Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 
Cena studiów w roku akademickim 2016/2017

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 3 900 zł 2 raty x 2100 zł 10 rat x 430zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

STUDIA PODYPLOMOWE: Rachunkowość i finanse

rachunkowosc i finasneCzym jest kierunek Rachunkowość i finanse?

Rachunkowość i finanse to idealny kierunek dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły pracownik rachunkowości kształcony jest w zakresie:

 • prowadzenia księgowości;
 • rozliczania opłat publicznych;
 • rozliczania wynagrodzeń;
 • rozliczania należnych składek;
 • zgłaszania pracowników do ZUS.

Podczas zajęć słuchacze przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych. Słuchacze nauczą się:

 • prowadzić księgi rachunkowe;
 • rozliczać bilans;
 • sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji;
 • dokonywać rozliczeń z fiskusem;
 • zastosowywać przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.

Te studia podyplomowe przybliżą słuchaczom czym jest zarządzanie kapitałem oraz wskażą jak obsługiwać program finansowo-księgowy. Po ukończeniu tego kierunku zupełnie inaczej patrzy się na finanse, a absolwenci mają szansę strać się o posadę na takich stanowiskach, jak np. księgowy, controller, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Koszt koszt uch ukończenia to 3 900 zł (jednorazowa opłata) lub 430 zł miesięcznie (10 rat).

Dla kogo są te studia? Profil kandydata

Adresatami studiów są osoby, które chcą zdobyć nowy zawód oraz:

 • pracownicy działów księgowości, działów rozliczania płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji;
 • osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego;
 • osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Studenci zgłębiają rachunkowość, poznając najnowsze rozwiązania w zakresie systemu podatkowego oraz analizy i oceny działalności finansowej przedsiębiorstwa. Przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie z pewnością przyda się umiejętność korzystania z programów komputerowych, takich jak: (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT, Gratyfikant GT)

Absolwenci tego kierunku zdobędą kompetencje do podjęcia pracy jako: księgowy, controller, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa. Będą również mogli starać się o posadę w biurze rachunkowym. Będą w stanie prowadzić księgowość we własnej firmie.

Dodatkowe kwalifikacje, to:

 • Program finansowo-księgowy Rewizor GT, Rachmistrz GT – praktyczna znajomość obsługi, Rachmistrz GT
 • Praktyczna znajomość obsługi programu magazynowo – sprzedażowego Subiekt GT
 • Praktyczna znajomość obsługi programu kadrowo – płacowego Gratyfikant GT

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Prawie połowa zajęć ma charakter praktyczny. Po ukończeniu studiów słuchacze mogą podjąć pracę w takich miejscach, jak zakłady budżetowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, biura rachunkowe czy spółki prawa handlowego, mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą.

 
Cena studiów w roku akademickim 2016/2017

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 3 900 zł 2 raty x 2100 zł 10 rat x 430zł

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY
LICZBA GODZIN: 220 godzin

Blok teoretyczny (155 godz.)
Podstawy rachunkowości (5 godz.)

 • Rachunkowość – pojęcie, zakres, funkcje i zasady
 • uregulowania prawne rachunkowości

Rachunkowość finansowa (80 godz.)

 • majątek przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia
 • ewidencja operacji gospodarczych
 • aktywa trwałe
 • środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowej
 • rozrachunki
 • materiały i towary
 • koszty działalności podstawowej i ich rozliczenie
 • produkty gotowe
 • przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
 • kapitały własne
 • wynik finansowy.

Rachunek kosztów (10 godz.)
Sprawozdawczość (10 godz.)
Analiza finansowa (15 godz.)
Opodatkowanie przedsiębiorstwa (20 godz.)

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • podatek od wartości dodanej (VAT)
 • akcyza
 • podatki lokalne

Uproszczone formy ewidencji podatkowej (15 godz.)

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Blok praktyczny: (65 godz.)

 • Program finansowo-księgowy Rewizor GT – obsługa programu od podstaw
 • Program finansowo-księgowy Rachmistrz GT – obsługa programu od podstaw
 • obsługa programu magazynowo-sprzedażowego – Subiekt GT (od podstaw)
 • obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejwska

dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejwska – Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. W roku 1998 obroniła rozprawę doktorską i uzyskała tytuł doktora w zakresie nauk ekonomicznych.
W działalności naukowo – dydaktycznej zajmuje się problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw, inwestycji bezpośrednich, zarządzanie kapitałem obrotowym, wyceny wartości przedsiębiorstwa. Szczególne zainteresowania skupione są na planowaniu finansowym, ocenie efektywności inwestycji, bieżącym zarządzaniu finansami.
Od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu zarządzanie kapitałem obrotowym, ekonomii menedżerskiej, obsługi programów finansowo – księgowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
mgr Urszula Sierżant
ukończyła Akademię Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek ” Finanse przedsiębiorstw i instytucji samorządowych”.Od kilkunastu lat przygotowuje młodzież i słuchaczy do egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną gdzie osoby egzaminowane muszą wykazać się wiedzą z zakresu ekonomii, rachunkowości, kadr i płac. Prowadzę zajęcia na kursach i szkoleniach. Od dziewięciu lat prowadzę obsługę księgową i kadrową w firmie męża, gdzie łączę wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..