Dolnośląska Sieć Biur Karier

Dolnośląska Sieć Biur Karier powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  • Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • Promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;
  • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców;
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Dolnośląska Sieć Biur Karier w swoich działaniach kieruje się zasadą dobrowolności i równości – decyzje dotyczące udziału w poszczególnych działaniach i inicjatywach każde z biur podejmuje indywidualnie, po uzyskaniu akceptacji odpowiednich władz oraz ustaleniu możliwości logistycznych i organizacyjnych jakimi biuro dysponuje.

Historia Biur Karier w Polsce

Akademickie Biura Karier działają w Polsce od 1993 r. Inicjatorem utworzenia Biur Karier w naszym kraju był John C. Franks, dyrektor BK na Uniwersytecie w Hull w Wielkiej Brytanii, a pierwsze polskie Biuro Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało właśnie dzięki jego staraniom.

Biura w Polsce organizowane były przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), chociaż wsparcie to często ograniczało się do szkoleń przez ekspertów unijnych lub wyjazdów pracowników biur na szkolenia zagraniczne, a główny ciężar finansowy, czyli płace, pomieszczenia i sprzęt ponosiły uczelnie oraz (w przypadku ośmiu biur powstałych w 1997 roku) Krajowy Urząd Pracy, a także Wojewódzkie Urzędy Pracy.

W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój Biur Karier przy polskich uczelniach w ramach programu „Pierwsza praca”. Efektem tych działań był znaczny wzrost liczebny tych instytucji. W Polsce w roku akademickim 2004/2005 zarówno na publicznych, jak i niepublicznych uczelniach działały 202 biura Karier, spośród których w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier zrzeszonych jest ponad 100 Biur Karier.1 Biura Karier pomagają społeczności akademickiej w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości uczelnianej oraz zawodowej zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza nim.

Zwracają uwagę na praktyczne umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, informując jednocześnie o jego wymaganiach i tendencjach. Stanowią pomost nie tylko między edukacją a wspomnianym już rynkiem pracy, ale są też przekaźnikiem potrzeb wymienianych pomiędzy dwiema grupami swych kluczowych klientów: pracodawców i potencjalnych pracowników.

1 K. Adamiak, R. Kornatowski. Akademickie Biura Karier. Poradnik. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005 s. 11.

W skład Dolnośląskiej Sieci Biur Karier wchodzą:

Międzyuczelniane Biuro Karier
ul. Szczytnicka 11; 50-382 Wrocław
tel. (71) 37 57 131, 37 57 134
tel./fax (71) 37 57 132
www.careers.uni.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej
ul. Fabryczna 29-31; 53-609 Wrocław
tel./fax (71) 356-16-28
www.wsb.wroclaw.pl

Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Wagonowa 9, pok,1; 53-609 Wrocław
tel./fax (71) 358-27-68
www.biurokarier.dsw.pl

Biuro Karier i Promocji Zawodowej
Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław
tel. (71) 36-80-784; 36 80 883
www.ue.wroc.pl/biuro_karier/

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona
ul. Sejmowa 5A; 59-220 Legnica
tel. (76) 723-21-46
www.bk.pwsz.legnica.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42; 50-369 Wrocław
tel. (71) 320-10-26;
https://www.up.wroc.pl/

Biuro Karier HERMES
Wyższej Szkoły Handlowej
ul. Ostrowskiego 22; 53-238 Wrocław
tel./fax (71) 333-11-08

www.handlowa.eu/pl/biuro_karier

Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły
Logistyki i Transportu
ul. Sołtysowicka 19b (pok.16); 51-168 Wrocław
tel. (71) 324-68-42
www.kariera.msl.com.pl

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25, 50-370 Wrocław
tel (71) 320-45-17
www.biurokarier.pwr.wroc.pl

Biuro Karier Dolnośląskiej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
ul. Skalników 6b; 59-101 Polkowice
tel. (76)746-53-45
www.dwspit.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej
ul. Robotnicza 70B; 53-609 Wrocław
tel. (71)783-38-28
www.wsh.wroc.edu.pl

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im.Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4; 58-300 Wałbrzych
tel. (74)641-92-31
www.pwsz.com.pl

Biuro Karier – Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR
ul. Drukarska 50; 53-312 Wrocław
tel. (71) 790-13-03
www.biurokarier.asesor.pl

Akademickie Biuro Karier – Akademia Medyczna
ul. Bartla 5; 51-618 Wrocław
tel. (71) 784-18-49

Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109; 51-150 Wrocław
tel. (71) 76-58-702a
www.wso.wroc.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
ul. Krakowska 56-62; 50-425 Wrocław
tel. (71) 377-21-44
www.wszedukacja.pl

Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej
ul. Św. Jadwigi 12; 50-266 Wrocław
tel. (71) 718-81-36
www.kariera.chodkowska.edu.pl