Zarządzanie oświatą

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie oświatą

Zarządzanie oświatąCzym jest Zarządzanie oświatą?

Te studia podyplomowe mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Ukończenie kierunku Zarządzanie oświatą łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, które obejmuje również coaching, we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 3900 zł, którą można zamienić na wygodnych dziesięć miesięcznych rat po 420 zł każda.

Dla kogo jest Zarządzanie oświatą? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, które interesuje oświata i zajmują się jej problematyką. Te studia podyplomowe mogą być atrakcyjne dla osób, które już pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz innych przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zarządzanie oświatą skierowane jest także do osób, które chcą zwiększyć efektywność pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching.

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek dnia 22 lipca 2021 r.

Po dwóch semestrach absolwenci zakończą studia podyplomowe z:

 • kwalifikacjami do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie;
 • rozwiniętymi kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji z pracownikami oraz zarządzania oświatą;
 • znajomością nowoczesnych trendów w zarządzaniu;
 • znajomością narzędzi i metod pracy, jakie daje coaching.

Czy studia mają wymiar praktyczny?

Ponad połowa zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń i warsztatów przygotowujących do sprawowania funkcji kierowniczych w szkole. Absolwenci zdubędą praktyczne umiejętności planowania pracy własnej oraz zespołu nauczycieli.

Nauczą się tworzenia dokumentów (zarządzania, decyzje administracyjne), związanych z prawem wewnątrzszkolnym. Każdy będzie miał możliwość przećwiczenia trudnych sytuacji w kontaktach z ludźmi – nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Do pracy przyda się również doświadczenie w zakresie coachingu.

Absolwent będzie posiadać wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce szkolnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie umiał wykorzystać w zarządzaniu ludźmi i majątkiem.

Dodatkowe wymagania:

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe oraz posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w której ma być dyrektorem.

STUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie oświatą

Zarządzanie oświatąCzym jest Zarządzanie oświatą?

Te studia podyplomowe mają na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Ukończenie kierunku Zarządzanie oświatą łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, które obejmuje również coaching, we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Koszt studiów to jednorazowa opłata w wysokości 3900 zł, którą można zamienić na wygodnych dziesięć miesięcznych rat po 420 zł każda.

Dla kogo jest Zarządzanie oświatą? Profil kandydata

Studia adresowane są do osób, które interesuje oświata i zajmują się jej problematyką. Te studia podyplomowe mogą być atrakcyjne dla osób, które już pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz innych przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Zarządzanie oświatą skierowane jest także do osób, które chcą zwiększyć efektywność pracy za pomocą narzędzi, jakie daje coaching.

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku? Uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek dnia 22 lipca 2021 r.

Po dwóch semestrach absolwenci zakończą studia podyplomowe z:

 • kwalifikacjami do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie;
 • rozwiniętymi kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji z pracownikami oraz zarządzania oświatą;
 • znajomością nowoczesnych trendów w zarządzaniu;
 • znajomością narzędzi i metod pracy, jakie daje coaching.

Czy studia mają wymiar praktyczny?

Ponad połowa zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń i warsztatów przygotowujących do sprawowania funkcji kierowniczych w szkole. Absolwenci zdubędą praktyczne umiejętności planowania pracy własnej oraz zespołu nauczycieli.

Nauczą się tworzenia dokumentów (zarządzania, decyzje administracyjne), związanych z prawem wewnątrzszkolnym. Każdy będzie miał możliwość przećwiczenia trudnych sytuacji w kontaktach z ludźmi – nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Do pracy przyda się również doświadczenie w zakresie coachingu.

Absolwent będzie posiadać wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce szkolnej. Zdobytą wiedzę i umiejętności będzie umiał wykorzystać w zarządzaniu ludźmi i majątkiem.

Dodatkowe wymagania:

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe oraz posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, w której ma być dyrektorem.

Cena studiów w roku akademickim 2022/2023

KIERUNEK OPŁATA JEDNORAZOWA OPŁATA RATALNA OPŁATY MIESIĘCZNE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3900 zł 2 raty x 1950 zł 10 rat x 420 zł
 

Promocje dla kandydatów na studia podyplomowe

1. Promocja rodzinna

„Promocja rodzinna” obejmuje wszystkich rekrutujących się na studia podyplomowe, którzy spełniają podstawowy warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę lub osoby, które są absolwentami lub studentami WSZ „Edukacja” (lub innych szkół należących do OKiDZ „Edukacja”). Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczani są: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie.
Zniżka wynosi 10% kwoty czesnego dla osoby zapisującej się na studia (przez cały okres studiów podyplomowych w WSZ „Edukacja”).

2. Pakiet absolwencki – 10% taniej na usługi Grupy Edukacja

Absolwentom szkół „Edukacja” (licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na czesne za studia podyplomowe WSZ „Edukacja” (przez cały okres trwania studiów).

3. Promocja „2 w 1”

Promocja „2 w 1” przeznaczona jest dla studentów studiów magisterskich lub podyplomowych w WSZ „Edukacja”, którzy chcą rozpocząć studia na drugim kierunku (studiów podyplomowych). Zniżka wynosi 20% wysokości opłaty czesnego i obejmuje cały okres jednoczesnych studiów na dwóch kierunkach w WSZ „Edukacja”.
Promocje nie sumują się. Zapraszamy na studia podyplomowe w WSZ „Edukacja” i do skorzystania z jednej z naszych promocji.

Program studiów na kierunku Zarządzanie oświatą 

CZAS TRWANIA: 2 semestry
LICZBA GODZIN: 270 (w tym 60 godz. praktyki kierowniczej)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Prawo w oświacie  24
 • Informatyka w zarządzaniu oświatą (9 godz.)
 • Kierowanie placówką oświatową (27 godz.)
 • Kierowanie zmianą (9 godz.)
 • Konsultacje przed egzaminem (6 godz.)
 • Organizacja procesu pedagogicznego  (18 godz.)
 • Prawo w oświacie  (12 godz.)
 • Psychologia i coaching w zarządzaniu szkołą, placówką oświatową  (15 godz.)
 • Teoria organizacji i zarządzania (18 godz.)
 • TIK w pracy szkoły  (9 godz.)
 • Zarządzanie finansami w szkole/placówce oświatowej (9 godz.)
 • Zarządzanie jakością i ocena efektywności pracy szkoły (36 godz.)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  (18 godz.)

 

* Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

Wykładowcy

Opiekun merytoryczny kierunku: mgr inż. Ewa Norkowska

mgr inż. Ewa Norkowska – ukończyła Akademię Rolniczą na Wydziale Technologii Żywności. Jest absolwentką studiów podyplomowych z: Zarządzania strategicznego w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji  we Wrocławiu, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Zarządzania projektami w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz ekspertem w Radzie Konsultacyjnej ds. kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Ma wieloletnią praktykę na stanowiskach kierowniczych w oświacie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania i prawa oświatowego w branżowych czasopismach oświatowych. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

mgr Krzysztof Nowak -ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, kierunek- historia, specjalność – nauczycielska. Jest absolwentem studiów podyplomowych z Zarządzania w oświacie w Wyższej Szkole Bankowej  we Wrocławiu, Prawa administracyjnego  w Wyższej  Szkole Informatyki i Zarządzania „COPERNICUS” we Wrocławiu oraz Kursu kwalifikacyjnego z nadzoru pedagogicznego. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Ma wieloletnią praktykę na stanowiskach kierowniczych w oświacie. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla kadry kierowniczej i szkół i placówek oświatowych, ponadto współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

dr Małgorzata Czerwiec – pedagog, oligofrenopedagog, lider zmian MEN w obszarze kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła. studia doktoranckie trzeciego stopnia na wydziale nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz liczne formy kwalifikacyjne i doskonalące min. nadające uprawnienia do pracy z dorosłymi. Wieloletnie doświadczenie kierownicze; aktualnie dyrektor – codzienny praktyk. Uczestniczyła w realizacji projektów np. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Organizator, kierownik i wykładowca kursów kwalifikacyjnych min. organizacja i zarządzanie w oświacie, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika.

mgr Magdalena Małyga - absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe w zakresie: Nauczyciel informatyki oraz Szkolny doradca zawodowy. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Organizacja i zarządzanie oświatą. Jest realizatorką wielu projektów unijnych z zakresu informatyki, m.in. Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, w tym od kilkunastu lat dwie sieci współpracy i samokształcenia.

Chcesz rozpocząć studia? Zarejestruj się online na kierunku: Zarządzanie oświatą
Przejdź do rekrutacji online
Potrzebujesz więcej informacji?
Podaj nam swój adres e-mail, a skontaktuje się z Tobą nasz Opiekun Kandydata, który odpowie na wszelkie Twoje pytania..