Resocjalizacja

STUDIA PODYPLOMOWE: Resocjalizacja

resocjalizacja i socjoterapiaCzym jest resocjalizacja?

Socjoterapia powiązana jest z takimi naukami jak: psychologia, psychopatologia, pedagogika i socjologia. W oparciu o te dziedziny możliwe jest prowadzenie skutecznych oddziaływań, za które odpowiada resocjalizacja.

Studenci dowiedzą się czym jest etiologia, terapia wykolejenia społecznego, metodyka pracy resocjalizacyjnej, diagnoza, socjoterapia i praca z grupą socjoterapeutyczną. Te studia podyplomowe zapewniają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w obszarze socjoterapii i resocjalizacji. Zajęcia będą dotyczyć takich zagadnień, jak:

 • psychologia rozwojowa,
 • psychopatologia
 • diagnozowanie zjawisk patologicznych
 • ćwiczenie umiejętności terapeutyczno-wychowawczych

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Te studia podyplomowe dostępne są dla wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich specjalności z obszaru nauk humanistycznych. Zainteresowani nimi powinni być: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, osoby chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii, osoby poszukujące zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych nie posiadające kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Studia mają charakter kwalifikacyjny dający uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych indywidualnych oraz z grupą, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

Po ukończeniu studiów studenci zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i w placówkach socjalizacyjnych. Absolwenci zatrudnieni mogą być w:

zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka, Świetlicy socjoterapeutycznej i profilaktycznej, w Sądzie na stanowisku kuratora, Domu Pomocy Społecznej, w szkole (w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Po 3 semestrach studiów, absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania pracy w zakresie resocjalizacji. Zajęcia dają wiedzę z takich dziedzic nauki, jak: psychologia, psychopatologia, pedagogika oraz pedagogika specjalna na poziomie umożliwiającym realizowanie skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zajęcia prowadzone są w formie treningów i warsztatów, wzbogacane metodami interaktywnymi. Wśród materiałów dydaktycznych studenci otrzymują gotowe scenariusze i pomoce do wykorzystania w trakcie zajęć.

Zajęcia objaśniają tajniki metody terapii pedagogicznej indywidualnej oraz grupowej w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym (m.in.: metoda zdalnego sterowania, metoda przeciwstawnego wzoru, metoda mediacyjna, metoda resocjalizacji poprzez zadania grupowe, metoda sytuacyjna, metoda gry zespołowej).

Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie diagnozowania osób niedostosowanych jak również tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Resocjalizacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE: Resocjalizacja

resocjalizacja i socjoterapiaCzym jest resocjalizacja?

Socjoterapia powiązana jest z takimi naukami jak: psychologia, psychopatologia, pedagogika i socjologia. W oparciu o te dziedziny możliwe jest prowadzenie skutecznych oddziaływań, za które odpowiada resocjalizacja.

Studenci dowiedzą się czym jest etiologia, terapia wykolejenia społecznego, metodyka pracy resocjalizacyjnej, diagnoza, socjoterapia i praca z grupą socjoterapeutyczną. Te studia podyplomowe zapewniają niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w obszarze socjoterapii i resocjalizacji. Zajęcia będą dotyczyć takich zagadnień, jak:

 • psychologia rozwojowa,
 • psychopatologia
 • diagnozowanie zjawisk patologicznych
 • ćwiczenie umiejętności terapeutyczno-wychowawczych

Do kogo są skierowane studia? Profil kandydata

Te studia podyplomowe dostępne są dla wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich specjalności z obszaru nauk humanistycznych. Zainteresowani nimi powinni być: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, osoby chcące zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii, osoby poszukujące zatrudnienia w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych nie posiadające kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Studia mają charakter kwalifikacyjny dający uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych indywidualnych oraz z grupą, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.

Po ukończeniu studiów studenci zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i w placówkach socjalizacyjnych. Absolwenci zatrudnieni mogą być w:

zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka, Świetlicy socjoterapeutycznej i profilaktycznej, w Sądzie na stanowisku kuratora, Domu Pomocy Społecznej, w szkole (w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Po 3 semestrach studiów, absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania pracy w zakresie resocjalizacji. Zajęcia dają wiedzę z takich dziedzic nauki, jak: psychologia, psychopatologia, pedagogika oraz pedagogika specjalna na poziomie umożliwiającym realizowanie skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

Jaki jest praktyczny charakter studiów?

Atutem naszych studiów jest kształcenie praktyczne, pozwalające na zdobycie solidnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zajęcia prowadzone są w formie treningów i warsztatów, wzbogacane metodami interaktywnymi. Wśród materiałów dydaktycznych studenci otrzymują gotowe scenariusze i pomoce do wykorzystania w trakcie zajęć.

Zajęcia objaśniają tajniki metody terapii pedagogicznej indywidualnej oraz grupowej w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym (m.in.: metoda zdalnego sterowania, metoda przeciwstawnego wzoru, metoda mediacyjna, metoda resocjalizacji poprzez zadania grupowe, metoda sytuacyjna, metoda gry zespołowej).

Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie diagnozowania osób niedostosowanych jak również tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Resocjalizacyjnych.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
RESOCJALIZACJA 4 800 zł  3 raty x 1600 zł  15 rat x 350 zł
RESOCJALIZACJA* 4 320 zł  3 raty x 1440 zł 15 rat x 320 zł

* dla osób już posiadających  specjalność z pedagogiki specjalnej

 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Resocjalizacja 

CZAS TRWANIA: 3 semestry
LICZBA GODZIN: 395 (plus 120 godzin praktyk)

Blok przedmiotów zawodowych (bezpośrednio związanych z procesem resocjalizacji i socjoterapii):

 • Pedagogika resocjalizacyjna (12 godz.)
 • Metodyka resocjalizacyjna (15 godz.)
 • Readaptacja społeczna (15 godz.)
 • Zasady i metody pracy opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (9 godz.)
 • Systemy oraz instytucje prewencyjne, kontroli społecznej, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (9 godz.)
 • Ewaluacja procesu wychowania resocjalizacji i socjoterapii (6 godz.)
 • Indywidualne i grupowe programy resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (12 godz.)
 • Metodyka zajęć socjoterapeutycznych (15 godz.)
 • Diagnoza opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacyjna i socjoterapeutyczna ( 12 godz.)
 • Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem (6 godz.)

Blok przedmiotów uzupełniających ( wspomagających)

 • Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej (12 godz.)
 • Warsztat umiejętności wychowawczych (9 godz.)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej (12 godz.)
 • Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego (9 godz.)
 • Profilaktyka i terapia uzależnień (9 godz.)
 • Podstawy psychologii. Orzecznictwo psychologiczne dla osób z zaburzeniami w rozwoju (12 godz.)
 • Radzenie sobie ze stresem i agresją (12 godz.)
 • Warsztat efektywnej komunikacji (12 godz.)
 • Psychopedagogika rodzinny (9 godz.)
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznych (6 godz.)
 • Negocjacje i mediacje (12 godz.)
 • Metodyka zajęć psychoedukacyjnych (9 godz.)
 • Technologie informacyjne w resocjalizacji i socjoterapii (6 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (9 godz.)

Dla osób nie  posiadających specjalności  z pedagogiki specjalnej obowiązuje dodatkowo obowiązek  zrealizowania bloku w wysokości 60 godzin dydaktycznych i dodatkowych 60 godzin  praktyk.

Wykładowcy

Opiekun naukowy kierunku: mgr Grzegorz Krumin
mgr Grzegorz Krumin, wieloletnie doświadczenie akademickie oraz w pracy logopedycznej jak i wychowawczej z młodzieżą. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Ukończone studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Podyplomowe studia z zakresu logopedii ogólnej. Specjalistyczne studium neurologopedii. Posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy należącego do The International Association of Logopedics and Phoniatrics, Certyfikat EEG Biofeedback. Ukończone szkolenia: Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami osobowości, Zachowania samobójcze- diagnoza i pomoc psychologiczna.

dr  hab. Mirosława Wawrzak- Chodaczek, profesor w Uniwersytecie Wrocławskim. Kierownik Zakładu Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Pedagogiki. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Badacz i wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych wydanych w kraju wydanych w kraju, jak i za granicą. Członek rady redakcyjnej w „Dyskursach Młodych Andragogów” i rocznika „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”. Badania i zajęcia w zakresie specjalności: komunikacja społeczna, media i edukacja, public relations, zabezpieczenie społeczne. Była organizatorem wielu konferencji naukowych.

dr Krystyna Ostapiuk adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSZ Edukacji we Wrocławiu, Rekomendowany Trenerska II stopnia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, nr rekomendacji 264, Terapeuta, Badacz i wykładowca, autor ponad 40 publikacji naukowych wydanych w kraju, jak i za granicą. Od 2004 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych WSZ „Edukacja” Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną prowadzi warsztaty szkoleniowe. treningi dla różnych grup odbiorców. Jest opiekunem specjalizacji Terapia Pedagogiczna.

dr Iwona Jagoszewska, doktor nauk humanistycznych UWr, surdopedagog i pedagog porównawczy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego wykładowca w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących. Autorka licznych publikacji naukowych związanych z niesłyszącymi m.in. o roli kompetencji komunikacyjnych w tworzeniu integracyjnej przestrzeni społecznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli w Projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

dr Anna Mitręga -absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki), autorka ponad 30 publikacji naukowych (w tym trzy monografie). Specjalizuje się w przedmiotach związanych z rozwojem i jego patologią, terapią, komunikacją, negocjacjami, coachingiem, metodyką kształcenia zintegrowanego.

dr Jolanta Lipińska-Lokś, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej w Uniwersytecie Zielonogórskim i starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Współpracuje w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Resocjalizacja
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..