 • Ciało, jako świadomość
 • Metody pracy z psychiką i ciałem
 • Ciało w psychoterapii Gestalt – perspektywa holistyczna
 • Integralna psychologia pozytywna w psychosomatyce
 • Badanie jakościowe, jako metoda diagnostyczna
 • Proces psychosomatyczny w Focusingu Relacji Wewnętrznych
 • Świadomość, jako nowy prozdrowotny styl życia
 • Psychosomatyka w nurtach psychoterapeutycznych:
 • - terapia psychoanalityczna i psychodynamiczna
  - terapia poznawczo-behawioralna
  - terapia humanistyczno-egzystencjalna Gestalt
  - terapia systemowa
  - terapia narracyjna

 • Holistyczne metody w terapii psychosomatycznej
 • Obraz psychiczny i somatyczny pacjenta w homeopatii
 • Psychosomatyka w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej
 • Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia

*Program studiów na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej® jest chroniony prawem autorskim ™ a wszelkie prawa są zastrzeżone, co oznacza, że kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji jest zabronione.

*Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Violetta Karys tel. 508 399 778

mgr Violetta Karys – z wykształcenia psycholog o specjalności psychologia kliniczna oraz specjalista psychosomatyki i somatopsychologii. Ukończyła specjalistyczne Studia Podyplomowe na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychodietetyka w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i specjalista psychodietetyki. Jest autorką badań na temat wpływu diet odchudzających, braku uważności i przeżywanych emocji na nadwagę i zaburzenia odżywiania. Terapeuta zaburzeń odżywiania w ujęciu terapii systemowej. Ukończyła specjalistyczne studia w International Recall Healing Institute ® w Vancouver pod kierunkiem dr Gilberta Renaud, zakończone egzaminem zawodowym i otrzymała tytuł certyfikowany facylitator Recall Healing® uprawniający do terapii metodą psychobiologiczną. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Prowadzi badania na temat wpływu stresu i emocji na biologię organizmu i zaburzenia psychosomatyczne. Ukończyła EEG – Biofeedback I stopnia w BioMed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu oraz SomatoEmotional Relase w Health Academy Toronto, a także warsztat – Somatic Experiencing® (SE – Intro) Trauma Institute® w Instytucie Terapii Psychosomatycznej. Jest pasjonatką psychobiologii i międzypokoleniowej emocjonalnej lojalności w rodzinie. Ważnym obszarem w pracy naukowej i zawodowej jest tematyka wpływu ciąży na życie i rozwój dziecka oraz traumy okresu prenatalnego. Terapeuta systemowy, korzysta z metody systemowej w terapii, opartej na rozumieniu transgeneracji w funkcjonowaniu rodziny. Łączy akademicką wiedzę z podejściem integracyjnym, uwzględniającym wzajemny wpływ i zależności między psychiką, biologią i somatyką człowieka. Założycielka Akademii Psychobiologii Somatyki we Wrocławiu, prowadzi warsztaty i szkolenia. Przyjmuje w Gabinecie Neuropsychoterapii w prywatnej przychodni lekarskiej we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach konferencjach naukowych i prozdrowotnych (m.in. Neuropsychiatria i Neuropsychologia). Posiada spójne kompetencje, poparte wiedzą i przygotowaniem dydaktycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Autorka programu Psychobiologia Zdrowia.

dr Barbara Tyboń  – z wykształcenia dr nauk humanistycznych. Ukończyła studia magisterskie i obroniła doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (filozofia, specjalizacja etyka). Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła całościowe szkolenie terapeutyczne zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zdobywając certyfikat psychoterapeuty, a także Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ponadto szkolenie z zakresu Zen Coachingu (uzyskując licencję coacha). Jest certyfikowaną psychoterapeutką i licencjonowanym coachem, ukończyła szkolenie z zakresu Psychologii Kontemplatywnej ( uzyskując licencję trenera uważności i empatii. Doświadczenia zawodowe w obszarze psychoterapii: Oddział Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA, Stowarzyszenie OPTA, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Drabina, Akademickie Centrum Psychoterapii SWPS, Centrum Terapii Dialog, poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych i młodzieży. Prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych oraz w Collegium Civitas. Certyfikowana psychoterapeutka z 15–letnim doświadczeniem w pracy z dorosłymi, młodzieżą i parami. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par, sesje genogramowe, prowadzi life coaching i coaching związków, a także grupy terapeutyczno-rozwojowe. Obszary zainteresowań w pracy terapeutycznej to kryzysy, zmiany, straty, rozwój osobisty, kobiecość, płodność, twórczość, relacje, tożsamość, zdrowie i choroba, duchowość, ciało i jego świadomość.

mgr Anna Kramek – z wykształcenia pedagog i psychoterapeuta. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Szczecińskim. W trakcie studiów ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zdobyła dyplomy z zakresu: Socjoterapii i Psychoprofilaktyki w Placówkach Oświatowych oraz Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Placówkach Oświatowych w CENTRUM IB w Krakowie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W tym samym czasie zdobyła tytuł Trenera Treningu Zastępowania Agresji w International Center for Aggression Replacement Training. Ukończyła studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej zdobywając tytuł Specjalisty Terapii Uzależnień. Pracowała w Poradni Rodzinnej i Uzależnień, a także na Oddziale Dziennym Leczenia Osób Uzależnionych z Podwójną Diagnozą, jako terapeuta i wychowawca. Od 2006 roku prowadzi własny Gabinet Psychoterapeutyczny, pracuje pod stalą superwizją. W czasie praktyki zawodowej prowadziła wielokrotnie szkolenia i warsztaty dla rodziców, pedagogów z zakresu umiejętności prospołecznych, rozwijania umiejętności wychowawczych. W 2010 r. współprowadziła cykl warsztatów z zakresu psychologii rozwojowej i umiejętności prospołecznych dla rodzin zastępczych i pracowników rodzinnych domów dziecka w Środzie Śląskiej. Przez kolejne dwa lata prowadziła cykl warsztatów z zakresu radzenia sobie ze złością (ART.-TZA) i umiejętności prospołecznych dla studentów Uniwersytecie Wrocławskiego. W marcu 2016r stworzyła Wrocławską Akademię Rodzica by realizować swoją pasję, którą jest wspieranie rodziców w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na warsztatach jest zapoznanie rodziców z psychologią rozwojową (zarówno tą akademicką jak i psychoanalityczną), co pozwala jak najefektywniej wspierać dziecko w rozwoju. Kluczowe jest zrozumienie, że każdy z nas podlega tym samym procesom rozwojowym, a to co dzieje się z dzieckiem/ człowiekiem na poszczególnych etapach rozwoju, kształtuje naszą osobowość.

Bogusława Łagosz – psychoterapeuta i mgr pedagogiki. Ukończyła studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką w Uniwersytecie Opolskim w Opolu. W 2009 ukończyła trzyletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, a w latach 2008 – 2012 studiowała w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, uzyskując dyplom w roku 2015. Ukończyła Kurs kwalifikacyjny „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych” oraz sześciostopniowe szkolenie z zakresu Terapii Czaszkowo – Krzyżowej, zdając egzamin certyfikacyjny i uzyskując dyplom Polarity/Craniosacral Associates of Montreal. Skończyła też kursy z obszaru felinoterapii wraz z certyfikacją kota na kota terapeutę. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe w Akademii WSB. Jest absolwentką Akademii Psychobiologii Zdrowia, zadała egzamin certyfikacyjny i uzyskała dyplom Certyfikowany Facylitator Psychobiologii i Terapii Psychosomatycznej. W doświadczenie zawodowe wpisuje się praca w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, gdzie prowadziła rewalidację i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Pracowała jako psychoterapeuta w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii KONTAKT.  Jako terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej oraz pedagog w Powiatowym Ośrodku Wsparcia. Obecnie prowadzi własny gabinet i łączy wiedzę dyplomowanego psychoterapeuty z terapią czaszkowo-krzyżową. W obszar doświadczenia wpisuje się stanowisko pracownika interwencyjnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej, w interwencjach zewnętrznych i podczas zdarzeń masowych. Jako felinoterapeuta wraz z podopiecznym kocurem, wspiera dzieci w „Przedszkolu Terapeutycznym Słoneczna Kraina” i w „Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Słoneczna Kraina” w Bielsku-Białej. Ukończyła wiele szkoleń zawodowych: Stosowana Analiza Zachowania pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, Warsztaty senspolastyczne, Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna, Metoda Integracji Sensorycznej, Komunikacja z uczniem z Zespołem Aspergera, Łagodna Bioenergetyka wg Dr Ewy Reich i Richarda Overly, Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci, Bajkoterapia w pracy z dziećmi, Trauma. Diagnoza i metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, Niezbędnik psychologa dziecięcego, Terapia zabawą – terapia psychodynamiczna dzieci, Certyfikat: Terapeuta Empathy Dolls, Superwizja pracy z dziećmi i młodzieżą. Pasją jest psychosomatyka oraz rozwój wewnętrzny człowieka z jego świadomością i duchowością.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Psychosomatyka w terapii psychologicznej
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..